Slovník pojmů: Ukončování bezdomovectví

Již víme, že bezdomovectví není přirozenou a neměnnou součástí společnosti, je možné ho ukončit. To neznamená, že se lidé bez domova už nikdy nebudou ve společnosti vyskytovat. Je ale třeba zajistit, že se do bezdomovectví jako krizového stavu, lidé budou dostávat jen zřídka, a jen na krátké období, a že se tyto epizody v jejich životech nebudou opakovat.

Abychom mohli ukončovat bezdomovectví, potřebujeme čtyři věci: standardní byty, služby podpory, koordinovaný přístup a prevenci. Pokud je dokážeme zajistit, můžeme ukončovat bezdomovectví. Bydlení (ve standardním bytě) je základem pro ukončování bezdomovectví. Potřebujeme obrovský národní závazek − rozhodnutí a legislativní úpravu v součinnosti s obcemi, ve vytváření bytové a sociální politiky a zajištění dostupného bydlení pro všechny. Byty jsou zásadní, ale samy o sobě nestačí.

Samostatné bydlení bez ohledu na snižování rizik, řešení zdraví, mezilidských vztahů, zaměstnanosti a vzdělávání či další podpory bude pro část lidí i nadále náchylné k nestabilitě a opakujícím se krizím. Propojování zdrojů bytů i sociální či finanční podpory na místní úrovni a koordinovaný přístup společně s různými úrovněmi prevence jsou dalším důležitým prvkem ukončování bezdomovectví. Předcházení bezdomovectví znamená více než jen poskytovat krátkodobý příspěvek nebo doplatek na bydlení – klíčová je včasná detekce problémů a kvalitní poradenství. Důležitou součástí je sledování dat v reálném čase, aby obce i stát měly přehled o aktuálním stavu ve vztahu k řešení bytové nouze, ohroženým cílovým skupinám, kapacitám bydlení a služeb.

Čtěte dále

Co je bezdomovectví a bytová nouze?
Je bezdomovectví přirozenou součástí společnosti?Je bezdomovectví dobrovolné rozhodnutí a životní styl?
Platí, že kdyby lidé bez domova jen trochu chtěli, dostali by se z ulice?

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.