Kdo jsme

Platforma pro sociální bydlení prosazuje zákon o sociálním bydlení, a pro ty nejohroženější Housing First. Dokazujeme, že když lidé stabilně bydlí, šetří to veřejné rozpočty a zachraňuje životy. Přinášíme systémové změny, které vedou k ukončení bezdomovectví v ČR.

Sdružuje přes 100 organizací a odborníků, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Prosazujeme, aby vláda přijala zákon o sociálním bydlení, upozorňujeme na špatnou legislativu a praxi a nabízíme řešení. Pomáháme místním samosprávám a neziskovým organizacím ukončovat bezdomovectví v regionech.

 

Partnery jsou pro nás odborníci a organizace z celého světa. Máme jediné certifikované školitele v ČR na Housing First a jsme průkopníky této metody u nás.  Přímo se podílíme na projektech, jako je brněnský Rapid Re-Housing, který v roce 2017 vyhrál cenu FEANTSA za nejlepší evropský projekt ukončování bezdomovectví rodin a v roce 2018 první cenu za výjimečné sociální inovace SozialMarie.

Jsme zapojeni do těchto grantových projektů

Graf_Růst nájmů a cen bytů

Děti potřebují mít stabilní domov

Co je sociální bydlení

Kvalitní systém sociálního bydlení vede ke snížení počtu lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Vede také  ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají nepřiměřeně vysokou část svých příjmů na bydlení (např. podstatná část seniorů) a preventivně působí v oblasti bezdomovectví.

V souladu s Evropskou federací národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA) chápeme sociální bydlení jako bydlení, které:

 
 1. řeší selhání trhu s bydlením,
 2. se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
 3. má jasná pravidla přidělování,
 4. poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
 5. je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
 6. je poskytováno na bázi neziskovosti,
 7. je monitorováno veřejnými orgány.
 8. Systém sociálního bydlení je nutné zavést především z následujících důvodů:
 • Jelikož žádná jiná úprava sociálního bydlení není schopna jednoznačně a dlouhodobě garantovat zapojení všech relevantních subjektů do řešení situací konkrétních lidí ohrožených nedostatečným bydlením.
 • Efektivní systém sociálního bydlení snižuje primární náklady z veřejných rozpočtů zejména na ústavní péči a dávky, a sekundární vynakládané v důsledku snížené kriminality a nutnosti řešit další negativní průvodní jevy, jako je zhoršený zdravotní stav lidí v bytové nouzi.
 • U lidí v bydlení klesá úroveň psychosociálního stresu, zlepšuje se spánek u dospělých i dětí, zvyšuje se subjektivní vnímání bezpečí a důvěra ve společnost. Zlepšuje se také fyzické zdraví rodin – snižuje se počet hospitalizací a využívání ambulance, množství užívaných antibiotik i celkový zdravotní stav.
 • V reakci na to, že se v posledních letech zvyšuje finanční nedostupnost bydlení, nájemné a platby za služby čím dál více zatěžují rozpočty domácností a velká část domácností, které bydlení hledají, nemá dostatek financí na kauci.
 • Některé skupiny domácností (matky samoživitelky, rodiny s více dětmi, mladí odcházející z dětských domovů, Romové, rodiny s více dětmi a cizinci) jsou systematicky diskriminovány ze strany pronajímatelů a současné antidiskriminační nástroje jim nepomáhají k dosažení bydlení.
 • Existuje silný politický tlak na omezení státních výdajů na dávky na bydlení pro lidi v substandardním bydlení, zároveň ale zatím neexistuje alternativa v podobě sociálního a dostupného bydlení.
 • Dosavadní přístup státu k řešení sociálního bydlení byl založen téměř výhradně na finančních příspěvcích ke zvládnutí nákladů bydlení, neřešena zůstává situace lidí vyloučených z bydlení.

Více o tom, jak má vypadat efektivní zákon o sociálním bydlení se dočtete v sekci -> Zákon

Naše Desatero principů kvalitního zákona

 

Bytová nouze rodin v Česku

Graf_Bytová nouze rodin v Česku

Bytovou nouzi Platforma chápe jako různé situace, kdy jedinec nebo rodina nemá standardní bydlení (je bez střechy nebo bez bytu), bydlí v nevyhovujícím bydlení nebo mu hrozí ztráta bydlení. Tuto obecnou definici obvykle konkretizujeme prostřednictvím české verze Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS), která přehledně kategorizuje jednotlivé situace, v nichž lidé nemají přiměřené bydlení, které mohou spolu se svojí rodinou výlučně užívat (fyzická oblast); nemají  prostor pro vlastní soukromí s možností udržování sociálních vztahů (sociální oblast) nebo nemají právní důvod k jeho užívání (právní oblast).

