Co děláme

Pomáháme místním samosprávám ukončovat bezdomovectví. Přenášíme odborné poznatky a dobrou praxi ze zahraničí do českého kontextu. Rozšiřujeme přístup Housing First v Česku, školíme realizátory projektů a pořádáme pro ně vzdělávací akce. Monitorujeme politiky a dopady jejich rozhodnutí na lidi v bytové nouzi. Prosazujeme zákon o sociálním bydlení v parlamentu. Informujeme veřejnost o stavu a možnostech řešení bytové nouze v Česku.

Filtr

Výsledky

Vytvořili jsme metodiku externí podpory programům Housing First

Metodika je výstupem projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice, jehož cílem je přispět k využívání programů Housing First jako standardního nástroje snižování bytové nouze.

Je určena jak pro externí poskytovatele podpory, kteří poskytují podporu více Housing First projektům najednou, tak samotným realizátorům Housing First projektů. Realizátoři mohou metodiku používat především jako rozcestník a souhrn informací o jednotlivých nástrojích, které mohou během své práce využívat, ale také jako tzv. checklist, tedy seznam úkolů, které je třeba při realizaci projektů provést.

Stáhnout metodiku

Vytvořili jsme metodiku externí podpory programům Housing First

Děti potřebují mít stabilní domov

Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

23. 5. 2022

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů. 

Projekty Housing First zajišťují stabilní bydlení pro nejohroženější skupinu obyvatel. V Česku díky nim získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků více než 700 lidí, z toho 320 dětí. Předtím žili na ulici, na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Běžné bydlení je pro ně často velkou životní změnou a zároveň místem, kde mohou řešit své další problémy.

Tisková zpráva
Shrnutí výsledků Housing First

Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

Děti potřebují mít stabilní domov

Vydali jsme zprávu Sociální bydlení v ČR, která shrnuje současný stav řešení bytové nouze

2. 12. 2021

Vydali jsme zprávu Sociální bydlení v ČR, která shrnuje současný stav řešení bytové nouze

Spolupořádali jsme první velkou českou konferenci o Housing First

20. 10. 2021

Ve dnech 31. 9. a 1. 10. jsme spolupořádali konferenci Housing First v Jihlavě – v rámci programu se dostalo nejen na jihlavské úspěchy, ale i na klíčová témata, se kterými se realizátoři napříč Českem v praxi potýkají.

Pokračovat...

Spolupořádali jsme první velkou českou konferenci o Housing First

Čtvrtý ročník Podzimní školy Housing First zaznamenal rekordní účast

20. 10. 2021

Podzimní škola Housing First je už tradiční akce, kterou pořádáme pro týmy z obcí a neziskových organizací. Na několikadenním školení čerpají účastníci nejen nové znalosti a principy, jak pracovat s klienty při zabydlování, ale taky mají možnost nasdílet svoje zkušenosti a navzájem se inspirovat. Letos jsme se sešli opět ve Slavonicích, a to v rekordním počtu! Na jednom místě se sešlo pětatřicet lidí, pro které je ukončování bezdomovectví zásadní věc. Účastníky jsme školili nejen my z Platformy, ale i lektoři z Armády spásy nebo odborníci zkušeností s Housing First z Marseille a Amsterdamu. 

Čtvrtý ročník Podzimní školy Housing First zaznamenal rekordní účast

Pořádáme školení a vzdělávací akce pro realizátory Housing First

Podpora programů Housing First v Česku je pro nás jednou z priorit – domácí i zahraniční data totiž ukazují, že jde o efektivní přístup, jak ukončovat bezdomovectví u těch nejohroženějších domácností. Po roce testování v Brně si bydlení udrželo 96 % rodin, projekt ušetřil 1,5 milionu z veřejných prostředků a výrazně se zlepšilo zdraví dětí i dospělých. Na takový úspěch bylo potřeba navázat! Nyní v rámci výzvy č. 108 Housing First realizuje 15 obcí a neziskových organizací. Spolu s MPSV jim poskytujeme metodickou podporu, pořádáme pro ně školení a vzdělávací akce.

