Vydali jsme výroční zprávu o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018 

V závažné bytové nouzi právě teď vyrůstá 20 000 dětí, strmě stoupá i počet seniorů na ubytovnách. V roce 2018 šlo celkově o 54 000 domácností. To znamená 83 000 osob, z nichž je téměř čtvrtina nezletilých. Většina žije na ubytovnách (17 900 domácností) nebo bez střechy (16 600 domácností). Alarmující je 70% nárůst počtu domácností s osobami nad 65 let žijících na ubytovnách mezi lety 2015–2018. Víc než polovina lidí bytové nouzi se nachází na území 14 obcí s rozšířenou působností z celkových 206. Data mluví jasně: obce situaci bez zákona samy nezvládnou. A jak ukazují průběžné závěry analýzy nákladů a úspor, stát bez zákona tratí miliardy ročně.
Zpráva je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci.
 

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018
Prezentace ke zprávě o vyloučení z bydlení za rok 2018
Analýza ekonomických souvislostí přijetí zákona
Prezentace k analýze ekonomických souvislostí přijetí zákonaInteraktivní mapa bytové nouze v Česku (iRozhlas)

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.