Zákon o podpoře v bydlení přispěje k řešení bytové nouze, odborníci a politici se kvůli němu sešli v senátu

Vláda bude brzy hlasovat o návrhu zákona o podpoře v bydlení, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Poté návrh zamíří do Parlamentu ČR. Zástupci*kyně odborné veřejnosti, neziskového sektoru, lidé se zkušeností s bytovou nouzí a lidé ohrožení bytovou nouzí se proto potkali na kulatém stole k tématu vyloučení ze standardního bydlení v České republice a k tomu, proč a jaký zákon o podpoře v bydlení potřebujeme.

Odborná veřejnost dlouhodobě upozorňuje na nemožnost systémově řešit prevenci a ztrátu bydlení v Česku kvůli absenci odpovídající legislativy.

Navrhovaná legislativa nemá řešit výstavbu a s ní související investice, ale na systémové úrovni ukotvit základní principy a nejen v české praxi osvědčené nástroje pro řešení bytové nouze. Mezi ně patří nízkoprahové a dostupné poradenství na kontaktních místech pro bydlení, asistence v bydlení, tedy komplexní specializovaná podpora v bydlení, nebo bydlení s garancemi, díky kterým se ohrožené domácnosti mohou zabydlet do standardních bytů, aniž by majiteli bytu hrozilo jakékoliv riziko. Garance tak motivují soukromé majitele k pronájmu dlouhodobě prázdných bytů. Bez těchto opatření nejen že není možné snížit počet lidí v bytové nouzi, ale bez zákona o podpoře v bydlení také není možné zabránit tomu, aby se do bytové nouze dostávaly další domácnosti. Pokud chce vláda přispět k řešení problému s bydlením, je podle odborníků*nic potřeba, aby byl zákon v tomto volebním období schválen.

Akci zorganizoval senátní výbor pro sociální politiku ve spolupráci s širokou meziresortní koalicí odborníků*ic sdružených v iniciativě Za bydlení.

„Zorganizovali jsme tuto akci, protože téma bydlení je naprosto zásadní a ukazuje se to čím dál více. Počet jednotlivců a celých rodin v bytové nouzi narůstá a pokud s tím stát nezačne skutečně něco dělat, tak si zaděláváme na obrovský problém. Zákon o podpoře v bydlení, o kterém už brzy bude hlasovat vláda, je důležitým prvním krokem k řešení problematiky bydlení. Je v zájmu nás všech, aby lidé nepřicházeli o bydlení a nedostávali se pak do rukou obchodníků s chudobou. Zákon vnímám jako investici do budoucnosti, pomůže totiž dětem v bytové nouzi získat stabilní domov, který zvýší jejich šanci na lepší vzdělání a na vyšší kvalitu života. Myslím si, že to těm dětem dlužíme,” říká senátorka Miluše Horská, která kulatý stůl ve spolupráci s iniciativou Za bydlení iniciovala.

Podpora v bydlení jako vládní priorita

Na přípravě zákona se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci je bydlení, v úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je zodpovědné za pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. „V programovém prohlášení Vlády je podpora bydlení jednou z hlavních priorit s ohledem na závažnost krize bydlení. Zákon o podpoře v bydlení přináší několik funkčních a v praxi ověřených nástrojů, které budou nejen řešit bytovou nouzi, ale také ji aktivně předcházet díky prevenci. Kontaktní místa pro bydlení, asistence v bydlení a bydlení s garancí pro soukromé pronajímatele – to všechno jsou věci, které již v České republice díky finančním prostředkům z Evropské unie fungují. Evropské projekty tu ale nebudou navždy. I proto potřebujeme zákon, který nám umožní zajistit jejich další fungování, udržitelnost a rozvoj,“ říká Zuzana Freitas Lopesová, náměstkyně ministra Mariana Jurečky.

Do přípravy návrhu zákona se vedle ministerstev zapojili také lidé z obcí, krajů, neziskového sektoru i odborná veřejnost. „Silnou stránkou návrhu Zákona o podpoře v bydlení je, že není řešením “od stolu”, ale naopak zcela vychází z praxe v zahraničí i v České republice a reaguje na potřeby měst a obcí. Dbali jsme na to, aby se do přípravy zákona zapojila co nejširší paleta aktérů, kteří dnes a denně problematiku bydlení řeší. Je také důležité uvědomit si, kolik peněz stojí ročně náš stát neřešení bytové nouze. Když to srovnáme s náklady na realizaci zákona, tak zjistíme, že díky zákonu ve výsledku ušetříme peníze daňových poplatníků,” vysvětluje ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení ministerstva pro místní rozvoj Jan Schneider.

Potřebný a dlouho očekávaný zákon

„Situace je kritická, v bytové nouzi se dnes nachází 154 000 lidí včetně 61 000 dětí. Jsme rádi, že si vláda a politická reprezentace naší země uvědomuje závažnost a rozsah bytové krize. Pevně věříme, že zákon o podpoře v bydlení schválí, protože tady takový zákon už 30 let chybí. Předchozí vlády nebyly ani navzdory prohlubující se bytové nouzi a zhoršující se dostupnosti bydlení schopné zákon prosadit. Vláda má tak historickou příležitost ukázat, že jí osudy těch nejohroženějších lidí nejsou lhostejné,” říká ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová.