V roce 2018 jsme uspořádali první Podzimní školu Housing First pro realizační týmy z celého Česka. Ty díky nám dostaly prostor sdílet zkušenosti, poznat principy Housing First do hloubky a načerpat inspiraci od domácích i zahraničních odborníků. V letech 2019 a 2020 proběhl druhý a třetí ročník a podařilo se nám pro kurz získat oficiální akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Housing First týmy se ve Slavonicích sejdou i letos, a to ve dnech od 19. do 23. září. 

Kromě podzimní školy realizátorům nabízíme podporu i formou webinářů, které realizujeme ve spolupráci s MPSV, pořádáme pro ně kazuistické semináře a chystáme také velkou konferenci k Housing First, která proběhne 30. září a 1. října v Jihlavě. 

Kalendář akcí k Housing First

Vzdělávací aktivity realizujeme v rámci projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice. 

Pořádáme školení a vzdělávací akce pro realizátory Housing First

Vydali jsme Zprávu o vyloučení z bydlení 2021

16. 8. 2021

V rámci koalice Za bydlení jsme vydali zprávu, která shrnuje výsledky půlročního mapování rozsahu problémů s bydlením v ČR. Navázali jsme tak na naši Zprávu o vyloučení z bydlení 2018, která přinesla důležitá data o bytové nouzi nejen veřejnosti, ale také zástupcům státní správy, obcí a neziskových organizací. Prezentovaná čísla měla velký ohlas, a tak jsme se mapování rozhodli zopakovat.

Tentokrát jsme však nezůstali pouze u bytové nouze. Zpráva se dotýká i dalších velkých problémů v oblasti bydlení, tj. ohrožení ztrátou bydlení, nadměrných nákladů na bydlení a nedostupnosti bydlení, respektive fungování dávek na bydlení jako jednoho z klíčových nástrojů řešení finanční nedostupnosti bydlení.

Speciální pozornost je věnována problémům seniorů, neboť čím dál více starších lidí končí v bytové nouzi a významná část z nich je zatížena nadměrnými náklady na bydlení.

 

Celá Zpráva o vyloučení z bydlení 2021
Shrnutí zprávy
Nejdůležitější data
Tisková zpráva k vydání dat

Vydali jsme Zprávu o vyloučení z bydlení 2021

Na konci roku 2020 mělo díky Housing First stabilní domov 375 domácností

18. 2. 2021

Česká města a neziskové organizace úspěšně pokračují v zabydlování rodin i jednotlivců. Díky programům Housing First v 18 městech mohlo loňské Vánoce strávit v bezpečí domova 250 domácností. V 16 městech pomáhá v zabydlování ohrožených domácností výzva Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu Housing First, organizace v Praze a Liberci pak principy Housing First využívají i bez evropských dotací.

Stáhnout infografiku

Pokračovat...

Na konci roku 2020 mělo díky Housing First stabilní domov 375 domácností

Vydali jsme klíčovou publikaci o Housing First od Sama Tsemberise

12. 7. 2020

Základní manuál přístupu Housing First v češtině tu dlouho chyběl. Proto splácíme metodický dluh: zajistili jsme překlad a vydali knihu Housing First: Model Pathways od Sama Tsemberise. Bude dostupná na regionálních seminářích, které právě připravujeme. 

Vydali jsme klíčovou publikaci o Housing First od Sama Tsemberise

Spustili jsme nový web, který pomůže obcím s prvními kroky v ukončování bezdomovectví

3. 7. 2020

Jak nastartovat efektivní řešení bytové nouze? S tím bude odteď obcím pomáhat náš nový web.

Web nabízí zástupcům obcí do začátku velkou pomoc – sebehodnoticí dotazník. Ten jim pomůže zjistit, jestli jsou jejich dosavadní kroky v řešení bytové nouze efektivní a případně napoví, co zlepšit a kudy se v řešení bytové nouze vydat dál – třeba cestou spolupráce s Platformou!

