Aktuality

Poslanci chtějí omezit dávky hmotné nouze. Navzdory blížící se sociální krizi

19. 10. 2020

Nárůst kriminality, nejchudší lidé na dlažbě, ohrožení dětí z neúplných rodin a další rizika. Poslanecká sněmovna bude v úterý 20. října projednávat dva poslanecké návrhy na novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Oba přitom zákon zásadně mění a navíc obsahují sporné body, které mohou ještě více zkomplikovat život těm nejchudším. Mezi sociálně nejslabší přitom následkem koronavirové krize může spadnout nezanedbatelná část populace.

Pokračovat...

Poslanci chtějí omezit dávky hmotné nouze. Navzdory blížící se sociální krizi

Vláda chce vzít 16 mld. plánovaných na Operační program zaměstnanost a utratit je za beton. Ohrožená je řada základních veřejných služeb

12. 10. 2020

Vláda České republiky má ve čtvrtek 15. října projednat Návrh rozdělení alokace pro Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy. Tento dokument má po schválení ze strany EU stanovit rámec pro čerpání evropských peněz na další období. Návrh hodlá také o 16 miliard snížit podporu programu OPZ+, který se zaměřuje na podporu sociálních služeb a zaměstnanosti. Z EU fondů se již nyní hradí řada základních veřejných služeb a mandatorních výdajů státu, projekty ovšem mimo jiné také pomáhají řešit dopady pandemie COVID-19, které se budou dále prohlubovat.

Pokračovat...

Vláda chce vzít 16 mld. plánovaných na Operační program zaměstnanost a utratit je za beton. Ohrožená je řada základních veřejných služeb

Vydali jsme klíčovou publikaci o Housing First od Sama Tsemberise

12. 7. 2020

Základní manuál přístupu Housing First v češtině tu dlouho chyběl. Proto splácíme metodický dluh: zajistili jsme překlad a vydali knihu Housing First: Model Pathways od Sama Tsemberise. Bude dostupná na regionálních seminářích, které právě připravujeme. 

Vydali jsme klíčovou publikaci o Housing First od Sama Tsemberise

Matka se synem ©_Barbora Kleinhamplová

V bytové nouzi už je 80 000 lidí, koronakrize k nim přidá další. Ohroženy jsou hlavně samoživitelky

9. 7. 2020

V důsledku ekonomické krize vyvolané pandemií koronaviru se bez domova mohou ocitnout tisíce lidí a dále tak prohloubit problém bezdomovectví v Česku, varují odborníci z organizací sdružených v Platformě pro sociální bydlení. Mezi nejohroženější skupiny patří matky samoživitelky a jejich děti spolu se seniory.

 

Pokračovat...

V bytové nouzi už je 80 000 lidí, koronakrize k nim přidá další. Ohroženy jsou hlavně samoživitelky

Matka se synem ©_Barbora Kleinhamplová

Spustili jsme nový web, který pomůže obcím s prvními kroky v ukončování bezdomovectví

3. 7. 2020

Jak nastartovat efektivní řešení bytové nouze? S tím bude odteď obcím pomáhat náš nový web.

Web nabízí zástupcům obcí do začátku velkou pomoc – sebehodnoticí dotazník. Ten jim pomůže zjistit, jestli jsou jejich dosavadní kroky v řešení bytové nouze efektivní a případně napoví, co zlepšit a kudy se v řešení bytové nouze vydat dál – třeba cestou spolupráce s Platformou!

Najdete zde také ke stažení elektronickou verzi naší obsáhlé příručky pro obce, která funguje jako průvodce  nastavením systémových změn.

ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Web vznikl jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Za projektem stojí společně s Platformou pro sociální bydlení organizace R-Mosty a Sociologický ústav AV ČR. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.