„Právě teď vyrůstá v českých ústavech téměř 8000 dětí. Téměř v polovině případů těchto dětí je jedním z důvodů jejich odebrání z rodiny bytová nouze domácnosti. Víme přitom, že se jedná o věc, které se dá předcházet. Když stát pomůže skrze nástroje zákona o podpoře v bydlení sehnat rodinám adekvátní nájemní bydlení, tak se sníží počet odebraných dětí. Víme také, že děti rodičů, kteří vyrůstali v ústavech, často znovu v ústavech končí. Je proto zásadní přerušit tento bludný kruh ústavní péče a přijmout opatření, která umožní dětem a jejich rodinám mít bezpečný domov,“ zdůrazňuje Barbora Křižanová z Nadace J&T.

Pomoc pro ty, kteří si nemohou pomoci sami

Zákon o podpoře v bydlení by pomohl lidem kteří jsou v bytové nouzi, ale i lidem, kterým hrozí ztráta bydlení, nebo jim kvůli nízkým příjmům hrozí, že se ocitnou bez domova. Problémy v bydlení má více než 1,5 milionu lidí. Pomůže také těm nejohroženějším lidem, kteří dnes mají největší problémy s bydlením.

 „Samostatně svobodně žít je cílem každého člověka a stejně tak i lidí s postižením. Ti k tomu ale navíc potřebují mít vytvořené odpovídající podmínky, k čemuže se naše společnost zavázala i v mezinárodním kontextu. Zejména se jedná o cenově dostupné bezbariérové bydlení. Pro část lidí s postižením ale nestačí ani to, potřebují spolehlivou asistenční podporu k základním každodenním činnostem a to v individualizovaném rozsahu. Právě tímto směrem míří zákon o podpoře v bydlení a další připravované kroky v sociální oblasti. Všichni máme mít šanci normálně žít doma,” říká Erik Čipera, ředitel Asistence o.p.s.

„Osaměle žijící lidé v důchodovém věku patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel z hlediska problémů s bydlením. Jsou dokonce nejpočetnější skupinou osob v energetické chudobě – je jí dnes zasaženo 210 000 osaměle žijících seniorů a seniorek.

Zvláště pak při ztrátě partnera/partnerky např. z důvodu úmrtí hrozí, že starší člověk nebude mít prostředky na úhradu nákladů spojených s bydlením. Problémem je také případné ukončení nájemní smlouvy a nutnost hledání jiného bydlení, které může být často z důvodu zdravotního stavu podmíněno nároky na bezbariérovost a nutnou pomoc se stěhováním. Pro mnoho lidí v důchodovém věku může být překážkou požádat si na Úřadu práce o příspěvek na bydlení z důvodu stigmatu nebo sami nejsou schopni procesem vyřízení dávek projít. Pokud bude schválen zákon o podpoře v bydlení, vznikne v každé obci s rozšířenou působností kontaktní místo pro bydlení, kde starším lidem, kteří se ocitnou v nouzi, pomohou.” Vysvětluje Aneta Mundok Nitschová z organizace ŽIVOT 90, která se věnuje pomoci seniorům, seniorkám a jejich blízkým.

Návrh zákona podporují také zástupci a zástupkyně organizace Aslido, která je tvořena lidmi se zkušeností s bytovou nouzí. „V bytové nouzi je dnes 154 000 lidí, zkušenost s bytovou nouzí má ještě daleko více lidí. Nikomu bych nepřála zažít tu nejistotu, když nevíte, zda budete mít za měsíc kde bydlet, nebo když se se svými dětmi musíte každou chvíli někam stěhovat. Každý člověk potřebuje mít domov, to je naprostý základ. Návrh zákona podporujeme, protože obsahuje v praxi osvědčené nástroje, které pomohou lidem v těžké životní situaci. Doufám, že si politici a političky uvědomují, jak závažný problém to je, lidí se zkušeností, kteří jim o tom mohou povyprávět, aby to pochopili, je tu bohužel dost,“ říká zástupkyně organizace Aslido Zuzana Kříčková.

Větší podpora obcím

Představitelé českých obcí dlouhodobě upozorňují na to, že k řešení bytové nouze je potřeba systematické financování sociální práce a nový zákonný rámec, který jim umožní překlenout rozpor mezi dvěma přítomnými protichůdnými principy, kdy obec má zároveň pečovat o občany v tíživé životní situaci, ale zároveň má také být řádným hospodářem, který nemůže s majetkem nakládat nehospodárně. „Systémové financování obsažené v zákoně tak přispěje k řešení tohoto dilematu, protože díky němu obce získají finance na realizaci opatření ukončujících bytovou nouzi a stát zase ušetří prostředky, které dnes musí vynakládat na řešení dopadů bytové nouze. Je to tedy všestranně výhodné řešení,“ přibližuje přínosy zákona o podpoře v bydlení senátorka Horská.

Zákon by mohl vejít v platnost v průběhu příštího roku. „Jsme přesvědčení o tom, že vláda splní svůj závazek z programového prohlášení a schválí návrh zákona o podpoře v bydlení a přispěje tak důležitým krokem k řešení problému bytové nouze,“ uzavírá za Platformu pro sociální bydlení Barbora Bírová.

Iniciativa Za bydlení spojuje více než 50 jednotlivců a organizací z nevládního, akademického i veřejného sektoru. Už od minulého volebního období se snaží vyvolat a vést konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Jejím hlavním cílem je prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení: 

Petr Schovánek

Mediální koordinátor

Petr.schovanek@socialnibydleni.org

+420 776 466 682

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.