Najdete zde také ke stažení elektronickou verzi naší obsáhlé příručky pro obce, která funguje jako průvodce  nastavením systémových změn.

ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Web vznikl jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Za projektem stojí společně s Platformou pro sociální bydlení organizace R-Mosty a Sociologický ústav AV ČR. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.

Spustili jsme nový web, který pomůže obcím s prvními kroky v ukončování bezdomovectví

Založili jsme Fond dostupného bydlení

27. 5. 2020

V průběhu roku 2019 se na Platformu obrátil MUDr. Jan Beneš s tím, že by chtěl společně s námi spolupracovat na vymýšlení projektu, v rámci kterého by mohli soukromí investoři financovat nákup bytů, které by potom pronajímali lidem v bytové nouzi.

Přečtěte si článek o aktivitách MUDr. Beneše

Výsledkem půlroční spolupráce je připravená dokumentace ke společnému založení ústavu s názvem Fond dostupného bydlení, z.ú., který bude pomocí půjček od soukromých investorů (menších i větších) a darů financovat nákup bytů do vlastnictví ústavu. Z vybraného nájemného, které bude odpovídat potřebám lidí v bytové nouzi, bude ústav tyto půjčky splácet, a to včetně úroku (odhad mezi 2–3 %). Dále bude spolupracovat se soukromými majiteli bytů, kteří by měli zájem svěřit mu pomocí příkazní smlouvy do správy své byty, které potom bude ústav pronajímat lidem v bytové nouzi. Z vybrané odměny příkazníka bude ústav financovat vznik krizového fondu v rámci ústavu a nákup dalších bytů. Primární zacílení je na Ústí nad Labem, ale výhledově je možné rozšíření na další města.

Založili jsme Fond dostupného bydlení

Spolupořádáme webináře k Housing First a sociálnímu bydlení

Konference a vzdělávání
1. 5. 2020

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, se podílíme na přípravě série webinářů na téma Housing First a sociálního bydlení. 

Všechny webináře ke zhlédnutí
Více o projektu

 

Spolupořádáme webináře k Housing First a sociálnímu bydlení

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Analýzy a publikacePodpora obcí
28. 4. 2020

Společně s organizací R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR jsme napsali a vydali unikátní a obsáhlou příručku, která obce provede efektivním řešením bytové nouze. Přináší jim ucelený návod, jak nastavit systémové změny, konkrétní nástroje i praktické zkušenosti z Česka i zahraničí. Publikace bude brzy dostupná na nově spuštěném webu. 

Publikace vznikla jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.
 

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Vydali jsme soubor opatření pro ochranu lidí bez domova před koronavirem

Analýzy a publikace
19. 3. 2020

Pro orgány veřejné správy a další partnery v sociální oblasti jsme sestavili soubor opatření, která doporučujeme přijmout pro ochranu osob bez domova a veřejného zdraví před nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.

Doporučení vycházejí z rešerše zahraničních praxí, české legislativy a práce expertního panelu pro prevenci vystěhování. 

Stáhnout celý soubor doporučení

Vydali jsme soubor opatření pro ochranu lidí bez domova před koronavirem

Pomáháme řešit bytovou nouzi přímo v obcích. Jak spolupráci hodnotí jejich zástupci?

Podpora obcí

Ukončit bezdomovectví a bytovou v Česku. To je cíl, ke kterému v Platformě směřujeme. Jednou z cest, jak ho dosáhnout, je naše práce přímo v obcích. Tam pomáháme zavádět systémová řešení, která zejména rodinám s dětmi pomůžou dostat se z bytové nouze do standardního bydlení.

Poskytujeme poradenství, pořádáme školení, seznamujeme zástupce obcí s dobrou praxí z ostatních českých i zahraničních měst. A jsou vidět výsledky: obce úspěšně zabydlely už desítky domácností a ukazuje se, že přístupy jako Housing First fungují.

Přečtěte si, jak spolupráci hodnotí přímo zástupci vybraných obcí, kde naši poradci pro ukončování bezdomovectví pomáhají nastavovat místní systémy.

