Registrační týdny

Registrační týdny slouží ke zmapování bytové nouze v místě a jako prostředek oslovení potenciálních uživatelů projektů Housing First. Jeden registrační týden jsme zorganizovali v Brně v dubnu 2016, druhý v Liberci v září 2017 a třetí v Jihlavě v listopadu 2019. Celý registrační týden mohl úspěšně proběhnout i díky podpoře a zkušenostem zahraničních realizátorů obdobných registračních týdnů a odhodlané spolupráci desítek dobrovolníků a dobrovolnic. Potvrdilo se, že registrační týden má smysl organizovat, pokud má obec navrženy alespoň první kroky řešení a je zaručená základní návaznost aktivit. V ideálním případě se obec zaváže, že na základě registračního týdne poskytne bydlení a podporu například dvaceti nejvíce ohroženým domácnostem, a současně na základě zjištění připraví akční plán pro řešení bezdomovectví v obci.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.