Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

Děti potřebují mít stabilní domov

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů. 

Projekty Housing First zajišťují stabilní bydlení pro nejohroženější skupinu obyvatel. V Česku díky nim získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků více než 700 lidí, z toho 320 dětí. Předtím žili na ulici, na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Běžné bydlení je pro ně často velkou životní změnou a zároveň místem, kde mohou řešit své další problémy.

Tisková zpráva
Shrnutí výsledků Housing First

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.