Pokračovat...

Pomáháme řešit bytovou nouzi přímo v obcích. Jak spolupráci hodnotí jejich zástupci?

I v roce 2019 jsme v médiích upozorňovali na potřebnost zákona, který by řešil bytovou nouzi

Advokacie a kampaně

Vydání Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018, ve které jsme představili data o bytové nouzi v ČR, nám v roce 2019 otevřelo dveře do médií. Měli jsme tak možnost systematicky upozorňovat na potřebnost zákona, který by řešil bytovou nouzi.

Pokračovat...

I v roce 2019 jsme v médiích upozorňovali na potřebnost zákona, který by řešil bytovou nouzi

Neúnavně se zasazujeme o zrušení destruktivních změn v dávkách na bydlení

Advokacie a kampaně

V červnu 2019 přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na změnu v dávkách na bydlení. Nový zákon měl rušit dvě stávající dávky na bydlení, příspěvek a doplatek na bydlení, a nahradit je dávkou novou, přídavkem na bydlení. V plánu původně bylo úplně zastavit výplatu sociálních dávek obyvatelům ubytoven a prosadit další riziková opatření, která by se v době rostoucích nájmů se negativně dotkla široké skupiny příjemců příspěvku na bydlení v bytech. 

Pokračovat...

Neúnavně se zasazujeme o zrušení destruktivních změn v dávkách na bydlení

Uspořádali jsme 2. podzimní školu Housing First

Konference a vzděláváníPodpora obcí

Druhou podzimní školu Housing First jsme uspořádali ve Slavonicích poslední týden v září 2019 společně s IQ Roma Servis a HVO Querido Discus Amsterdam a terénními pracovníky města Brna. Školení se účastnilo 30 lidí napříč městy a neziskovými organizacemi v celé ČR. Mezi účastníky byli i dva zástupci MPSV. 

Cílem bylo podpořit účastníky v zabydlování klientů v projektech Housing First, připravit je na nejčastější komplikace, proškolit je, co obnáší kvalitní sociální práce v domácnostech ohrožených ztrátou bydlení a inspirovat je i zahraničními zkušenostmi. 

Uspořádali jsme 2. podzimní školu Housing First

V mezinárodní spolupráci zjišťujeme, jak snižovat osamělost klientů Housing First

Konference a vzdělávání
10. 8. 2019

Spolu s organizacemi z dalších 6 zemí vyvíjíme v rámci projektu „It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness” soubor nástrojů ke snižování pocitu osamělosti u lidí, kteří v rámci programů podpory bydlení přešli z bytové nouze do standardního bydlení. 

 

Pokračovat...

V mezinárodní spolupráci zjišťujeme, jak snižovat osamělost klientů Housing First

Bytová nouze v Česku

Vydali jsme výroční zprávu o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018

Analýzy a publikace
V závažné bytové nouzi právě teď vyrůstá 20 000 dětí, strmě stoupá i počet seniorů na ubytovnách. V roce 2018 šlo celkově o 54 000 domácností. To znamená 83 000 osob, z nichž je téměř čtvrtina nezletilých. Většina žije na ubytovnách (17 900 domácností) nebo bez střechy (16 600 domácností). Alarmující je 70% nárůst počtu domácností s osobami nad 65 let žijících na ubytovnách mezi lety 2015–2018. Víc než polovina lidí bytové nouzi se nachází na území 14 obcí s rozšířenou působností z celkových 206. Data mluví jasně: obce situaci bez zákona samy nezvládnou. A jak ukazují průběžné závěry analýzy nákladů a úspor, stát bez zákona tratí miliardy ročně.
Zpráva je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci.
 

