Vydali jsme soubor opatření pro ochranu lidí bez domova před koronavirem

Pro orgány veřejné správy a další partnery v sociální oblasti jsme sestavili soubor opatření, která doporučujeme přijmout pro ochranu osob bez domova a veřejného zdraví před nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2.

Doporučení vycházejí z rešerše zahraničních praxí, české legislativy a práce expertního panelu pro prevenci vystěhování.

Stáhnout celý soubor doporučení

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.