Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení sdružuje přes 100 organizací a jednotlivců, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Prosazujeme, aby vláda přijala zákon o sociálním bydlení, upozorňujeme na špatnou legislativu a praxi a nabízíme řešení. Pomáháme místním samosprávám a neziskovým organizacím ukončovat bezdomovectví v regionech.

Partnery jsou pro nás odborníci a organizace z celého světa. Máme jediné certifikované školitele v ČR na Housing First a jsme průkopníky této metody u nás.  Přímo se podílíme na projektech, jako je brněnský Rapid Re-Housing, který v roce 2017 vyhrál cenu FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví rodin a v roce 2018 první cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie.

Jsme zapojeni do těchto grantových projektů

 

Děti potřebují mít stabilní domov

Užší tým platformy

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Barbora Bírová

Ředitelka

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě vede projekt zaměřený na ukončování bezdomovectví se zapojením přístupu Human Centered Design, spolupracuje s řadou měst jako Vrchlabí, Trutnov, Košice nebo Bratislava, a kromě toho dotáhla do zdárného konce i příručku pro obce a spuštění webu https://ukoncovani-bezdomovectvi.cz. Vystudovala sociální antropologii.

Barbora Bírová

Ředitelka

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví
Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Jan Snopek

Předseda

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Pokračovat...

Jan Snopek

Předseda

Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Ivana Siglová

Výzkumná pracovnice

+420 602 461 228
 

Pracuje pro Platformu od května 2020 a má na starosti hlavně organizační a technickou podporu našich nejen vzdělávacích akcí – těch „živých“, ale stále častěji také těch online. Již od roku 2018 se pohybuje i v dalších projektech týkajících se sociálního začleňování.

Ivana Siglová

Výzkumná pracovnice

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka

Výzkumný pracovník

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem Platformy. Dříve se věnoval zejména kontaktu s veřejnou správou a přenosu zahraničních zkušeností, nyní působí jako dobrovolník v oblasti advokační činnosti, kdy usiluje o prosazení systémového řešení bytové nouze.

Štěpán Ripka

Výzkumný pracovník

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Milan Greineder

Regionální poradce

milan.greineder@socialnibydleni.org
+420 725 741 377

Od roku 2007 působí v oblasti sociální integrace, kdy posledních 8 let pracoval v Agentuře pro sociální začleňování (odbor Úřadu vlády ČR) jak na pozici lokálního konzultanta v obcích Středočeského a Karlovarského kraje, tak jako vedoucí regionálního centra s působností v 6 krajích ČR.  Své zkušenosti s plánováním sociální bytové politiky a znalost nástrojů a metod pro řešení bytové nouze v obcích ČR nyní uplatňuje v Platformě pro sociální bydlení, kde zastává pozici regionálního poradce při prosazování návrhů pro zlepšení situace lidí v bytové nouzi.

Milan Greineder

Regionální poradce

Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví

Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

matej.hon@socialnibydleni.org
+420 731 047 573

V Platformě pracuje od roku 2017 jako poradce pro ukončování bezdomovectví, konkrétně má na starosti spolupráci s radnicemi městských částí Praha 7 a Praha 10. Předtím působil dva roky jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování. Vystudoval veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově a právo a právní vědu tamtéž. V rámci svých studií se zaměřoval na problémy marginalizovaných skupin – od politické participace menšin až po právní otázky sociálního bydlení.

Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví
Jan Milota

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

jan.milota@socialnibydleni.org
+420 608 234 121

Jan Milota je jeden ze zakládajících členů Platfomy a v současnosti i její radní. Dlouhodobě podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním a důstojným bydlením jako terénní pracovník IQ Roma servis, přičemž si je vědom, že samotná individuální podpora není ve valné většině případů dostatečná. Od roku 2019 působí v Platformě rovněž jako lokální konzultant

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Jan Milota

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

karel.a.novak@socialnibydleni.org
+ 420 604 516 305

Posledních dvacet let se na různých pozicích v několika organizacích věnoval tématu sociálního začleňování. Byl přítomen prvních diskusí o založení Platformy pro sociální bydlení, ale dlouho se držel stranou a ideje dostupného bydlení podporoval jen zdálky. V letech 2016-18 pracoval v Brně v projektu Rapid Re-Housing a došel k přesvědčení, že nastal čas přestat být jen příležitostným spolupracovníkem bez velké odpovědnosti a zapojit se přímo a bez výmluv. Od roku 2019 je tak v Platformě Poradcem pro ukončování bezdomovectví.