Spustili jsme nový web, který pomůže obcím s prvními kroky v ukončování bezdomovectví

Podpořte nás

Výzva: Nastavme spravedlivější exekuční systém

5. 6. 2020

Platforma pro sociální bydlení a dalších 19 organizací společně vyzývají politiky a političky, aby v rámci aktuálně projednávané novely exekučního řádu podpořili takové legislativní změny, které by pomohly v Česku nastavit spravedlivější exekuční prostředí.

Celá výzva včetně seznamu zapojených organizací

Aby lidé konečně získali šanci vymanit se z dluhových pastí, považujeme za klíčové:

  1. Umožnit zastavení starých nevymahatelných exekucí
  2. Přijmout pravidlo 1 dlužník = 1 exekutor
  3. Zabránit dvojímu zabavení příjmu, změnit výpočet srážky z příjmu

Proč je to potřeba a jak na to?

Stáhněte si podrobnou analýzu
Připojte se k výzvě i vy

Výzva: Nastavme spravedlivější exekuční systém

Podpořte nás

Založili jsme Fond dostupného bydlení

27. 5. 2020

V průběhu roku 2019 se na Platformu obrátil MUDr. Jan Beneš s tím, že by chtěl společně s námi spolupracovat na vymýšlení projektu, v rámci kterého by mohli soukromí investoři financovat nákup bytů, které by potom pronajímali lidem v bytové nouzi.

Přečtěte si článek o aktivitách MUDr. Beneše

Výsledkem půlroční spolupráce je připravená dokumentace ke společnému založení ústavu s názvem Fond dostupného bydlení, z.ú., který bude pomocí půjček od soukromých investorů (menších i větších) a darů financovat nákup bytů do vlastnictví ústavu. Z vybraného nájemného, které bude odpovídat potřebám lidí v bytové nouzi, bude ústav tyto půjčky splácet, a to včetně úroku (odhad mezi 2–3 %). Dále bude spolupracovat se soukromými majiteli bytů, kteří by měli zájem svěřit mu pomocí příkazní smlouvy do správy své byty, které potom bude ústav pronajímat lidem v bytové nouzi. Z vybrané odměny příkazníka bude ústav financovat vznik krizového fondu v rámci ústavu a nákup dalších bytů. Primární zacílení je na Ústí nad Labem, ale výhledově je možné rozšíření na další města.

Založili jsme Fond dostupného bydlení

Společně s organizacemi a akademiky vyzýváme k restartu deinstitucionalizace

6. 5. 2020

„Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů,“ 

říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách.

Společně s organizacemi Jednota pro deinstitucionaliace, Aliance pro individualizovanou podporu a Asociace vzdělavatelů v sociálních službám a 16 akademičkami a akademiky se připojujeme k výzvě ministryni Maláčové ke změně zastaralého systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety.

Celé znění dopisu i právní argumentace na webu JDI

Společně s organizacemi a akademiky vyzýváme k restartu deinstitucionalizace

Spolupořádáme webináře k Housing First a sociálnímu bydlení

Konference a vzdělávání
1. 5. 2020

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, se podílíme na přípravě série webinářů na téma Housing First a sociálního bydlení. 

Všechny webináře ke zhlédnutí
Více o projektu

 

Spolupořádáme webináře k Housing First a sociálnímu bydlení

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Analýzy a publikacePodpora obcí
28. 4. 2020

Společně s organizací R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR jsme napsali a vydali unikátní a obsáhlou příručku, která obce provede efektivním řešením bytové nouze. Přináší jim ucelený návod, jak nastavit systémové změny, konkrétní nástroje i praktické zkušenosti z Česka i zahraničí. Publikace bude brzy dostupná na nově spuštěném webu. 

Publikace vznikla jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.
 

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Udržet si bydlení je předpokladem pro překonání krize. Vyzýváme k obnovení rovného přístupu k doplatku na bydlení

3. 4. 2020

Vláda v současnosti přijímá řadu opatření směřujících k udržení pracovních míst. Přesto lze předpokládat, že část pracovních míst bude buď utlumena, nebo zanikne, a skokově se tak zvýší počet osob bez dostatečného příjmu – řada domácností se ocitne v situaci akutní hmotné nouze.

