Komu pomáháme?

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. V Česku žije tisíce rodin a desetitisíce dětí v nedůstojných podmínkách a v bezdomovectví. Když budou mít přístup k normálnímu bydlení, nebude například tolik dětí odebíráno do ústavní péče, která je nákladnější než sociální bydlení. Vyděláme na tom všichni.

Matky samoživitelky trpí bytovou nouzí zdaleka nejvíce

Téměř 3 ze 4 rodin v bytové nouzi tvoří matky samoživitelky s malými dětmi do šesti let.

Zdroj: Analýza Rapid Re-Housing Brno

Srovnání hrazených měsíčních nákladů na matku samoživitelku a tři nezletilé děti

Téměř 3 ze 4 rodin v bytové nouzi tvoří matky samoživitelky s malými dětmi do šesti let.

Zdroj: Analýza Rapid Re-Housing Brno

Matky samoživitelky trpí bytovou nouzí zdaleka nejvíce
Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení

25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV

Složení krizové skupiny starobních důchodců ohrožených bytovou nouzí

25 % seniorů po celoživotní práci finančně nezvládá zátěž vyplývající z bydlení.

Zdroj: VÚPSV

Čtvrtina seniorů má problémy s náklady na bydlení
U dětí z dětských domovů je 50% pravděpodobnost, že skončí v bezdomovectví

1000 dětí ročně opustí dětský domov. S 50% pravděpodobností, že se dostanou do bezdomovectví.

Zdroj: Naděje Praha

Výše rizika bezdomovectví u dětí z ústavů

1000 dětí ročně opustí dětský domov. S 50% pravděpodobností, že se dostanou do bezdomovectví.

Zdroj: Naděje Praha

U dětí z dětských domovů je 50% pravděpodobnost, že skončí v bezdomovectví

Naše cíle

Cílem systému sociálního bydlení je zvýšení dostupnosti standardního bydlení pro domácnosti v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Platforma pro sociální bydlení na celostátní úrovni prosazuje vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení. Na regionální úrovni poskytujeme poradenství obcím při zavádění systémových řešení bezdomovectví rodin a jednotlivců. Proto jsme zapojeni do následujících grantových projektů.

Současná cesta z bytové nouze

• 83 000 lidí, z toho 20 500 dětí, v Česku nebydlí v běžném bytě a jejich počet roste. • Lidé jsou nuceni žít na ubytovnách obchodníků s chudobou či v ústavech, za které stát vyplácí nesrovnatelně více, než jsou náklady na sociální bydlení. • Nerovnosti, stigma, chudoba, zpožděná výplata dávek od úřadů, nedostupné bydlení – to vše způsobuje, že si většina nemůže pomoci sama. Průměrně jen 20 % domácností se dostane zpět do běžného bydlení. • Stát a obce své finance vynakládají neefektivně.

Metoda Nejdřív bydlet

• Růst počtu lidí bez bydlení ve spolupráci se státem a městy zastavíme a začneme snižovat. • Místo drahých koncentrovaných ubytoven stát a obce podpoří levnější a efektivní řešení – sociální bydlení s kvalitnější službou. • Lidé, kteří nebydlí, dosáhnou na běžné nájemní bydlení – zlepší se jejich zdravotní stav, získají šanci na práci i na vzdělání. Dle praktické zkušenosti z Evropy i českých měst při plnění základních povinností 90 % rodin uspěje. • Stát přinese efektivní řešení a ušetří.