O kurzech

Pomáháte lidem v bytové nouzi získat nový domov a potřebujete metodickou podporu? Pro sociální pracovníky i jejich vedoucí ze služeb i úřadů pořádáme akreditované vzdělávací kurzy. Pokud zabydlujete klienty v Housing First nebo v jiných formách sociálního bydlení, pomůžeme vám dělat vaši práci lépe.

 
 

Kurzy na míru

Řešíte v týmu témata související se sociálním bydlením a sociální prací, na která naše kurzy nedávají odpověď? Rádi vám vytvoříme kurz na míru. Zmapujeme vaše potřeby a předáme vám znalosti, které budou pro vaši praxi nejcennější. Stačí napsat nebo zavolat Aleně Augustové a domluvit se společně na podrobnostech.

 
Vzdělávací semináře

Co ještě děláme?

Dlouhodobě se snažíme v Česku vybudovat infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví. Kvalitní sociální práce je její důležitou součástí. Proto vzděláváme sociální pracovníky, pořádáme workshopy i legendární Podzimní školu Housing First. Zasazujeme se ale i o to, aby sociální práce získala podporu politiků a tím pádem i lepší oporu v zákonech. Zjistěte o naší činnosti více a buďte v tom s námi.