Národní plán obnovy může přispět ke zlepšení dostupnosti bydlení v Česku. Využije toho vláda?

Vláda ČR by na svém zítřejším jednání měla opět projednat Národní plán obnovy, který již zároveň oficiálně předložila Evropské komisi. Aktuální výše půjčky, o kterou ČR požádala, je zhruba 99 miliard korun. Jedná se o finance, které mají pomoci transformovat Česko, a to na systémové úrovni a v konkrétně vytyčeném horizontu. Půjčka je totiž podmíněná reformami zejména v oblasti dostupnosti bydlení a investic do úspor energií. Podle Platformy pro sociální bydlení by vzhledem k prohlubující se krizi bydlení a její provázanosti s energetickou chudobou měla vláda udělat všechno proto, aby co nejdříve úspěšně ukončila proces vyjednávání s Evropskou komisí a umožnila samotné čerpání financí zacílených na prevenci a řešení problémů v těchto oblastech.

Celé znění tiskové zprávy:

Tisková zpráva, 22. 8. 2023, Praha

Vláda ČR by na svém zítřejším jednání měla opět projednat Národní plán obnovy, který již zároveň oficiálně předložila Evropské komisi. Aktuální výše půjčky, o kterou ČR požádala, je zhruba 99 miliard korun. Jedná se o finance, které mají pomoci transformovat Česko, a to na systémové úrovni a v konkrétně vytyčeném horizontu. Půjčka je totiž podmíněná reformami zejména v oblasti dostupnosti bydlení a investic do úspor energií. Podle Platformy pro sociální bydlení by vzhledem k prohlubující se krizi bydlení a její provázanosti s energetickou chudobou měla vláda udělat všechno proto, aby co nejdříve úspěšně ukončila proces vyjednávání s Evropskou komisí a umožnila samotné čerpání financí zacílených na prevenci a řešení problémů v těchto oblastech.

Požadovaná alokace Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast rozvoje dostupnosti bydlení v ČR v celkové výši 8,4 miliardy korun představuje podle Platformy pro sociální bydlení opodstatněnou a realistickou částku.

Analytik Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení k tomu říká: „Z našich analýz vyplývá, že čistě prostředky na podporu sociálního bydlení pro obce a nevládní neziskové organizace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsou dlouhodobě výrazně poddimenzovány a odpovídají zhruba jedné pětině absorpční kapacity realizátorů”.

Národní plán obnovy zároveň slibuje nejen potřebné finance pro zvyšování dostupnosti bydlení v ČR, ale také reflektuje potřebu systémové změny v této oblasti. „Kvitujeme, že do NPO se promítl závazek vlády z Programového prohlášení přijmout do konce svého volebního období odpovídající legislativu na podporu v bydlení,” oceňuje ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová.

Klíčové pak podle zástupců*kyň Platformy pro sociální bydlení bude samotné naplňování vytyčených cílů a milníků, které minimálně v oblasti podpory bydlení představují nezbytné opatření, které už není možné odkládat na další volební období. Pokud vláda nevyužije příležitost půjčky z NPO, je podle Platformy legitimní ptát se, kde jinde chce najít prostředky pro financování reformy bydlení v odpovídající výši. „Jsme přesvědčeni, že vláda ČR si v otázce přislíbené reformy bydlení nemůže dovolit primárně zvažovat jenom předvídané náklady zákona, ale potřebuje zohlednit také přetrvávající náklady neřešení bytové nouze
a úspory, které zákon v konečném důsledku státní kase přinese.” 
doplňuje Bírová.

Jan Klusáček k tomu dodává: „Podle cost-benefit analýzy jsou náklady zákona v pátém roce od začátku účinnosti 1,5 miliard korun ročně, přičemž už po pěti letech účinnosti zákona se roční náklady a vyčíslené úspory zákona vyrovnávají. Nemluvě pak o nevyčíslených nákladech, jako jsou vzdělávání dětí, domácí násilí, kvalita života, kriminalita, participace na trhu práce, závislosti, stigmatizace a sociální koheze či kvalita veřejného prostoru. Ve výsledku tedy zákon ušetří státu peníze.”

Kontaktní osoby za Platformu pro sociální bydlení:

Mgr. Barbora Bírová

ředitelka

barbora.birova@socialnibydleni.org

+420 728 428 534

Petr Schovánek

mediální koordinátor

petr.schovanek@socialnibydleni.org

+420 776 466 682


Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.