Jednou klíčových dávek pomoci v hmotní nouzi je i doplatek na bydlení. V řadě obcí ovšem jeho využití není možné, protože celé obce nebo jejich podstatné části byly označeny za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Jsou zde vyhlášeny tzv. „bezdoplatkové zóny“ a dávku zde nelze vyplácet.

Lidé žijící v těchto obcích, kteří v důsledku ztráty zaměstnání budou o doplatek na bydlení chtít nově žádat, však nebudou mít možnost tuto rychlou sociální pomoc získat.

Nemožnost nově využít doplatek na bydlení zvýší míru zadlužení, míru ohrožení ztrátou bydlení, prohloubí sociální propad domácností a v neposlední řadě může i ztížit realizaci epidemiologických opatření v dané lokalitě. 

Proto jsme se připojili k výzvě, ve které chceme poukázat na hrozbu spojenou s tímto omezením pro osoby nově žádající o doplatek na bydlení v souvislosti s dopady výskytu COVID-19. Chceme apelovat na kompetentní orgány, aby zvážily zrušení opatření, kterými byla tato bariéra v přístupu k podpoře v bydlení zavedena.

Přečíst celou výzvu

Udržet si bydlení je předpokladem pro překonání krize. Vyzýváme k obnovení rovného přístupu k doplatku na bydlení

Společně s dalšími organizacemi vyzýváme premiéra a vládu ke zmírnění sociálních dopadů pandemie COVID-19

25. 3. 2020

Společně se zástupci Centra pro společenské otázky – SPOT, Člověka v tísni, IQ Roma servis, Institutu pro sociální inkluzi a sociologem Danielem Prokopem jsme poslali premiérovi a vládě Výzvu ke zmírnění sociálních dopadů pandemie Covid-19, která obsahuje několik doporučení pro ochranu nejohroženějších skupin obyvatel.

Vyzýváme k umožnění dočasné sociální podpory pro ty, kteří v důsledku pandemie ztratili přístup k příjmu ze zaměstnání. Zejména se to týká drobných podnikatelů, lidí pracujících na dočasné smlouvy, dohody nebo přes agentury práce. 

Opatření, která společně navrhujeme, přitom cílí zejména na využití nástrojů pro podporu udržení bydlení, rychlou dostupnost dávek, rychlé zavedení navrhovaných změn a využití systému pomoci v hmotné nouzi.

Výzva ke zmírnění sociálních dopadů pandemie COVID-19

Společně s dalšími organizacemi vyzýváme premiéra a vládu ke zmírnění sociálních dopadů pandemie COVID-19

Vydali jsme soubor opatření pro ochranu lidí bez domova před koronavirem

Analýzy a publikace
19. 3. 2020

Pro orgány veřejné správy a další partnery v sociální oblasti jsme sestavili soubor opatření, která doporučujeme přijmout pro ochranu osob bez domova a veřejného zdraví před nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.

Doporučení vycházejí z rešerše zahraničních praxí, české legislativy a práce expertního panelu pro prevenci vystěhování. 

Stáhnout celý soubor doporučení

Vydali jsme soubor opatření pro ochranu lidí bez domova před koronavirem

Zákon

Proč je nová reforma dávek na bydlení nejen zbytečná, ale i nebezpečná?

23. 1. 2020

Od června 2019, kdy jsme se spolu s ostatním organizacemi ostře vymezili proti reformě dávek na bydlení z dílny MPSV, se v návrhu zákona o přídavku na bydlení mnoho nezměnilo. Uvítali jsme, že od nejškodlivějších opatření jako je zastavení vyplácení dávek na ubytovny a do nevyhovujících bytů ministerstvo upustilo. I tak je ale návrh vysoce rizikový. Mohl by znamenat ohrožení výplaty dávek pro stovky tisíc lidí. V době rostoucích nájmů a absence státních politik bydlení jde o opravdu nebezpečný krok, který už tak závažnou situaci bytové nouze v ČR ještě prohloubí. 

