Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. Dokazujeme, že když lidé stabilně bydlí, šetří to veřejné rozpočty a zachraňuje životy. Přinášíme systémové změny, které vedou k ukončení bezdomovectví v ČR.

Sdružuje přes 100 organizací a odborníků, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Prosazujeme, aby vláda přijala zákon o sociálním bydlení, upozorňujeme na špatnou legislativu a praxi a nabízíme řešení. Pomáháme místním samosprávám a neziskovým organizacím ukončovat bezdomovectví v regionech.

 

Partnery jsou pro nás odborníci a organizace z celého světa. Máme jediné certifikované školitele v ČR na Housing First a jsme průkopníky této metody u nás.  Přímo se podílíme na projektech, jako je brněnský Rapid Re-Housing, který v roce 2017 vyhrál cenu FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví rodin a v roce 2018 první cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie.

Jsme zapojeni do těchto grantových projektů

Graf_Růst nájmů a cen bytů

Děti potřebují mít stabilní domov

Užší tým platformy

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

vit.lesak@socialnibydleni.org
+420 724 189 993

Vít Lesák byl v roce 2016 stipendistou programu Institute for Global Homelesssness pro světové lídry v ukončování bezdomovectví. Během 5 let práce na pozici metodika lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování (odbor ÚV ČR) spolupracoval ve více než 20 obcích ČR (zejména na Ostravsku, Jesenicku, Bruntálsku, Šluknovsku a Ústecku a ve Středních Čechách), kde konzultoval nastavení politik sociálního začleňování.

Pokračovat...

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení
Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem a předsedou Platformy, věnuje se zde hlavně kontaktu s veřejnou správou a médii a přenosu zahraničních zkušeností. Ve spolupráci s organizacemi a projekty jako je Evropská komise, Institute of Global Homelessness, FEANTSA, National Alliance for Ending Homelessness, Housing Solutions Platform či Housing First Hub Europe se účastní evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví.

Pokračovat...

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení
Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Zastává pozici radního a zároveň pracuje jako poradce pro ukončování bezdomovectví. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Pokračovat...

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy
Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě zastává pozici radní a pracuje jako poradkyně pro ukončování bezdomovectví. Vystudovala sociální antropologii na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračuje na Univerzitě Karlově v Praze, kde zároveň vyučuje kurz zaměřený na aplikovanou antropologii.

 

Pokračovat...

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví
Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

matej.hon@socialnibydleni.org
+420 731 047 573

V Platformě pracuje od roku 2017 jako poradce pro ukončování bezdomovectví, konkrétně má na starosti spolupráci s radnicemi městských částí Praha 7 a Praha 10. Předtím působil dva roky jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování. Vystudoval veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově a právo a právní vědu tamtéž. V rámci svých studií se zaměřoval na problémy marginalizovaných skupin – od politické participace menšin až po právní otázky sociálního bydlení.

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví
Jan Milota

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

jan.milota@socialnibydleni.org
+420 608 234 121

Jan Milota je jeden ze zakládajících členů Platfomy a v současnosti i její radní. Dlouhodobě podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním a důstojným bydlením jako terénní pracovník IQ Roma servis, přičemž si je vědom, že samotná individuální podpora není ve valné většině případů dostatečná. Od roku 2019 působí v Platformě rovněž jako lokální konzultant

Jan Milota

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Jan Milota

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

karel.a.novak@socialnibydleni.org
+ 420 604 516 305

Posledních dvacet let se na různých pozicích v několika organizacích věnoval tématu sociálního začleňování. Byl přítomen prvních diskusí o založení Platformy pro sociální bydlení, ale dlouho se držel stranou a ideje dostupného bydlení podporoval jen zdálky. V letech 2016-18 pracoval v Brně v projektu Rapid Re-Housing a došel k přesvědčení, že nastal čas přestat být jen příležitostným spolupracovníkem bez velké odpovědnosti a zapojit se přímo a bez výmluv. Od roku 2019 je tak v Platformě Poradcem pro ukončování bezdomovectví.

Karel A. Novák

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

david.valouch@socialnibydleni.org
+420 776 577 887

V Platformě pro sociální bydlení pracuje od roku 2017 na pozici poradce pro ukončování bezdomovectví a to především v Liberci. Od roku 1996 pracuje s mladými lidmi bez domova, drogově závislými i dalšími cílovými skupinami. V praxi pracoval v oblasti prevence drogových závislostí, terénních služeb, nízkoprahového kontaktního centra, komunitách pro drogově závislé a na skupinách pro rodiče drogově závislých. Má za sebou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii a několik stovek hodin dalších kvalifikačních kurzů.

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví
Jaromír Mára, vnější vztahy

Jaromír Mára

Vnější vztahy

jaromir.mara@socialnibydleni.org
+420 728 385 045

V Platformě pracuje od roku 2016. Na starosti má vnější vztahy. Koordinuje lobbingové aktivity, schůzky s představiteli veřejné správy, semináře pro poslance. Vede ucelené mediální kampaně za přijetí zákona o sociálním bydlení jako kampaň Mít svůj domov v roce 2016, anketu pro kandidáty do PSP v roce 2017 a kampaň #Ubytovnybezdeti v roce 2018. Spravuje webovou identitu Platformy.

Pokračovat...

Jaromír Mára

Vnější vztahy

Jaromír Mára, vnější vztahy
Lenka

Lenka Vojtíšková

Tisková mluvčí

lenka.vojtiskova@socialnibydleni.org
+420 736 613 124

V Platformě pracuje od března roku 2019. Má na starosti komunikaci s novináři a veřejností, podílí se na správě Facebooku, tvorbě newsletterů a jiných mediálních výstupů. Vystudovala Jazykovou a literární kulturu na Univerzitě Hradec Králové, nyní studuje Elektronickou kulturu a sémiotiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Lenka Vojtíšková

Tisková mluvčí

Lenka
Františka Dvorská

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Pokračovat...

Františka Dvorská

Projektová manažerka

Františka Dvorská