Vypracovali jsme Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení

Dokument obsahuje Desatero principů pro přípravu zákona o sociálním bydlení Platformy pro sociální bydlení. Zákon o sociálním bydlení splňující tyto předpoklady bude funkčně a efektivně řešit bytovou nouzi v České republice. Desatero používáme při vyhodnocování kvality předkládaných verzí zákona.

Desatero principů

Částečně