Pokračovat...

Proč je nová reforma dávek na bydlení nejen zbytečná, ale i nebezpečná?

Zákon
Vánoce v Platformě

Pomozte nám na Vánoce pohnout ledy. Společně v ČR prosadíme další systémová řešení bytové nouze

31. 12. 2019

Těsně před svátky pro vás máme dobrou zprávu: je nás osmdesát pět procent lidí, kteří chceme, aby poslanci schválili zákon o sociálním bydlení. A v roce 2020 společně napneme všechny síly, abychom pohnuli ledy a kvalitní zákon, který systémově řeší bytovou nouzi, dostali do poslanecké sněmovny. Nechceme opět čekat na další volební období. Chcete nám s tím pomoct? Cestou je přispívat finančně na naše aktivity. Co jsme letos zvládli a co nás čeká po novém roce? 

 

.

Pokračovat...

Pomozte nám na Vánoce pohnout ledy. Společně v ČR prosadíme další systémová řešení bytové nouze

Vánoce v Platformě

V boji s chudobou se vláda chystá přijmout opatření, která situaci chudých dále zhorší

27. 11. 2019

Společné prohlášení k závěrům a ukončení činnosti „Pracovní skupiny k problematice 15 opatření pro boj s chudobou“, kterou svolávalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

SPOT – Centra pro společenské otázky (Lucie Trlifajová, Karel A. Novák), 
Institutu pro sociální inkluzi (Martin Šimáček, Alena Zieglerová), 
společnosti Člověk v tísni (Jan Černý), 
LUMOS (Jan Klusáček)
Platformy pro sociální bydlení (Vít Lesák) 

Pokračovat...

V boji s chudobou se vláda chystá přijmout opatření, která situaci chudých dále zhorší

Řešení osamělosti u klientů: máme za sebou mezinárodní setkání a výzkum s 50 sociálními pracovníky

11. 11. 2019

V polovině září se v Budapešti konalo mezinárodní setkání k řešení osamělosti u klientů v programech podpory bydlení. A my jsme byli u toho. 

Pokračovat...

Řešení osamělosti u klientů: máme za sebou mezinárodní setkání a výzkum s 50 sociálními pracovníky

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka: Odklad zákona o dostupném bydlení není překvapivý, a to už 14 let

22. 10. 2019

Vládní zákon o dostupném bydlení, nebo jak se současná verze jmenuje, v tomto volebním období nebude. Ministerstvo pro místní rozvoj ho znovu odložilo. Chystá se ho prý předložit v prosinci roku 2020. Čili za příští vlády, čili nikdy. Což je zdržovací strategie, které jsme svědky posledních 14 let. 

Pokračovat...

Štěpán Ripka: Odklad zákona o dostupném bydlení není překvapivý, a to už 14 let

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Zatímco Housing First dobývá Česko, v Brně váhají, zda principy přístupu opustit. Porušili by tak ale závazné podmínky připravovaných projektů

2. 9. 2019

V úterý 3. 9. se na zasedání zastupitelstva města Brna bude rozhodovat o budoucnosti místního přístupu k ukončování bezdomovectví. Zatímco Housing First ve zbytku republiky aplikuje stále více obcí, v Brně stojí před rozhodnutím, zda do budoucna uvolní mnohem méně bytů. Objevují se i návrhy na vyloučení skupin ohrožených domácností, což by bylo v přímém rozporu se závaznými podmínkami připravovaných projektů. V diskuzích se objevuje řada nepřesností. Několik faktických poznámek proto doplňuje Platforma pro sociální bydlení, která na řešení bytové nouze s městem dlouhodobě spolupracuje.

