Platforma pro sociální bydlení hledá poradce*kyni pro systémovou změnu v obci a odborníka*ci pro přenos dobrých místních i zahraničních praxí 

Jsme nezisková organizace, která usiluje o to, aby i lidé v nouzi měli šanci získat stabilní bydlení. Nabízíme obcím pomocnou ruku při ukončování bezdomovectví, pomáháme zavádět Housing First v Česku a prosazujeme zákon o podpoře v bydlení. 

Platforma pro sociální bydlení hledá poradce*kyni pro systémovou změnu v obci a odborníka*ci pro přenos dobrých místních i zahraničních praxí 

Jsme nevládní nezisková organizace, která usiluje o to, aby i lidé v nouzi měli šanci získat stabilní bydlení. Nabízíme obcím pomocnou ruku při ukončování bezdomovectví, mapujeme bytovou nouzi, rozvíjíme Housing First v Česku a prosazujeme zákon o podpoře v bydlení. Teď hledáme posilu na pozicích poradce*kyně pro systémovou změnu v obci a odborník*ce pro přenos dobrých místních i zahraničních praxí, který*á nám pomůže dlouhodobě měnit lokální politiky snižování bytové nouze směrem k systémovému modelu řešení problémů bezdomovectví.

Jak si novou posilu představujeme?

 • Má přehled o politikách snižování bytové nouze a praktické zkušenosti s komunikací s úředníky a politiky místních samospráv  
 • Je aktivní a ochotná být jednou z klíčových postav projektu zaměřeného na rozvoj systémových řešení bezdomovectví v obcích v ČR
 • Je spolehlivá, umí si dobře zorganizovat čas a nebojí se zodpovědnosti
 • Baví ji práce v týmu i samostatná činnost

Co vás v Platformě čeká?

Na pozici Poradce*kyně pro systémovou změnu v obci

 • Podílení se na identifikování potřeb, problémů, silných a slabých stránek místních aktérů*ek ve vybraných obcích
 • Jednání s lokálními partnery projektu
 • Vedení procesů plánování, naslouchání a předávání zjištěných dovedností lokálním aktérům
 • Prezentování relevantních materiálů, postupů a nástrojů z dalších lokalit v místě působení poradenství
 • Spoludefinování potřeb další externí podpory s místními aktéry
 • Jednání s lokálními partnery i centrálními institucemi
 • Účast na průběžných workshopech týmu
 • Spolupráce s ostatními poradci pro systémovou změnu v obci a dalšími členy týmu

Na pozici Odborník*ce pro přenos dobrých místních i zahraničních praxí

 • Vyhledávání inspirativních modelů na základě místních praxí, které se osvědčují i v TOP 20 obcích
 • Doporučování relevantních materiálů pro vytváření, testování a implementaci nástrojů a mechanismů pro snižování a ukončování bytové nouze
 • Koordinace příprav workshopů a seminářů především po obsahové úrovni, na základě potřeb a námětů obcí samotných
 • Příprava zahraničních i domácích stáží dle potřeb zapojených obcí
 • Facilituje a odborně vede konzultace se zahraničními experty
 • Vyhledává, předává a konzultuje zahraniční praxi s realizačním týmem
 • Zaznamenáva výsledky konzultací zahraničních expertů v ČR 
 • Odborně zajišťuje zahraniční exkurze pro členy*ky Sítě partnerství a návštěvu zahraničních expertek*ů v ČR
 • Účastní se schůzek realizačního týmu

Co nabízíme?

 • Smysluplnou činnost v etablované neziskové organizaci zaměřené na ukončování bezdomovectví
 • Práci na 0,2 úvazku (poradce*kyně pro změnu) + 0,5 úvazku (odborník*ce na přenos praxí) – možno jako 2 lidé nebo 1 člověk na 0,7 úvazku 
 • Práci z domova i z kanceláře na Praze 7, podle vaší potřeby
 • 5 týdnů dovolené
 • Spolupráci a podporu od přátelsky a flexibilně fungujícího týmu
 • Pracovní smlouvu na 33 měsíců
 • Možnost podílet se na rozvoji organizace
 • Týmové pracovní výjezdy, ale i nepracovní výlety
 • Možnosti dalšího vzdělávání
 • Nástup ideálně 1. 11. 2023

V případě, že vás nabídka zaujala, pošlete svůj životopis s průvodním motivačním dopisem

na e-mail: emma.kotasova@socialnibydleni.org.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.