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018
Prezentace ke zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018
Analýza ekonomických souvislostí přijetí zákona
Prezentace k analýze ekonomických souvislostí přijetí zákonaInteraktivní mapa bytové nouze v Česku (iRozhlas)

Vydali jsme výroční zprávu o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018

Bytová nouze v Česku

V roce 2019 jsme rozšířili Síť partnerství pro ukončování bezdomovectví

Podpora obcí

Po Brnu, Liberci a Praze 7 se na začátku roku 2019 do Sítě partnerství přidaly další obce různých velikostí a z různých regionů – ve spolupráci s Platformou, R-Mosty a Sociologickým ústavem začaly nově bytovou nouzi řešit i České Budějovice, Jihlava, Vrchlabí, Písek, Praha 10 a s nejambicióznějším plánem ukončit bezdomovectví všech dětí a seniorů na ubytovnách i hl. m. Praha.

V roce 2019 jsme rozšířili Síť partnerství pro ukončování bezdomovectví

V novém bytě

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

Analýzy a publikacePodpora obcí
19. 12. 2018

Výzkumný tým složený ze zástupců Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně představil výsledky ročního zkoumání pilotního projektu zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) včetně cost-benefit analýzy. Ta ukázala, že v Brně dokázal projekt během jednoho roku ušetřit více než 1,5 milionu korun z veřejných rozpočtů.

Pokračovat...

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

V novém bytě

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Analýzy a publikace
3. 12. 2018

Publikace vznikly v rámci projektu Trainhouse a zachycují zkušenosti s podporou v bydlení jak u profesionálních, tak peer pracovníků evropských organizacích Arrels Foundation, BMSZKI, Menhely Alapítvány, Platforma pro sociální bydlení, St Mungo’s, Vvary (Vailla vakinaista asuntoa ry).

PDF Příručka pro peers podpory v bydlení
PDF Příručka pro v pracovníky podpory v bydlení

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení

Naši výzvu #Ubytovny bez dětí přijali 4 z 5 lídrů stran, které se dostaly na magistrát Prahy!

Advokacie a kampaně

Týden před komunálními volbami jsme oslovili lídry kandidátek na magistrát prahy s výzvou #ubytovnybezdeti: Praha má 1 800 prázdných bytů. Na ubytovnách je 140 dětí v 70 rodinách. Když opravíte 70 bytů a poskytnete je jako sociální bydlení těmto rodinám, ukončíte bezdomovectví rodin v Praze. Výzvu přijalo 7 z 9 oslovených lídrů, respektive 4 z 5 těch, kteří se do zastupitelstva dostali: Jan Čižinský (PRAHA SOBĚ), Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana), Jiří Pospíšil (TOP 09 a Starostové – Spojené síly pro Prahu) a Petr Stuchlík, (ANO). 

Pokračovat...

Naši výzvu #Ubytovny bez dětí přijali 4 z 5 lídrů stran, které se dostaly na magistrát Prahy!

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení
Dennis Culhan (USA)

Dennis Culhane (USA) na datech dokazuje, že sociální bydlení je pro stát levnější než bezdomovectví

Konference a vzdělávání

Událost proběhla ve spolupráci s thinktankem IDEA a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR 8. 10. 2018 v Cerge EI. Dennis Culhane je nejvýznamějším akademikem, který se zabývá řešením bezdomovectví a má přesah do reálné politiky. Jeho přelomová typologie bezdomovectví jednotlivců a rodin přímo inspirovala federální vládu USA k masivnímu spuštění programů pro ukončování bezdomovectví veteránů. Díky těmto programům se během několika let podařilo snížit bezdomovectví veteránů v USA o 30 %.

Číst článek z ČTK

Dennis Culhane (USA) na datech dokazuje, že sociální bydlení je pro stát levnější než bezdomovectví

Dennis Culhan (USA)
Podzimní škola Housing First

Uspořádali jsme první podzimní školu Housing First v ČR.

Konference a vzdělávání

Akce proběhla v září 2018. Čtyři dny výuky a soustředění, 11 lektorů z ČR a Holandska, 15 budoucích vedoucích týmů Housing first z NNO a měst z Česka a Slovenska.

 

Uspořádali jsme první podzimní školu Housing First v ČR.

