Komu pomáháme?


zena

Téměř 3 ze 4 rodin v bytové nouzi tvoří matky samoživitelky s malými dětmi do šesti let.

Zdroj: Analýza Rapid Re-Housing Brno

Téměř 3 ze 4 rodin v bytové nouzi tvoří matky samoživitelky s malými dětmi do šesti let.

Zdroj: Analýza Rapid Re-Housing Brno

zena

25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV

25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV


1000 dětí ročně opustí dětský domov. S 50% pravděpodobností, že se dostanou do bezdomovectví.

Zdroj: Naděje Praha

1000 dětí ročně opustí dětský domov. S 50% pravděpodobností, že se dostanou do bezdomovectví.

Zdroj: Naděje Praha

Naše cíle

Cílem systému sociálního bydlení je zvýšení dostupnosti standardního bydlení pro domácnosti v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Platforma pro sociální bydlení na celostátní úrovni prosazuje vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení. Na regionální úrovni poskytujeme poradenství obcím při zavádění systémových řešení bezdomovectví rodin a jednotlivců.

Současná cesta z bytové nouze

• Na 200 000 lidí, z toho 20 000 dětí, v Česku nebydlí v běžném bytě a jejich počet roste. • Lidé jsou nuceni žít na ubytovnách obchodníků s chudobou či v ústavech, za které stát vyplácí nesrovnatelně více, než jsou náklady na sociální bydlení. • Nerovnosti, stigma, chudoba, zpožděná výplata dávek od úřadů, nedostupné bydlení – to vše způsobuje, že si většina nemůže pomoci sama. Průměrně jen 20 % domácností se dostane zpět do běžného bydlení. • Stát a obce své finance vynakládají neefektivně.

Metoda Nejdřív bydlet

• Růst počtu lidí bez bydlení ve spolupráci se státem a městy zastavíme a začneme snižovat. • Místo drahých koncentrovaných ubytoven stát a obce podpoří levnější a efektivní řešení – sociální bydlení s kvalitnější službou. • Lidé, kteří nebydlí, dosáhnou na běžné nájemní bydlení – zlepší se jejich zdravotní stav, získají šanci na práci i na vzdělání. Dle praktické zkušenosti z Evropy i českých měst při plnění základních povinností 90 % rodin uspěje. • Stát přinese efektivní řešení a ušetří. Brněnský Housing First dle výzkumu ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky u 50 sledovaných rodin ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %.