Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. Dokazujeme, že když lidé stabilně bydlí, šetří to veřejné rozpočty a zachraňuje životy. Přinášíme systémové změny, které vedou k ukončení bezdomovectví v ČR.

Sdružuje přes 100 organizací a odborníků, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Prosazujeme, aby vláda přijala zákon o sociálním bydlení, upozorňujeme na špatnou legislativu a praxi a nabízíme řešení. Pomáháme místním samosprávám a neziskovým organizacím ukončovat bezdomovectví v regionech

 

Partnery jsou pro nás odborníci a organizace z celého světa. Máme jediné certifikované školitele v ČR na Housing First a jsme průkopníky této metody u nás.  Přímo se podílíme na projektech, jako je brněnský Rapid Re-Housing, který v roce 2017 vyhrál cenu FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví rodin a v roce 2018 první cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie.

Jsme zapojeni do těchto grantových projektů

Graf_Růst nájmů a cen bytů

Děti potřebují mít stabilní domov

Užší tým platformy

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení

Vít Lesák

Ředitel

vit.lesak@socialnibydleni.org
+420 724 189 993

Vít Lesák byl v roce 2016 stipendistou programu Institute for Global Homelesssness pro světové lídry v ukončování bezdomovectví. Během 5 let práce na pozici metodika lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování (odbor ÚV ČR) spolupracoval ve více než 20 obcích ČR (zejména na Ostravsku, Jesenicku, Bruntálsku, Šluknovsku a Ústecku a ve Středních Čechách), kde konzultoval nastavení politik sociálního začleňování.

Pokračovat...

Vít Lesák

Ředitel

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení
Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Barbora Bírová

Předsedkyně

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě vede projekt zaměřený na ukončování bezdomovectví se zapojením přístupu Human Centered Design, spolupracuje s řadou měst jako Vrchlabí, Trutnov, Košice nebo Bratislava, a kromě toho dotáhla do zdárného konce i příručku pro obce a spuštění webu https://ukoncovani-bezdomovectvi.cz. Vystudovala sociální antropologii.

Barbora Bírová

Předsedkyně

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví
Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Jan Snopek

Hlavní analytik

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Zastává pozici radního a zároveň pracuje jako poradce pro ukončování bezdomovectví. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Pokračovat...

Jan Snopek

Hlavní analytik

Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Milan Greineder

Regionální poradce

milan.greineder@socialnibydleni.org
+420 725 741 377

Od roku 2007 působí v oblasti sociální integrace, kdy posledních 8 let pracoval v Agentuře pro sociální začleňování (odbor Úřadu vlády ČR) jak na pozici lokálního konzultanta v obcích Středočeského a Karlovarského kraje, tak jako vedoucí regionálního centra s působností v 6 krajích ČR.  Své zkušenosti s plánováním sociální bytové politiky a znalost nástrojů a metod pro řešení bytové nouze v obcích ČR nyní uplatňuje v Platformě pro sociální bydlení, kde zastává pozici regionálního poradce při prosazování návrhů pro zlepšení situace lidí v bytové nouzi.

Milan Greineder

Regionální poradce

Anna Hájková

Anna Hájková

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

anna.hajkova@socialnibydleni.org
+420 721 336 093

V Platformě pracuje od roku 2019 jako poradkyně pro ukončování bezdomovectví. Vystudovala právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Anna Hájková

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Anna Hájková
Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví

Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

matej.hon@socialnibydleni.org
+420 731 047 573

V Platformě pracuje od roku 2017 jako poradce pro ukončování bezdomovectví, konkrétně má na starosti spolupráci s radnicemi městských částí Praha 7 a Praha 10. Předtím působil dva roky jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování. Vystudoval veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově a právo a právní vědu tamtéž. V rámci svých studií se zaměřoval na problémy marginalizovaných skupin – od politické participace menšin až po právní otázky sociálního bydlení.

Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví
Jan Milota

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

jan.milota@socialnibydleni.org
+420 608 234 121

Jan Milota je jeden ze zakládajících členů Platfomy a v současnosti i její radní. Dlouhodobě podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním a důstojným bydlením jako terénní pracovník IQ Roma servis, přičemž si je vědom, že samotná individuální podpora není ve valné většině případů dostatečná. Od roku 2019 působí v Platformě rovněž jako lokální konzultant

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Jan Milota

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

karel.a.novak@socialnibydleni.org
+ 420 604 516 305

Posledních dvacet let se na různých pozicích v několika organizacích věnoval tématu sociálního začleňování. Byl přítomen prvních diskusí o založení Platformy pro sociální bydlení, ale dlouho se držel stranou a ideje dostupného bydlení podporoval jen zdálky. V letech 2016-18 pracoval v Brně v projektu Rapid Re-Housing a došel k přesvědčení, že nastal čas přestat být jen příležitostným spolupracovníkem bez velké odpovědnosti a zapojit se přímo a bez výmluv. Od roku 2019 je tak v Platformě Poradcem pro ukončování bezdomovectví.