Podzimní škola Housing First
Ústavní soud

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Advokacie a kampaněAnalýzy a publikace

V roce 2017 jsme upozorňovali na potenciálně negativní dopady změn v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Na podzim 2017 jsme navázali spolupráci se skupinou senátorů, která v prosinci vyústila v podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení těch ustanovení zákona, která umožňují obcím vyhlašovat tzv. bezdoplatkové zóny – území, kam není vyplácen doplatek na bydlení. Průběžně sledujeme též dopady dalších změn v systému pomoci v hmotné nouzi, především vyplácení příspěvku na živobytí ve stravenkách. Byli jsme jedním ze subjektů, které se hlasitě ozvaly proti proti plánům ministryně Němcové na další mohutnou redukci dávek na bydlení v roce 2018. Za tímto účelem jsme zpracovali analýzu dopadů. Touto aktivitou jsme tak navázali na celou řadu připomínek k novelám z předchozích let.

PDF Analýza

Pokračovat...

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ústavní soud

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Analýzy a publikacePodpora obcí

Přesun domácností z bytové nouze do standardního nájemního bydlení je přirozeným a jediným efektivním krokem k řešení sociálního vyloučení ve městě Brně. Ve spolupráci se sociální službou bude docházet k postupnému začleňování domácností do sociálních vazeb města, což v důsledku znamená také úbytek počtu rizikových lokalit ve městě Brně a pokles výskytu negativních jevů, které sociální vyloučení doprovázejí. Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25 je v souladu se schválenými strategickými dokumenty města Brna a usiluje o zlepšení kvality života všech obyvatel města. Jednotlivá opatření zohledňují aspekty právní, společenské i ekonomické.

PDF Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018 až 2025

 

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Registrační týdny, Alina Kovalchuk

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Analýzy a publikace

Registrační týdny slouží ke zmapování bytové nouze v místě a jako prostředek oslovení potenciálních uživatelů projektů Housing First. Jeden registrační týden jsme zorganizovali v Brně v dubnu 2016, druhý v Liberci v září 2017 a třetí v Jihlavě v listopadu 2019. Celý registrační týden mohl úspěšně proběhnout i díky podpoře a zkušenostem zahraničních realizátorů obdobných registračních týdnů a odhodlané spolupráci desítek dobrovolníků a dobrovolnic. Potvrdilo se, že registrační týden má smysl organizovat, pokud má obec navrženy alespoň první kroky řešení a je zaručená základní návaznost aktivit. V ideálním případě se obec zaváže, že na základě registračního týdne poskytne bydlení a podporu například dvaceti nejvíce ohroženým domácnostem, a současně na základě zjištění připraví akční plán pro řešení bezdomovectví v obci.

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Registrační týdny, Alina Kovalchuk
V novém bytě, Rapid Re-Housing_©_Barbora Kleinhamplová

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

 

Podpora obcí

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení.

 

Pokračovat...

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

 

V novém bytě, Rapid Re-Housing_©_Barbora Kleinhamplová
Dítě ©_Barbora Kleinhamplová

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Analýzy a publikacePodpora obcí

Podíleli jsme se na analýze krátkodobých dopadů brněnského projektu Rapid Re-Housing na zdraví a sociální začleňování rodin. „Už po prvních šesti měsících od nastěhování můžeme konstatovat, že projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky u 50 sledovaných rodin ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví,” upřesnil Štěpán Ripka. Studii Ostravské univerzity si můžete přečíst zde.

PDF Analýza dopadů zabydlení

 

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Dítě ©_Barbora Kleinhamplová
Diskuzní seminář s poslanci ©_Petr Vrabec

Pořádáme diskuzní semináře pro poslance, kde se setkávají různé vize politik

Konference a vzdělávání

Na dvou diskusních seminářích v roce 2018 odborníci Platformy diskutovali s poslanci PSP a představiteli veřejné správy potřebnost a podobu zákona o sociálním bydlení a aktuality o stavu bytové nouze v ČR. Seminář umožňuje propojit zákonodárce, kteří vnímají jako důležité prosazení zákona.