PDF Typologie FEANTSA

Užší tým platformy

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

vit.lesak@socialnibydleni.org
+420 724 189 993

Vít Lesák byl v roce 2016 stipendistou programu Institute for Global Homelesssness pro světové lídry v ukončování bezdomovectví. Během 5 let práce na pozici metodika lokálních konzultantů Agentury pro sociální začleňování (odbor ÚV ČR) spolupracoval ve více než 20 obcích ČR (zejména na Ostravsku, Jesenicku, Bruntálsku, Šluknovsku a Ústecku a ve Středních Čechách), kde konzultoval nastavení politik sociálního začleňování.

Pokračovat...

Ing. Vít Lesák, MSc.

Ředitel

Ing. Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení
Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

stepan.ripka@socialnibydleni.org
+420 774 541 245

Je zakládajícím členem a předsedou Platformy, věnuje se zde hlavně kontaktu s veřejnou správou a médii a přenosu zahraničních zkušeností. Ve spolupráci s organizacemi a projekty jako je Evropská komise, Institute of Global Homelessness, FEANTSA, National Alliance for Ending Homelessness, Housing Solutions Platform či Housing First Hub Europe se účastní evropské i globální diskuse o řešení bezdomovectví.

Pokračovat...

Štěpán Ripka, Ph. D.

Předseda

Štěpán Ripka, Ph. D., Předseda Platformy pro sociální bydlení
Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Zastává pozici radního a zároveň pracuje jako poradce pro ukončování bezdomovectví. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Pokračovat...

Mgr. Jan Snopek

Hlavní analytik

Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy
Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

barbora.birova@socialnibydleni.org
+420 728 428 534

V Platformě zastává pozici radní a pracuje jako poradkyně pro ukončování bezdomovectví. Vystudovala sociální antropologii na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu pokračuje na Univerzitě Karlově v Praze, kde zároveň vyučuje kurz zaměřený na aplikovanou antropologii.

 

Pokračovat...

Mgr. Barbora Bírová

Poradkyně pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Barbora Bírová, poradkyně pro ukončování bezdomovectví
Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

matej.hon@socialnibydleni.org
+420 731 047 573

V Platformě pracuje od roku 2017 jako poradce pro ukončování bezdomovectví, konkrétně má na starosti spolupráci s radnicemi městských částí Praha 7 a Praha 10. Předtím působil dva roky jako lokální konzultant v Agentuře pro sociální začleňování. Vystudoval veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově a právo a právní vědu tamtéž. V rámci svých studií se zaměřoval na problémy marginalizovaných skupin – od politické participace menšin až po právní otázky sociálního bydlení.

Mgr. Matěj Hon

Poradce pro ukončování bezdomovectví

Mgr. Matěj Hon, poradce pro ukončování bezdomovectví
David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

david.valouch@socialnibydleni.org
+420 776 577 887

V Platformě pro sociální bydlení pracuje od roku 2017 na pozici poradce pro ukončování bezdomovectví a to především v Liberci. Od roku 1996 pracuje s mladými lidmi bez domova, drogově závislými i dalšími cílovými skupinami. V praxi pracoval v oblasti prevence drogových závislostí, terénních služeb, nízkoprahového kontaktního centra, komunitách pro drogově závislé a na skupinách pro rodiče drogově závislých. Má za sebou sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Satiterapii a několik stovek hodin dalších kvalifikačních kurzů.

David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

David Valouch, poradce pro ukončování bezdomovectví
Jaromír Mára, vnější vztahy

Jaromír Mára

Vnější vztahy

jaromir.mara@socialnibydleni.org
+420 728 385 045

V Platformě pracuje od roku 2016. Na starosti má vnější vztahy. Koordinuje lobbingové aktivity, schůzky s představiteli veřejné správy, semináře pro poslance. Vede ucelené mediální kampaně za přijetí zákona o sociálním bydlení jako kampaň Mít svůj domov v roce 2016, anketu pro kandidáty do PSP v roce 2017 a kampaň #Ubytovnybezdeti v roce 2018. Spravuje webovou identitu Platformy.

Pokračovat...

Jaromír Mára

Vnější vztahy

Jaromír Mára, vnější vztahy
Martin Špaček, média

Martin Špaček

PR a média

martin.spacek@socialnibydleni.org
+420 723 674 230

V Platformě pracuje od roku 2016 a na starosti má především PR, mediální prezentaci a kontakt s novináři. Podílí se také na kampaních za zvýšení dostupnosti bydlení či za prosazení zákona o sociálním bydlení,  jako byla kampaň Mít svůj domov.

Pokračovat...

Martin Špaček

PR a média

Martin Špaček, média
Monika Martišková, fundraising

Monika Martišková

Fundraising

monika.martiskova@socialnibydleni.org
+420 776 818 865

Monika Martišková je v Platformě od roku 2016. Zabývá se evaluacemi projektů, projektovým managementem, a sháněním prostředků na všechny skvělé aktivity Platformy. Studovala na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a studuje doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

Monika Martišková

Fundraising

Monika Martišková, fundraising
Františka Dvorská, projektová manažerka

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Pokračovat...

Františka Dvorská

Projektová manažerka

Františka Dvorská, projektová manažerka