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

david.valouch@socialnibydleni.org
+420 776 577 887

V Platformě pro sociální bydlení pracuje od roku 2017 na pozici poradce pro ukončování bezdomovectví a to především v Liberci. Od roku 1996 pracuje s mladými lidmi bez domova, drogově závislými i dalšími cílovými skupinami. V praxi pracoval v oblasti prevence drogových závislostí, terénních služeb, nízkoprahového kontaktního centra, komunitách pro drogově závislé a na skupinách pro rodiče drogově závislých. Má za sebou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii a několik stovek hodin dalších kvalifikačních kurzů.

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

Jan Klusáček

Expert na analýzu a tvorbu politiky

+420 775 002 696
 

V letech 2011 až 2021 byl hlavním výzkumníkem organizace Lumos zaměřující se na deinstitucionalizaci péče o ohrožené děti. Silná souvislost mezi institucionalizací dětí a problémy rodin s bydlením ho přivedla ke spolupráci s Platformou, která vyústila, mimo jiné, ve Zprávu o vyloučení z bydlení za rok 2018 a novou zprávu Bydlení jako problém. Specializuje se na aplikovaný kvantitativní sociální výzkum, vytěžování veřejně nedostupných administrativních dat a analýzu a tvorbu veřejné politiky, kterou vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jan Klusáček

Expert na analýzu a tvorbu politiky

Alena Augustová

Poradkyně podpory zavádění Housing First

alena.augustova@socialnibydleni.org
+420 776 175 215

Mgr. Alena Augustová se dlouhodobě věnuje sociální práci s lidmi bez domova. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum, vyzkoušela si i práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2017 se podílela na realizaci pilotního programu Housing First v Brně, a to zejména v přímé práci se zabydlovanými klienty. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociální studií v Brně.

Alena Augustová

Poradkyně podpory zavádění Housing First

Adam Fialík

Poradce podpory zavádění Housing First

adam.fialik@socialnibydleni.org
+420 731 654 576

Vystudoval Sociologii na fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity a Sociální práci tamtéž. Šest let pracoval jako vedoucí terénního programu v IQ Roma servis, kde měl možnost se podílet na projektu Rapid Re-Housing. V současné době působí jako garant sociální práce v projektu Recovery Housing organizace Renadi, o.p.s. Mezi jeho odbornosti patří nepojistné sociální dávky, kterým se věnuje jako školitel.

Adam Fialík

Poradce podpory zavádění Housing First

Petr Schovánek

Koordinátor pro média iniciativy Za bydlení, Fundraiser

petr.schovanek@socialnibydleni.org
+420 776 466 682

V Platformě pracuje od května roku 2020 na pozici evaluátora. Studuje Sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 dělá dobrovolníka v organizaci Junák – český skaut. Jeho odborným zájmem v rámci studia je problematika chudoby a sociálního bydlení.

 

Petr Schovánek

Koordinátor pro média iniciativy Za bydlení, Fundraiser

Rút Jungwirthová

Office manažerka

rut.jungwirthova@socialnibydleni.org
+420 605 169 665

V Platformě pracuje od roku 2020 na pozici office manažerky. Studuje psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Vedle práce v Platformě se věnuje také organizací kulturních akcí, například festivalu Povaleč.

Rút Jungwirthová

Office manažerka

Lenka Vojtíšková

Koordinátorka PR

lenka.vojtiskova@socialnibydleni.org
+420 736 613 124

V Platformě pracuje od března roku 2019. Má na starosti komunikaci s novináři a veřejností, správu sociálních sítí, webu, tvorbu newsletterů a jiných mediálních výstupů. 

Pokračovat...

Lenka Vojtíšková

Koordinátorka PR

Františka Dvorská

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Pokračovat...

Františka Dvorská

Projektová manažerka

Františka Dvorská

Alena Bernau

Finanční manažerka

+420 602 665 985
 

V Platformě pracuje od roku 2020 na pozici finanční manažerky a hlavní účetní. Vystudovala hospodářskou politiku a správu na Fakultě ekonomicky a managementu České zemědělské univerzity v Praze. Předtím působila jako hlavní ekonomka a finanční manažerka v Agentuře pro sociální začleňování a v neziskových organizacích La Strada ČR a Gender Studies.

Alena Bernau

Finanční manažerka

Jakub Jelínek

Správce webů a online identity

V Platformě pracuje od roku 2019 jako správce webů jejích projektů a podpora pro její online nástroje. Vystudoval filosofii na FFUK, mimo Platformy se věnuje vývoji webů a nezávislým kulturním projektům.

Jakub Jelínek

Správce webů a online identity

Františka Tranová

Františka Tranová

Analytička

 

 

V Platformě pracuje jako analytička od září 2022. Je magisterskou studentkou sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vede a moderuje podcast Vysílač, který se věnuje rozhovorům s expertkami a experty o různých lokálních sociálních tématech. Kromě toho několik let učí na a spoluorganizuje Letní akademii Discover.

Františka Tranová

Analytička

Františka Tranová