Komu pomáháme?

Platforma pro sociální bydlení usiluje o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací. V Česku žije tisíce rodin a desetitisíce dětí v nedůstojných podmínkách a v bezdomovectví. Když budou mít přístup k normálnímu bydlení, nebude například tolik dětí odebíráno do ústavní péče, která je nákladnější než sociální bydlení. Vyděláme na tom všichni.

Matka se synem ©_Barbora Kleinhamplová

V bytové nouzi se nachází 35 000 až 62 000 domácností, ve kterých žije 20 000 až 51 000 dětí. 

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Bytová nouze v bytech je zřejmě nejčastější formou bytové nouze. Patří sem funkčně nevyhovující bydlení bez tekoucí vody či elektřiny, ale také bydlení přelidněné nebo nejisté, tedy přebývání u příbuzných nebo známých. Bytová nouze v bytech se týká 9 000 až 25 000 českých domácností. Jelikož však primárně dopadá na rodiny s dětmi, celkem se v ní bude nacházet 40 000 až 120 000 obyvatel ČR.

V bytové nouzi se nachází 35 000 až 62 000 domácností, ve kterých žije 20 000 až 51 000 dětí. 

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Matka se synem ©_Barbora Kleinhamplová
Bytová nouze v Česku

Polovina domácností v bytové nouzi žije v pouhých 20 městech.

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Bytovou nouzí jsou nejvíce zasaženy severní Čechy a severní Morava – regiony s vyšším podílem obyvatel v tíživé sociální situaci.

Polovina domácností v bytové nouzi žije v pouhých 20 městech.

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Bytová nouze v Česku
Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení

Počet seniorů a seniorek v bytové nouzi roste

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

V bytové nouzi, nejčastěji v ubytovnách, přebývá minimálně 5 500 seniorů ve věku 65 a více let. Seniorské domácnosti představují až pětinu všech domácností dlouhodobě pobývajících v ubytovnách.

Příspěvek na bydlení, který by mohl seniorům s nadměrnými náklady na bydlení pomoci, pobírá jen 20–25 % z přibližně 220 000 – 260 000 seniorských domácností, které na něj mají nárok.

Počet seniorů a seniorek v bytové nouzi roste

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení

Naše cíle

Na celostátní úrovni prosazujeme vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení. Na regionální úrovni poskytujeme poradenství obcím při zavádění systémových řešení bezdomovectví rodin a jednotlivců. Obcím a neziskovým organizacím navíc pomáháme realizovat projekty Housing First. Proto jsme zapojeni do následujících grantových projektů.

Současná cesta z bytové nouze

• Až 62 000 domácností v Česku nebydlí v běžném bytě a jejich počet roste. • Lidé jsou nuceni žít na ubytovnách, v bytech bez elektřiny nebo vody či v ústavech, za které stát vyplácí nesrovnatelně více, než jsou náklady na sociální bydlení. • Nerovnosti, chudoba, stigmatizace pobírání dávek nebo jejich zpožděná výplata od úřadů, nedostupné bydlení – to vše způsobuje, že si většina nemůže pomoci sama. • Stát a obce své finance vynakládají neefektivně.

Naše řešení bytové nouze

• Růst počtu lidí bez bydlení ve spolupráci se státem a městy zastavíme a začneme snižovat. • Místo drahých ubytoven stát a obce podpoří levnější a efektivní řešení – sociální bydlení s kvalitní sociální prací. • Lidé se budou mít kam obracet pro pomoc v případě problémů s bydlením. Pokud nemají na zaplacení kauce, dostane se jim pomoci. • Nájemní bydlení pro ně tak bude dostupnější. • Každá obec si bude moct řešení bytové nouze ušít na míru • Stát přinese efektivní řešení a ušetří.