Co děláme

Pomáháme místním samosprávám ukončovat bezdomovectví v regionech. Přenášíme odborné poznatky a dobrou praxi ze zahraničí do českého kontextu. Monitorujeme politiky a dopady jejich rozhodnutí na lidi v bytové nouzi. Prosazujeme zákon o sociálním bydlení v Parlamentu. Informujeme veřejnost o stavu a možnostech řešení bytové nouze v Česku.

Za tyto činnosti byla Platforma oceněna:
🥇 FEANTSA Ending Homelessness Awards 2017
🏆 SozialMarie Prize for Social Innovation 2018
💛 Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Naši výzvu #Ubytovny bez dětí přijali 4 z 5 lídrů stran, které se dostaly na magistrát Prahy!

Advokacie a kampaně

Týden před komunálními volbami jsme oslovili lídry kandidátek na magistrát prahy s výzvou #ubytovnybezdeti: Praha má 1 800 prázdných bytů. Na ubytovnách je 140 dětí v 70 rodinách. Když opravíte 70 bytů a poskytnete je jako sociální bydlení těmto rodinám, ukončíte bezdomovectví rodin v Praze. Výzvu přijalo 7 z 9 oslovených lídrů, respektive 4 z 5 těch, kteří se do zastupitelstva dostali: Jan Čižinský (PRAHA SOBĚ), Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana), Jiří Pospíšil (TOP 09 a Starostové – Spojené síly pro Prahu) a Petr Stuchlík, (ANO). 

Pokračovat...

Naši výzvu #Ubytovny bez dětí přijali 4 z 5 lídrů stran, které se dostaly na magistrát Prahy!

Dennis Culhane (USA) na datech dokazuje, že sociální bydlení je pro stát levnější než bezdomovectví

Konference a vzdělávání

Událost proběhla ve spolupráci s thinktankem IDEA a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR 8. 10. 2018 v Cerge EI. Dennis Culhane je nejvýznamějším akademikem, který se zabývá řešením bezdomovectví a má přesah do reálné politiky. Jeho přelomová typologie bezdomovectví jednotlivců a rodin přímo inspirovala federální vládu USA k masivnímu spuštění programů pro ukončování bezdomovectví veteránů. Díky těmto programům se během několika let podařilo snížit bezdomovectví veteránů v USA o 30 %.

Článek z ČTK

Dennis Culhane (USA) na datech dokazuje, že sociální bydlení je pro stát levnější než bezdomovectví

Uspořádali jsme první podzimní školu Housing First v ČR.

Konference a vzdělávání

Akce proběhla v září 2018. Čtyři dny výuky a soustředění, 11 lektorů z ČR a Holandska, 15 budoucích vedoucích týmů Housing first z NNO a měst z Česka a Slovenska.

 

Uspořádali jsme první podzimní školu Housing First v ČR.

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Advokacie a kampaněAnalýzy a publikace

V roce 2017 jsme upozorňovali na potenciálně negativní dopady změn v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Na podzim 2017 jsme navázali spolupráci se skupinou senátorů, která v prosinci vyústila v podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení těch ustanovení zákona, která umožňují obcím vyhlašovat tzv. bezdoplatkové zóny – území, kam není vyplácen doplatek na bydlení. Průběžně sledujeme též dopady dalších změn v systému pomoci v hmotné nouzi, především vyplácení příspěvku na živobytí ve stravenkách. Byli jsme jedním ze subjektů, které se hlasitě ozvaly proti proti plánům ministryně Němcové na další mohutnou redukci dávek na bydlení v roce 2018. Za tímto účelem jsme zpracovali analýzu dopadů. Touto aktivitou jsme tak navázali na celou řadu připomínek k novelám z předchozích let.

Analýza

Pokračovat...

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Analýzy a publikacePodpora obcí

Přesun domácností z bytové nouze do standardního nájemního bydlení je přirozeným a jediným efektivním krokem k řešení sociálního vyloučení ve městě Brně. Ve spolupráci se sociální službou bude docházet k postupnému začleňování domácností do sociálních vazeb města, což v důsledku znamená také úbytek počtu rizikových lokalit ve městě Brně a pokles výskytu negativních jevů, které sociální vyloučení doprovázejí. Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25 je v souladu se schválenými strategickými dokumenty města Brna a usiluje o zlepšení kvality života všech obyvatel města. Jednotlivá opatření zohledňují aspekty právní, společenské i ekonomické.

Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018 až 2025

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Analýzy a publikace

Registrační týdny slouží ke zmapování bytové nouze v místě a jako prostředek oslovení potenciálních uživatelů projektů Housing First. Jeden registrační týden jsme zorganizovali v Brně v dubnu 2016 a druhý v Liberci v září 2017. Celý registrační týden mohl úspěšně proběhnout i díky podpoře a zkušenostem zahraničních realizátorů obdobných registračních týdnů a odhodlané spolupráci desítek dobrovolníků a dobrovolnic. Potvrdilo se, že registrační týden má smysl organizovat, pokud má obec navrženy alespoň první kroky řešení a je zaručená základní návaznost aktivit. V ideálním případě se obec zaváže, že na základě registračního týdne poskytne bydlení a podporu například dvaceti nejvíce ohroženým domácnostem, a současně na základě zjištění připraví akční plán pro řešení bezdomovectví v obci.