Vodítka pro vyjasnění diskuse o „konci“ Housing First v Brně

Pokračovat...

Zatímco Housing First dobývá Česko, v Brně váhají, zda principy přístupu opustit. Porušili by tak ale závazné podmínky připravovaných projektů

V mezinárodní spolupráci zjišťujeme, jak snižovat osamělost klientů Housing First

Konference a vzdělávání
10. 8. 2019

Spolu s organizacemi z dalších 6 zemí vyvíjíme v rámci projektu „It can also be different – Restoring dreams to tackle loneliness” soubor nástrojů ke snižování pocitu osamělosti u lidí, kteří v rámci programů podpory bydlení přešli z bytové nouze do standardního bydlení. 

 

Pokračovat...

V mezinárodní spolupráci zjišťujeme, jak snižovat osamělost klientů Housing First

Změny dávek na bydlení uvrhnou do bezdomovectví tisíce lidí. Organizace vyzývají MPSV ke stažení návrhu

26. 6. 2019

Aktuální návrh zákona o přídavcích na bydlení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí označují odborníci a neziskové organizace za nedomyšlený a ukvapený. V dopisu adresovaném ministryni Maláčové upozorňují na to, že ministerstvo experimentuje s životy tisíců seniorů, rodin a dětí. Ministryni vyzývají, aby návrh stáhla z projednávání a nechala vypracovat nový – tentokrát za standardních podmínek. Zamýšlené řešení totiž bez komplexního zákona o sociálním bydlení vážně ohrozí nejen lidi v bytové nouzi, ale dopadne i na obce, které v současnosti nemají dostatečné prostředky, aby nastalou situaci řešily svépomocí.

Dopis organizací ministryni Maláčové
Návrh zákona o přídavku na bydlení

Pokračovat...

Změny dávek na bydlení uvrhnou do bezdomovectví tisíce lidí. Organizace vyzývají MPSV ke stažení návrhu

Tisková konference ke Zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018

Nová data o vyloučení z bydlení: Při stávajícím (ne)řešení bytové nouze vyroste v bezdomovectví další generace. Stát tratí miliardy

2. 4. 2019

Praha, 2. 4. 2019, Platforma pro sociální bydlení

V závažné bytové nouzi právě teď vyrůstá 20 000 dětí, strmě stoupá i počet seniorů na ubytovnách. Vyplývá to z první Zprávy o vyloučení z bydlení, kterou Platforma pro sociální bydlení a organizace Lumos otevírají nový každoroční formát informování o stavu bytové nouze v českých městech. Z dat vyplývá, že obce samy situaci nevyřeší. Bez podpory komplexní legislativy vyroste další generace, která nepoznala stabilní domov.

Pokračovat...

Nová data o vyloučení z bydlení: Při stávajícím (ne)řešení bytové nouze vyroste v bezdomovectví další generace. Stát tratí miliardy

Tisková konference ke Zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018
Síť partnerství 3/2019

Praha a další města se od nového roku hlásí k systémovému řešení bytové nouze

1. 3. 2019

Praha, 1. 3. 2019, Platforma pro sociální bydlení

Po Brně, Liberci a Praze 7 se ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení do boje s bytovou nouzí pouští města z různých regionů a různých velikostí: České Budějovice, Jihlava, Vrchlabí, Písek a s nejambicioznějším plánem ukončit bezdomovectví všech dětí a seniorů na ubytovnách také hlavní město Praha.

Pokračovat...

Praha a další města se od nového roku hlásí k systémovému řešení bytové nouze

Síť partnerství 3/2019

Stávající vládní politika řešení bytové nouze je podle Evropské komise nedostatečná. Chybí zákon o sociálním bydlení

28. 2. 2019

Vyloučení z přístupu k bydlení a bezdomovectví mezi nízkopříjmovými domácnostmi roste. Související politiky však nejsou prováděny a stávající právní předpisy situaci neřeší uspokojivě. Program Výstavba, kterým vláda nahradila zákon o sociálním bydlení, situaci neřeší. Na mezery vládní politiky upozorňuje Evropská komise v nově publikovaném dokumentu, který shrnuje vývoj tuzemské politiky sociálního bydlení.

