Archiv pro štítek: Analýzy a publikace

Klikněte pro výběr příspěvků na téma analýzy a publikace

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Analýzy a publikace
3. 12. 2018

Publikace vznikly v rámci projektu Trainhouse a zachycují zkušenosti s podporou v bydlení jak u profesionálních, tak peer pracovníků evropských organizacích Arrels Foundation, BMSZKI, Menhely Alapítvány, Platforma pro sociální bydlení, St Mungo’s, Vvary (Vailla vakinaista asuntoa ry).

PDF Příručka pro peers podpory v bydlení
PDF Příručka pro v pracovníky podpory v bydlení

S odborníky z ČR, Británie, Finska, Španělska a Maďarska jsme vytvořili výukové materiály pro profesionální a peer pracovníky podpory v bydlení

Nejdřív bydlet

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Analýzy a publikacePodpora obcí

Přesun domácností z bytové nouze do standardního nájemního bydlení je přirozeným a jediným efektivním krokem k řešení sociálního vyloučení ve městě Brně. Ve spolupráci se sociální službou bude docházet k postupnému začleňování domácností do sociálních vazeb města, což v důsledku znamená také úbytek počtu rizikových lokalit ve městě Brně a pokles výskytu negativních jevů, které sociální vyloučení doprovázejí. Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25 je v souladu se schválenými strategickými dokumenty města Brna a usiluje o zlepšení kvality života všech obyvatel města. Jednotlivá opatření zohledňují aspekty právní, společenské i ekonomické.

PDF Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018 až 2025

 

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Nejdřív bydlet
Registrační týdny, Alina Kovalchuk

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Analýzy a publikace

Registrační týdny slouží ke zmapování bytové nouze v místě a jako prostředek oslovení potenciálních uživatelů projektů Housing First. Jeden registrační týden jsme zorganizovali v Brně v dubnu 2016 a druhý v Liberci v září 2017. Celý registrační týden mohl úspěšně proběhnout i díky podpoře a zkušenostem zahraničních realizátorů obdobných registračních týdnů a odhodlané spolupráci desítek dobrovolníků a dobrovolnic. Potvrdilo se, že registrační týden má smysl organizovat, pokud má obec navrženy alespoň první kroky řešení a je zaručená základní návaznost aktivit. V ideálním případě se obec zaváže, že na základě registračního týdne poskytne bydlení a podporu například dvaceti nejvíce ohroženým domácnostem, a současně na základě zjištění připraví akční plán pro řešení bezdomovectví v obci.

Registrační týdny konečně dávají obcím do rukou detailní data o stavu bytové nouze na jejich území

Registrační týdny, Alina Kovalchuk
Ústavní soud

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Advokacie a kampaněAnalýzy a publikace

V roce 2017 jsme upozorňovali na potenciálně negativní dopady změn v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Na podzim 2017 jsme navázali spolupráci se skupinou senátorů, která v prosinci vyústila v podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení těch ustanovení zákona, která umožňují obcím vyhlašovat tzv. bezdoplatkové zóny – území, kam není vyplácen doplatek na bydlení. Průběžně sledujeme též dopady dalších změn v systému pomoci v hmotné nouzi, především vyplácení příspěvku na živobytí ve stravenkách. Byli jsme jedním ze subjektů, které se hlasitě ozvaly proti proti plánům ministryně Němcové na další mohutnou redukci dávek na bydlení v roce 2018. Za tímto účelem jsme zpracovali analýzu dopadů. Touto aktivitou jsme tak navázali na celou řadu připomínek k novelám z předchozích let.

PDF Analýza

Pokračovat...

Až k ústavnímu soudu jsme pomohli dostat asociální novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ústavní soud
Podpora zákona

Díky průzkumu veřejného mínění víme, že si veřejnost přeje zákon o sociálním bydlení

Analýzy a publikace

Většina Čechů si myslí, že by měl existovat zákon, který stanoví obcím povinnost mít určitý počet sociálních bytů, které by měly nabízet občanům v bytové nouzi. Ukázal to reprezentativní průzkum veřejného mínění realizovaný agenturou MEDIAN pro Platformu pro sociální bydlení a Asociaci Dítě a Rodina na přelomu roku 2016 a 2017. Zákon o sociálním bydlení by měl být přijat podle 71 % respondentů.

Shrnutí průzkumu na stránkách mitsvujdomov.cz     PDF Průzkum

Díky průzkumu veřejného mínění víme, že si veřejnost přeje zákon o sociálním bydlení

Podpora zákona
Částečně

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Analýzy a publikace

Dokument obsahuje Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení Platformy pro sociální bydlení. Zákon o sociálním bydlení splňující tyto předpoklady bude funkčně a efektivně řešit bytovou nouzi v České republice. Desatero používáme při vyhodnocování kvality předkládaných verzí zákona.

Desatero principů

Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Částečně
Děkujeme za dalších 10 let byznysu s chudobou

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Analýzy a publikace

Publikace je příručkou pro zapojení obyvatel do řešení problematiky bytové nouze.

PDF Metodická příručka

Naše Metodická příručka participace obyvatel pomáhá při řešení problematiky bydlení

Děkujeme za dalších 10 let byznysu s chudobou
Domov

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Analýzy a publikace

Publikace Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců zasazuje Housing First do kontextu ČR 

Domov
Evropská příručka Bydlení především

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Analýzy a publikace

Zajistili jsme vydání českého překladu Evropské příručky Bydlení především. Příručka je výsledkem práce expertního panelu, složeného z nejvýznamnějších evropských výzkumníků na metodu Bydlení především (Housing First). Jde o praktický a srozumitelný informační a tréninkový materiál. Financováno z prostředků statutárního města Brno.

PDF Evropská příručka Bydlení především

Zajistili jsme překlad Evropské příručky Bydlení především

Evropská příručka Bydlení především
Dítě ©_Barbora Kleinhamplová

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Analýzy a publikacePodpora obcí

Podíleli jsme se na analýze krátkodobých dopadů brněnského projektu Rapid Re-Housing na zdraví a sociální začleňování rodin. „Už po prvních šesti měsících od nastěhování můžeme konstatovat, že projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky u 50 sledovaných rodin ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví,” upřesnil Štěpán Ripka. Studii Ostravské univerzity si můžete přečíst zde.

PDF Analýza dopadů zabydlení

 

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Dítě ©_Barbora Kleinhamplová