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

Podpora obcí

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení.

Pokračovat...

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Analýzy a publikacePodpora obcí

Podíleli jsme se na analýze krátkodobých dopadů brněnského projektu Rapid Re-Housing na zdraví a sociální začleňování rodin. „Už po prvních šesti měsících od nastěhování můžeme konstatovat, že projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky u 50 sledovaných rodin ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví,” upřesnil Štěpán Ripka. Studii Ostravské univerzity si můžete přečíst zde.

Analýza

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Pořádáme diskuzní semináře pro poslance, kde se setkávají různé vize politik

Konference a vzdělávání

Na dvou diskusních seminářích v roce 2018 odborníci Platformy diskutovali s poslanci PSP a představiteli veřejné správy potřebnost a podobu zákona o sociálním bydlení a aktuality o stavu bytové nouze v ČR. Seminář umožňuje propojit zákonodárce, kteří vnímají jako důležité prosazení zákona.

Fotoreport

Pořádáme diskuzní semináře pro poslance, kde se setkávají různé vize politik

Přinášíme zahraniční zkušenosti do ČR a inovujeme tak místní praxi.

Konference a vzdělávání

Účastníme se zahraničních stáží a konferencí. Navazujeme spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi a poté s nimi konzultujeme naše aktivity v ČR a zveme je na konference do ČR.

Katharine Gale v DVTV
www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Přinášíme zahraniční zkušenosti do ČR a inovujeme tak místní praxi.

Před volbami do PSP monitorujeme podporu zákona o sociálním bydlení mezi kandidáty

Advokacie a kampaněAnalýzy a publikace

Před volbami do PSP v r. 2017 jsme oslovili 1089 kandidátů do Poslanecké sněmovny. Sešlo se nám 449 odpovědí a 94 % všech kandidátů si přeje, aby byl zákon o sociálním bydlení přijat v tomto volebním období. Výsledky jsme dali k dispozici poslancům a vládě a prezentovali je například v Otázkách Václava Moravce.

Výsledky ankety

Pokračovat...

Před volbami do PSP monitorujeme podporu zákona o sociálním bydlení mezi kandidáty

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Analýzy a publikace

Zajistili jsme vydání českého překladu Evropské příručky Bydlení především. Příručka je výsledkem práce expertního panelu, složeného z nejvýznamnějších evropských výzkumníků na metodu Bydlení především (Housing First). Jde o praktický a srozumitelný informační a tréninkový materiál. Financováno z prostředků statutárního města Brno.

Bydlení především

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Analýzy a publikace

Dokument obsahuje Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení Platformy pro sociální bydlení. Zákon o sociálním bydlení splňující tyto předpoklady bude funkčně a efektivně řešit bytovou nouzi v České republice. Desatero používáme při vyhodnocování kvality předkládaných verzí zákona.

Desatero

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Analýzy a publikace

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Na seminářích vzděláváme sebe, úředníky i sociální pracovníky i politiky

Konference a vzdělávání

V březnu 2018 pořádala Platforma v Brně kazuistický seminář věnovaný tématu intervencí na pomezí psychiatrické, psychologické a sociální podpory v samostatném bydlení. Stále více se totiž ukazuje, že odborná psychologická a psychiatrická podpora zabydlených domácností je v některých případech klíčová a může být zásadním faktorem při snaze o udržení poskytnutého bydlení.

Pokračovat...

Na seminářích vzděláváme sebe, úředníky i sociální pracovníky i politiky

Roky se neúnavně zasazujeme o přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení

Advokacie a kampaně

Na osobních schůzkách s veřejnými činiteli, mapováním dobré praxe u nás i v zahraničí a advokacií v médiích se zasazujeme o prosazení zákona o sociálním bydlení. Efektivitu každé předložené verze zákona o sociálním bydlení vyhodnocujeme oproti Desateru principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení a výsledky prezentujeme v médiích a diskutujeme s poslanci.

Sekce Zákon

Roky se neúnavně zasazujeme o přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení

Podle cost-benefit analýzy se metoda Bydlení především pro rodiny s dětmi státu finančně vyplatí

Analýzy a publikace

Vypracovali jsme analýzu dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a organizací IQ Roma Servis.

Analýza dopadů

Podle cost-benefit analýzy se metoda Bydlení především pro rodiny s dětmi státu finančně vyplatí

Jsme vidět v médiích i na sítích

Advokacie a kampaně

Pravidelně publikujeme a překládáme články, vyjadřujeme se pro média, upozorňujeme na problémy a nabízíme řešení. Naše představitele tak můžete slyšet a číst ve všech seriózních periodikách, rádiích a televizích. Pro sociální sítě jsme vytvořili například serii advokačních videí nebo překládáme texty shrnující příklady dobré praxe ze zahraničí.