Fotoreport

Pořádáme diskuzní semináře pro poslance, kde se setkávají různé vize politik

Diskuzní seminář s poslanci ©_Petr Vrabec
Katharine Gale (USA)

Přinášíme zahraniční zkušenosti do ČR a inovujeme tak místní praxi.

Konference a vzdělávání

Účastníme se zahraničních stáží a konferencí. Navazujeme spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi a poté s nimi konzultujeme naše aktivity v ČR a zveme je na konference do ČR.

Video: Katharine Gale v DVTV
www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Přinášíme zahraniční zkušenosti do ČR a inovujeme tak místní praxi.

Katharine Gale (USA)
Anketa: podpora zákona o sociálním bydlení

Před volbami do PSP monitorujeme podporu zákona o sociálním bydlení mezi kandidáty

 

Advokacie a kampaněAnalýzy a publikace

Před volbami do PSP v r. 2017 jsme oslovili 1089 kandidátů do Poslanecké sněmovny. Sešlo se nám 449 odpovědí a 94 % všech kandidátů si přeje, aby byl zákon o sociálním bydlení přijat v tomto volebním období. Výsledky jsme dali k dispozici poslancům a vládě a prezentovali je například v Otázkách Václava Moravce.

PDF Výsledky ankety

 

Pokračovat...

Před volbami do PSP monitorujeme podporu zákona o sociálním bydlení mezi kandidáty

 

Anketa: podpora zákona o sociálním bydlení
Evropská příručka Bydlení především

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Analýzy a publikace

Zajistili jsme vydání českého překladu Evropské příručky Bydlení především. Příručka je výsledkem práce expertního panelu, složeného z nejvýznamnějších evropských výzkumníků na metodu Bydlení především (Housing First). Jde o praktický a srozumitelný informační a tréninkový materiál. Financováno z prostředků statutárního města Brno.

PDF Evropská příručka Bydlení především

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Evropská příručka Bydlení především
Částečně

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Analýzy a publikace

Dokument obsahuje Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení Platformy pro sociální bydlení. Zákon o sociálním bydlení splňující tyto předpoklady bude funkčně a efektivně řešit bytovou nouzi v České republice. Desatero používáme při vyhodnocování kvality předkládaných verzí zákona.

Desatero principů

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Částečně
Domov

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Analýzy a publikace

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Domov
Vzdělávací semináře

Na seminářích vzděláváme sebe, úředníky i sociální pracovníky i politiky

Konference a vzdělávání

V březnu 2018 pořádala Platforma v Brně kazuistický seminář věnovaný tématu intervencí na pomezí psychiatrické, psychologické a sociální podpory v samostatném bydlení. Stále více se totiž ukazuje, že odborná psychologická a psychiatrická podpora zabydlených domácností je v některých případech klíčová a může být zásadním faktorem při snaze o udržení poskytnutého bydlení.

Pokračovat...

Na seminářích vzděláváme sebe, úředníky i sociální pracovníky i politiky

Vzdělávací semináře
Díky za dalších 10 let byznysu s chudobou

Roky se neúnavně zasazujeme o přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení

Advokacie a kampaně

Na osobních schůzkách s veřejnými činiteli, mapováním dobré praxe u nás i v zahraničí a advokacií v médiích se zasazujeme o prosazení zákona o sociálním bydlení. Efektivitu každé předložené verze zákona o sociálním bydlení vyhodnocujeme oproti Desateru principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení a výsledky prezentujeme v médiích a diskutujeme s poslanci.

Sekce Zákon

Roky se neúnavně zasazujeme o přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení

Díky za dalších 10 let byznysu s chudobou
Těsně před zabydlením ©_Barbora Kleinhamplová

Podle cost-benefit analýzy se metoda Bydlení především pro rodiny s dětmi státu finančně vyplatí

Analýzy a publikace

Vypracovali jsme analýzu dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a organizací IQ Roma Servis.

