Slovník pojmů: Bezdomovectví a bytová nouze

Když hovoříme o bezdomovectví, čili o lidech v bytové nouzi, není řeč jen o lidech, které vídáme posedávat v parcích na lavičkách a v blízkosti nádraží. Široká definice bezdomovectví upozorňuje na komplexnost problematiky. Neexistuje pouze zjevné bezdomovectví, ale rovněž potenciální a skryté. Neexistuje homogenní skupina „bezdomovců“, nebo nějaký typický člověk bez domova. Bezdomovectví se týká mužů, žen i dětí. Postihuje celé rodiny, mladé dospělé i seniory.

 

V bytové nouzi se nacházejí domácnosti, které nemají bydlení, jsou bezprostředně ohroženy vyklizením bytu a okamžitým vystěhováním, žijí v nevyhovujících prostorách, u příbuzných či známých, přičemž nemají jinou možnost a současně nejsou schopni vyřešit situaci samostatně.

Platí, že kdyby lidé bez domova jen trochu chtěli, dostali by se z ulice?

Zpřesňující kategorie bytové nouze:

  • bez střechy (osoby spící venku, např. na ulici, pod mostem, na nádraží, letišti, ve veřejných dopravních prostředcích, kanálech, jeskyních, odstavených vagonech, stanech, v garážích, prádelnách, sklepech a půdách domů, ve vraku auta nebo osoby využívající noclehárnu),
  • bez bytu (osoby žijící v azylových domech a v obecních či komerčních ubytovnách),
  • v nejistých podmínkách (osoby, které mají nařízené vyklizení bytu a vystěhování; osoby zažívající domácí násilí; osoby žijící v domácnosti bez právního nároku na byt, osoby pobývající u příbuzných nebo známých a nemají jinou možnost bydlení),
  • v nevyhovujících podmínkách (nepřiměřené množství osob žijících v bytě, tj. měně než 9,5 m2 na osobu; nevhodný technický stav budovy, včetně prostor s výskytem plísní, hmyzu, hlodavců; pobyt v provizorních stavbách s neexistujícím přístupem k pitné vodě či elektřině).

Čtěte dále

Je bezdomovectví přirozenou součástí společnosti?Je bezdomovectví dobrovolné rozhodnutí a životní styl?
Lze bezdomovectví nadobro ukončit?

Pro více informací navštivte:

PDF Evropská typologie dle FEANTSA

 

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.