Lidé přespali před pražským magistrátem na protest proti návrhu nových pravidel přidělování městských bytů. Nová pravidla ohrozí systém sociálního bydlení

V neděli večer proběhla před Magistrátem Hlavního města Prahy akce na protest proti návrhu nových pravidel pro přidělování městských bytů. Akci svolal kolektiv Jezevky spolu s Platformou pro sociální bydlení a s kolektivem Kritická sociální akce, aby společně upozornili na to, že pokud budou pravidla přijata, vznikne netransparentní mechanismus s příležitostí k rozmachu korupce a také úpadek systému prevence a ukončování bezdomovectví v Praze.

Akce se zúčastnilo zhruba 150 lidí, několik desítek z nich před budovou magistrátu přespalo.

Proti novým pravidlům přidělování magistrátních bytů se Platforma pro sociální bydlení ohradila ve dvou otevřených dopisech adresovaných panu primátorovi Svobodovi a radním hlavního města Prahy. Platforma není jediným kritikem nového návrhu pravidel, pravidla kritizují i další organizace věnující se problematice sociálního bydlení a sociální práci a vedle pražské opozice a některých radních se proti pravidlům na Facebooku ohradil například i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Obě organizace se shodují na tom, že nová pravidla jsou netransparentní a vágně formulovaná. Vstupní kritéria pro byty pro občany v sociální tísni vyřazují ty nejpotřebnější obyvatele Prahy. Metodika přidělování bytů, na kterou pravidla odkazují, dokonce ani neexistuje. Pokud budou pravidla přijata, výrazně se sníží celkový počet ročně přidělených bytů pro osoby v bytové nouzi. Nová pravidla také povedou k postupné ztrátě bydlení u více než 400 domácností, které již v bytech bydlí (přitom více než polovinu domácností tvoří rodiny s dětmi). Bydlení má být nově také časově omezené, což povede k návratu stabilizovaných domácností zpět do bytové nouze.

Praha v uplynulých čtyřech letech upravila Pravidla pronajímání obecních bytů tak, aby se

do bydlení mohly vracet i ty nejkřehčí domácnosti, zřídila Městskou nájemní agenturu,

vytvořila kontaktní místo pro bydlení a podporovala síť kontaktních míst na městských

částech, rozšířila funkční síť podpory poskytovatelů.

Pokud má Praha ambici být moderním evropským městem umožňujícím vysokou kvalitu

života všem svým obyvatelům v různých etapách života i v těžkých životních situacích, je

potřeba tyto systémové prvky zachovat a dále rozvíjet.

Nově navržená pravidla obsahují celé spektrum kritérií, která budou v důsledku vylučovat

velkou část žadatelů*ek,” říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

Celý ten návrh jde úplně špatným směrem.” Doplňuje mluvčí kolektivu Jezevky, Anna Mírková. Celá republika se potýká s krizí bydlení, která se pořád zhoršuje, a funkční městský bytový fond je základem jejího řešení. A teď navrhuje radní Udženija postup, který zhorší dostupnost bydlení pro ty nejpotřebnější. Zorganizovaly jsme protest, abychom daly jasně najevo, jak se kolem něho občané a občanky prahy cítí.”

Akce pokračovala ráno, kdy se protestující přesunuli k oběma vstupům do budovy Nové radnice, kde oslovovali zaměstnance*kyně magistrátu, rozdávali letáky, a apelovali na radní, aby případně předložený materiál zamítli.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.