Pokračovat...

Jsme vidět v médiích i na sítích

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

Ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem vyvíjíme interaktivní toolkit, který umožní šíření efektivních způsobů ukončování bezdomovectví rodin a jednotlivců v obcích. Uživatele z řad neziskového sektoru a samospráv krok za krokem provede procesem nastavování úspěšné praxe řešení bytové nouze na svém území.

Pokračovat...

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

Advokacie a kampaněPodpora obcí

Dokument pojmenovává potřeby místních samospráv při nastavování efektivního systému řešení bytové nouze.

10 tezí pro místní samosprávy

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

Obce a organizace v Síťi partnerství
vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

V Síti partnerství ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem sdružujeme obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. Členové sítě spolupracují s našimi poradci a pravidelně se potkávají v rámci čtvrtletního harmonogramu společných setkání. Do sítě partnerství se zapojili Brno, Praha 7 a Liberec.

www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Obce a organizace v Síťi partnerství
vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Vyhráli jsme SozialMarie Prize for Social Innovation 2018

Ocenění

V rámci udělování cen SozialMarie pro sociálně inovačním projekty získal brněnský projekt Rapid Re-housing první místo. SozialMarie je nejstarší cenou z oblasti sociálních inovací.

SozialMarie

HN: Nejstarší evropskou cenu pro sociální inovace vyhrálo Brno

Vyhráli jsme SozialMarie Prize for Social Innovation 2018

Dostali jsme Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Ocenění

Od Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme obdrželi poděkování za podporu sociálního bydlení a přípravu projektu zabydlování rodin v Brně.

Dostali jsme Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Analýzy a publikace

Publikace je příručkou pro zapojení obyvatel do řešení problematiky bytové nouze.

Metodická příručka

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Kampaní Mít svůj domov jsme sjednotili veřejnost, odborníky a organizace a dostali zákon poprvé v historii do 1. čtení

Advokacie a kampaně

Kampaň jsme spustili na počátku roku 2017 s výzvou, aby byl zákon přijat do konce volebního období tehdejší poslanecké sněmovny. K výzvě se připojilo 111 organizací, podpořila ji řada významných osobností veřejného života a odborníků a pod petici se podepsalo přes 3500 lidí. Téma se nám podařilo dostat do stovek článků a několika televizních reportáží a tedy k milionům čtenářů a diváků. zákon byl vládou přijat, ale neprošel schvalovacím procesem v PSP. Poprvé v historii ČR se tak ale dostal do prvního čtení a do povědomí široké veřejnosti.

Mít svůj domov

Pokračovat...

Kampaní Mít svůj domov jsme sjednotili veřejnost, odborníky a organizace a dostali zákon poprvé v historii do 1. čtení

Vyhráli jsme cenu FEANTSA Ending Homelessness Awards 2017

Ocenění

Brněnský projekt Rapid Re-housing získal evropskou cenu RegioStar Awards pro nejlepší projekt ukončování bezdomovectví za rok 2017. Cenu uděluje Evropská komise a evropská Federace národních organizací pracujících s bezdomovci Feantsa.

Vyhráli jsme cenu FEANTSA Ending Homelessness Awards 2017

V roce 2017 jsme uspořádali mezinárodní konferenci k zahraniční inspiraci v řešení bytové nouze v ČR

Konference a vzdělávání

Mezinárodní konference s názvem Inspirace pro sociální bydlení a řešení bytové nouze proběhla 20. a 21. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci. Účastníci z Británie, Finska, Francie a USA se zaměřili na představení zahraničních zkušeností a možností jejich využití v české praxi.

Pokračovat...

V roce 2017 jsme uspořádali mezinárodní konferenci k zahraniční inspiraci v řešení bytové nouze v ČR

Díky průzkumu veřejného mínění víme, že si veřejnost přeje zákon o sociálním bydlení

Analýzy a publikace

Většina Čechů si myslí, že by měl existovat zákon, který stanoví obcím povinnost mít určitý počet sociálních bytů, které by měly nabízet občanům v bytové nouzi. Ukázal to reprezentativní průzkum veřejného mínění realizovaný agenturou MEDIAN pro Platformu pro sociální bydlení a Asociaci Dítě a Rodina na přelomu roku 2016 a 2017. Zákon o sociálním bydlení by měl být přijat podle 71 % respondentů.

Shrnutí     Průzkum

Díky průzkumu veřejného mínění víme, že si veřejnost přeje zákon o sociálním bydlení

V roce 2016 jsme uspořádali mezinárodní
konferenci
k finačním úsporám řešení bytové nouze

Konference a vzdělávání

Mezinárodní konference s názvem Zákon o sociální bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců proběhla 5. října 2016 v prostorách Parlamentu ČR. Představili jsme na ní cost-benefit analýzu podle které by sociální bydlení státu ušetřilo až sto milionů ročně.

 

Pokračovat...

V roce 2016 jsme uspořádali mezinárodní
konferenci
k finačním úsporám řešení bytové nouze