Zveme vás na Školu Housing First 2024!

Je tu další ročník oblíbené Školy Housing First!

Je tu další ročník oblíbené Školy Housing First!

Škola Housing First proběhne 20. – 23. května 2024.

Přihlásit se můžete zde: https://1url.cz/@jedunahfskolu

Účastníky přivítáme společnou večeří v neděli 19. května 2024, začínáme v 19:00 v hospůdce Besídka. Výuka bude probíhat od pondělí 20. května od 9:00 do čtvrtka 23. května do 15:00. Kurz má akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  Pro získání certifikátu o účasti je vyžadována účast na celém programu výuky. Bližší informace o programu naleznete níže.

Kde: Ve Spolkovém domě Slavonice, http://spolkovydum.slavonice.cz 

Pro koho: Škola Housing First je základní kurz určený především pro klíčové a peer pracovnice a pracovníky, metodi(č)ky a vedoucí, kteří začínají s projekty a programy postavenými na přístupu Housing First. Z kurzu však mohou čerpat i další členové přímé podpory, poskytovatelé bydlení i pracovníci obcí. Kurz je ideální volbou pro realizátory, kteří se zaměřují na přístup Housing First, nicméně
i realizátoři Housing Led programů z něj mohou čerpat mnoho užitečných informací (jak teoretických, tak především praktických).

Lektoři a průvodci: Adam Fialík, Josefína Schneiderová, David Valouch, Karel Novák a další experti a expertky z Platformy pro sociální bydlení, lektoři a sociální pracovníci a pracovnice z neziskových organizací s bohatými zkušenostmi s přístupem Housing First – IQ Roma Servis, Armáda Spásy, Ledovec a další. 

Obsah a témata:

Kurz je určen především pro začátečníky. Na kurzu jsou dopodrobna probírány a na příkladech diskutovány základní principy přístupu Housing First a s nimi spojené procesy Recovery (zotavení) a Harm reduction. Důraz je kladen na participativní formy učení – samy účastníci si v některých částech kurzu stanovují témata, kterým se chtějí věnovat. Velká část učení probíhá formou diskuzí a sdílení zkušeností.

Věnujeme se především následujícím tématům:

  • Základní principy přístupu Housing First
  • Recovery
  • Cílové skupiny Housing First, výběr klientů do programu
  • Sestavování týmu Housing First, péče o tým
  • Přímá práce s klientem, plánování zaměřené na člověka
  • Case management a síť podpory v Housing First, navazování spolupráce s dalšími službami
  • Harm reduction v kontextu bydlení
  • Sousedské vztahy, stížnosti, párování klienta s bytem, druhé a další šance
  • Osamělost a práce se samotou v Housing First
  • Nejčastější problémy v Housing First

Cena:
Kurzovné 8 500,- Kč
Ubytování a polopenze  4 360,- Kč – volitelné

Další informace: ivana.siglova@socialnibydleni.org

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.