Spustili jsme nový web, který pomůže obcím s prvními kroky v ukončování bezdomovectví

Jak nastartovat efektivní řešení bytové nouze? S tím bude odteď obcím pomáhat náš nový web.

Web nabízí zástupcům obcí do začátku velkou pomoc – sebehodnoticí dotazník. Ten jim pomůže zjistit, jestli jsou jejich dosavadní kroky v řešení bytové nouze efektivní a případně napoví, co zlepšit a kudy se v řešení bytové nouze vydat dál – třeba cestou spolupráce s Platformou!

Najdete zde také ke stažení elektronickou verzi naší obsáhlé příručky pro obce, která funguje jako průvodce  nastavením systémových změn.

ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Web vznikl jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Za projektem stojí společně s Platformou pro sociální bydlení organizace R-Mosty a Sociologický ústav AV ČR. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.