 

Pokračovat...

Stávající vládní politika řešení bytové nouze je podle Evropské komise nedostatečná. Chybí zákon o sociálním bydlení

V novém bytě

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

Analýzy a publikacePodpora obcí
19. 12. 2018

Výzkumný tým složený ze zástupců Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně představil výsledky ročního zkoumání pilotního projektu zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) včetně cost-benefit analýzy. Ta ukázala, že v Brně dokázal projekt během jednoho roku ušetřit více než 1,5 milionu korun z veřejných rozpočtů.

Pokračovat...

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

V novém bytě

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Analýzy a publikace
3. 12. 2018

Publikace vznikly v rámci projektu Trainhouse a zachycují zkušenosti s podporou v bydlení jak u profesionálních, tak peer pracovníků evropských organizacích Arrels Foundation, BMSZKI, Menhely Alapítvány, Platforma pro sociální bydlení, St Mungo’s, Vvary (Vailla vakinaista asuntoa ry).

PDF Příručka pro peers podpory v bydlení
PDF Příručka pro v pracovníky podpory v bydlení

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Euro - bankovky, Sara Kurfess

ČR chtěla od EU peníze na sociální byty. Teď za ně plánuje nakoupit autobusy. Platforma se toto rozhodnutí pokouší zvrátit

21. 11. 2018

Platforma pro sociální bydlení od roku 2014 pomáhá správně směřovat fondy EU na podporu sociálních bytů. Prosadili jsme, aby se nestavěly ubytovny ale byty, aby nebyly segregované a bylo jich maximálně 12 v jednom domě, a to nejdůležitější, aby byty opravdu sloužily lidem v bytové nouzi a ne třeba soudcům nebo příbuzným starosty. Zbývá jen maličkost: Náš stát chtěl od EU peníze na 5 000 sociálních bytů a bylo nám vyhověno. Nakonec ale ČR plánuje podpořit výstavbu jen asi 2 300 bytů. Za zbytek se mají nakoupit autobusy. Chceme to změnit, a proto jsme Řídícímu orgánu fondů EU poslali jednu malou připomínku…  

Pokračovat...

ČR chtěla od EU peníze na sociální byty. Teď za ně plánuje nakoupit autobusy. Platforma se toto rozhodnutí pokouší zvrátit

Euro - bankovky, Sara Kurfess

Neziskové organizace a odbory vyzývají premiéra: vypracujte zákon o sociálním bydlení

30. 10. 2018

Odbory a neziskové organizace otevřeným dopisem veřejně vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby jeho vláda vypracovala zákon o sociálním bydlení. K jeho vypracování se vláda zavázala v programovém prohlášení, tento měsíc ovšem Andrej Babiš a ministryně Klára Dostálová uvedli, že zákon nevznikne. Premiéra vyzvaly například Platforma pro sociální bydlení, Českomoravské konfederace odborových svazů, Armáda spásy, Charita, Naděje nebo Síť aktérů pro domov (sdružení azylových domů).

Dopis premiérovi A. Babišovi k zák. o soc. bydl.

Pokračovat...

Neziskové organizace a odbory vyzývají premiéra: vypracujte zákon o sociálním bydlení

Nejdřív bydlet

Platforma znovuzrozená! Spustili jsme novou vizuální identitu a web Platformy

23. 10. 2018

Moc děkujeme Parallel Practice za návrh zbrusu nové podoby Platformy a Krutihlavovi za to, že web tak krásně napsal!

Platforma znovuzrozená! Spustili jsme novou vizuální identitu a web Platformy

Nejdřív bydlet