Publikace

Vydáváme a překládáme knihy, příručky a brožury o Housing First a řešení bytové nouze. Kromě toho publikujeme i výsledky našich výzkumů: vyhodnocujeme funkčnost aktuálních i navrhovaných opatření nebo pravidelně mapujeme stav bytové nouze v Česku.

 • Energie lidem: Jak zvládnout drahou zimu s klidem? (2022)

  Energie lidem: Jak zvládnout drahou zimu s klidem? (2022)

  Potraviny se zdražují, rostou ceny nájmů a do toho přišel prudký nárůst cen energií. Výdaje domácností na energie se výrazně zvyšují a spousta lidí tak přemýšlí, jak v následujících měsících snížit svou spotřebu a ušetřit. V koalici neziskových neziskových organizací proto přinášíme přehled úspor a možností, jak požádat o pomoc od státu.

 • Energetická chudoba a její řešení (2022)

  Energetická chudoba a její řešení (2022)

  Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou společně vydávají Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení, mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

  Studie na základě analýzy dat z roku 2021 jasně ukazuje, že energetická chudoba, tedy situace, kdy domácnost vydává nepřiměřeně vysoké výdaje za energie a strádá tak v jiných oblastech základních potřeb, není v Česku záležitostí posledního roku a že naopak představuje závažný strukturální problém, který byl dlouhodobě přehlížen, než začal celospolečensky rezonovat v kontextu současného bezprecedentního růstu cen energií.

  Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

 • Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (2022)

  Metodika externí podpory programům Housing First v ČR (2022)

  Publikace je určena jak pro externí poskytovatele podpory, kteří poskytují podporu více Housing First projektům najednou, tak samotným realizátorům Housing First projektů. Realizátoři mohou metodiku používat především jako rozcestník a souhrn informací o jednotlivých nástrojích, které mohou během své práce využívat, ale také jako tzv. checklist, tedy seznam úkolů, které je třeba při realizaci projektů provést.

  Metodika je výstupem projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice, jehož cílem je přispět k využívání programů Housing First jako standardního nástroje snižování bytové nouze.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.