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

david.valouch@socialnibydleni.org
+420 776 577 887

V Platformě pro sociální bydlení pracuje od roku 2017 na pozici poradce pro ukončování bezdomovectví a to především v Liberci. Od roku 1996 pracuje s mladými lidmi bez domova, drogově závislými i dalšími cílovými skupinami. V praxi pracoval v oblasti prevence drogových závislostí, terénních služeb, nízkoprahového kontaktního centra, komunitách pro drogově závislé a na skupinách pro rodiče drogově závislých. Má za sebou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii a několik stovek hodin dalších kvalifikačních kurzů.

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

Ivana Siglová

Expertka pro přenos zkušeností

+420 602 461 228
 

Pracuje pro Platformu od května 2020 a má na starosti hlavně organizační a technickou podporu našich nejen vzdělávacích akcí – těch „živých“, ale stále častěji také těch online. Již od roku 2018 se pohybuje i v dalších projektech týkajících se sociálního začleňování.

Ivana Siglová

Expertka pro přenos zkušeností

Alena Augustová

Poradkyně podpory zavádění Housing First

alena.augustova@socialnibydleni.org
+420 776 175 215

Mgr. Alena Augustová se dlouhodobě věnuje sociální práci s lidmi bez domova. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum, vyzkoušela si i práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2017 se podílela na realizaci pilotního programu Housing First v Brně, a to zejména v přímé práci se zabydlovanými klienty. Vystudovala sociální práci na Fakultě sociální studií v Brně.

Alena Augustová

Poradkyně podpory zavádění Housing First

Adam Fialík

Poradce podpory zavádění Housing First

adam.fialik@socialnibydleni.org
+420 731 654 576

Vystudoval Sociologii na fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity a Sociální práci tamtéž. Šest let pracoval jako vedoucí terénního programu v IQ Roma servis, kde měl možnost se podílet na projektu Rapid Re-Housing. V současné době působí jako garant sociální práce v projektu Recovery Housing organizace Renadi, o.p.s. Mezi jeho odbornosti patří nepojistné sociální dávky, kterým se věnuje jako školitel.

Adam Fialík

Poradce podpory zavádění Housing First

Petr Schovánek

Evaluátor

petr.schovanek@socialnibydleni.org
+420 776 466 682

V Platformě pracuje od května roku 2020 na pozici evaluátora. Studuje Sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 dělá dobrovolníka v organizaci Junák – český skaut. Jeho odborným zájmem v rámci studia je problematika chudoby a sociálního bydlení.

 

Petr Schovánek

Evaluátor

Rút Jungwirthová

Office manažerka

rut.jungwirthova@socialnibydleni.org
+420 605 169 665

V Platformě pracuje od roku 2020 na pozici office manažerky. Studuje psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Vedle práce v Platformě se věnuje také organizací kulturních akcí, například festivalu Povaleč.

Rút Jungwirthová

Office manažerka

Lenka

Lenka Vojtíšková

Tisková mluvčí

lenka.vojtiskova@socialnibydleni.org
+420 736 613 124

V Platformě pracuje od března roku 2019. Má na starosti komunikaci s novináři a veřejností, správu sociálních sítí, webu, tvorbu newsletterů a jiných mediálních výstupů. 

Pokračovat...

Lenka Vojtíšková

Tisková mluvčí

Lenka
Františka Dvorská

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Pokračovat...

Františka Dvorská

Projektová manažerka

Františka Dvorská

Alena Bernau

Finanční manažerka

+420 602 665 985
 

V Platformě pracuje od roku 2020 na pozici finanční manažerky a hlavní účetní. Vystudovala hospodářskou politiku a správu na Fakultě ekonomicky a managementu České zemědělské univerzity v Praze. Předtím působila jako hlavní ekonomka a finanční manažerka v Agentuře pro sociální začleňování a v neziskových organizacích La Strada ČR a Gender Studies.

Alena Bernau

Finanční manažerka

Jakub Jelínek

Správce webů a online identity

V Platformě pracuje od roku 2019 jako správce webů jejích projektů a podpora pro její online nástroje. Vystudoval filosofii na FFUK, mimo Platformy se věnuje vývoji webů a nezávislým kulturním projektům.

Jakub Jelínek

Správce webů a online identity

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka

Dobrovolník a spoluzakladatel Platformy pro sociální bydlení

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem Platformy. Dříve se věnoval zejména kontaktu s veřejnou správou a přenosu zahraničních zkušeností, nyní působí jako dobrovolník v oblasti advokační činnosti, kdy usiluje o prosazení systémového řešení bytové nouze.

Štěpán Ripka

Dobrovolník a spoluzakladatel Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení