Pořádáme školení a vzdělávací akce pro realizátory Housing First

Podpora programů Housing First v Česku je pro nás jednou z priorit – domácí i zahraniční data totiž ukazují, že jde o efektivní přístup, jak ukončovat bezdomovectví u těch nejohroženějších domácností. Po roce testování v Brně si bydlení udrželo 96 % rodin, projekt ušetřil 1,5 milionu z veřejných prostředků a výrazně se zlepšilo zdraví dětí i dospělých. Na takový úspěch bylo potřeba navázat! Nyní v rámci výzvy č. 108 Housing First realizuje 15 obcí a neziskových organizací. Spolu s MPSV jim poskytujeme metodickou podporu, pořádáme pro ně školení a vzdělávací akce.

V roce 2018 jsme uspořádali první Podzimní školu Housing First pro realizační týmy z celého Česka. Ty díky nám dostaly prostor sdílet zkušenosti, poznat principy Housing First do hloubky a načerpat inspiraci od domácích i zahraničních odborníků. V letech 2019 a 2020 proběhl druhý a třetí ročník a podařilo se nám pro kurz získat oficiální akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Housing First týmy se ve Slavonicích sejdou i letos, a to ve dnech od 19. do 23. září. 

Kromě podzimní školy realizátorům nabízíme podporu i formou webinářů, které realizujeme ve spolupráci s MPSV, pořádáme pro ně kazuistické semináře a chystáme také velkou konferenci k Housing First, která proběhne 30. září a 1. října v Jihlavě. 

Kalendář akcí k Housing First

Vzdělávací aktivity realizujeme v rámci projektu Podpora úspěšného šíření přístupu Housing First v České republice. 

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.