Když je bydlení, společnost funguje

Platforma pro sociální bydlení
Platforma pro sociální bydlení
Platforma pro sociální bydlení

Vytváříme infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví v Česku

sociální bydlení
žádáme systémové řešení bytové nouze

Kdo jsme

Vznikli jsme v roce 2013, v současnosti fungujeme jako výzkumný, advokační a poradní tým, zaměřený na problematiku bydlení a ukončování bezdomovectví.

Vytváříme partnerství s ministerstvy, kraji, obcemi i neziskovými organizacemi. Společně hledáme řešení, abychom dosáhli změny na systémové úrovni.

Sdružujeme a zaštiťujeme desítky členských organizací a jednotlivců, se kterými koordinujeme naše snahy.

Co děláme

Zasazujeme se o přijetí zákona, který umožní systémově ukončovat bezdomovectví.

Obcím a neziskovým organizacím pomáháme zavádět systémy sociálního bydlení a projekty Housing First.

Řešíme nedostatky sociálních politik, které jsou pro mnohé lidi překážkou na cestě ke stabilnímu bydlení.

jednáme o přijetí zákona

Aktuality

S kým jsme pracovali

MPSV
MMR
Brno
Praha
Ústí nad Labem
Jihlava
MČP10
Liberec
Trutnov
Písek
řešení v číslech

Bytová nouze v Česku

0

lidí v ČR se nachází v bytové nouzi, včetně přibližně 61 000 dětí.

Prosazujeme systém, který vyhoví rozmanitým potřebám tak velké skupiny lidí. Mnohdy není třeba stavět byty, někdy stačí příspěvek na kauci.

0

měst

v Česku je bydlištěm poloviny těchto domácností v bytové nouzi.

Zasazujeme se o to, aby většina financí směřovala právě sem. Vyřešením situace v těchto obcích můžeme snížit bytovou nouzi v Česku na polovinu.

0

lidí je v ČR ohroženo ztrátou bydlení.

Většina z nich potřebuje místo, kam se obrátit se žádostí o radu. Proto chceme vybudovat síť kontaktních míst pro bydlení.

Zdroj: Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k zákonu o podpoře v bydlení (RIA)

Uvedená čísla znamenají horní hranici odhadu.

Naše práce

Klub přátel Platformy pro sociální bydlení

Podpořte naši činnost

Vaše pravidelné dary umožní efektivně ukončovat bezdomovectví a bytovou nouzi v České republice.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.