PDF Analýza dopadů zabydlení

Podle cost-benefit analýzy se metoda Bydlení především pro rodiny s dětmi státu finančně vyplatí

Těsně před zabydlením ©_Barbora Kleinhamplová
Předseda Platformy Štěpán Ripka, Ph.D. v DVTV

Jsme vidět v médiích i na sítích

Advokacie a kampaně

Pravidelně publikujeme a překládáme články, vyjadřujeme se pro média, upozorňujeme na problémy a nabízíme řešení. Naše představitele tak můžete slyšet a číst ve všech seriózních periodikách, rádiích a televizích. Pro sociální sítě jsme vytvořili například serii advokačních videí nebo překládáme texty shrnující příklady dobré praxe ze zahraničí.

Pokračovat...

Jsme vidět v médiích i na sítích

Předseda Platformy Štěpán Ripka, Ph.D. v DVTV
Toolkit

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

Ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem vyvíjíme interaktivní toolkit, který umožní šíření efektivních způsobů ukončování bezdomovectví rodin a jednotlivců v obcích. Uživatele z řad neziskového sektoru a samospráv krok za krokem provede procesem nastavování úspěšné praxe řešení bytové nouze na svém území.

Pokračovat...

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Toolkit
10 tezí řešení bytové nouze pro obce

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

Advokacie a kampaněPodpora obcí

Dokument pojmenovává potřeby místních samospráv při nastavování efektivního systému řešení bytové nouze.

10 tezí pro místní samosprávy

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

10 tezí řešení bytové nouze pro obce
Síť partnerství

Obce a organizace v Síťi partnerství vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

V Síti partnerství ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem sdružujeme obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. Členové sítě spolupracují s našimi poradci a pravidelně se potkávají v rámci čtvrtletního harmonogramu společných setkání. Do sítě partnerství se zapojili Brno, Praha 7 a Liberec.

www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Obce a organizace v Síťi partnerství vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Síť partnerství
SozialMarie Prize for Social Innovation 2018

Vyhráli jsme SozialMarie Prize for Social Innovation 2018

Ocenění

V rámci udělování cen SozialMarie pro sociálně inovačním projekty získal brněnský projekt Rapid Re-housing první místo. SozialMarie je nejstarší cenou z oblasti sociálních inovací.

Stránky SozialMarie

Číst článek z HN: Nejstarší evropskou cenu pro sociální inovace vyhrálo Brno

Vyhráli jsme SozialMarie Prize for Social Innovation 2018

SozialMarie Prize for Social Innovation 2018
Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Dostali jsme Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Ocenění

Od Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme obdrželi poděkování za podporu sociálního bydlení a přípravu projektu zabydlování rodin v Brně.

Dostali jsme Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018

Ocenění Nadace výboru dobré vůle Olgy Havlové 2018
Děkujeme za dalších 10 let byznysu s chudobou

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Analýzy a publikace

Publikace je příručkou pro zapojení obyvatel do řešení problematiky bytové nouze.

PDF Metodická příručka

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Děkujeme za dalších 10 let byznysu s chudobou
Helča: Mít svůj domov

Kampaní Mít svůj domov jsme sjednotili veřejnost, odborníky a organizace a dostali zákon poprvé v historii do 1. čtení

Advokacie a kampaně

Kampaň jsme spustili na počátku roku 2017 s výzvou, aby byl zákon přijat do konce volebního období tehdejší poslanecké sněmovny. K výzvě se připojilo 111 organizací, podpořila ji řada významných osobností veřejného života a odborníků a pod petici se podepsalo přes 3500 lidí. Téma se nám podařilo dostat do stovek článků a několika televizních reportáží a tedy k milionům čtenářů a diváků. zákon byl vládou přijat, ale neprošel schvalovacím procesem v PSP. Poprvé v historii ČR se tak ale dostal do prvního čtení a do povědomí široké veřejnosti.

Stránky Mít svůj domov

Pokračovat...

Kampaní Mít svůj domov jsme sjednotili veřejnost, odborníky a organizace a dostali zákon poprvé v historii do 1. čtení

Helča: Mít svůj domov