Propojujeme a vzděláváme (nejen) realizátory Housing First

Společně s týmem podpory Housing First z Ministerstva práce a sociálních věcí poskytujeme metodickou podporu pracovníkům, kteří vedou jednotlivé projekty Housing First nebo přímo zabydlují klienty. Naším cílem je, aby programy byly kvalitní, v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru a přístup Housing First se mohl v Česku dál rozvíjet.

Proč je to potřeba? 

Housing First je přístup, který je v České republice stále poměrně nový a přináší s sebou nejen nové postupy zabydlování osob bez domova, ale také celou řadu nových obecných principů pro výkon sociální práce, změnu náhledu na klienty i změnu myšlení. 

Realizátoři často nemají s Housing First žádné zkušenosti a k této metodě přistupují intuitivně. To může zmenšovat pravděpodobnost, že si nájemníci udržení bydlení. S tímto vědomím vznikla myšlenka projektu externí podpory těch, kteří přístup Housing First uvádějí do praxe.

Řešení v číslech

0

projektů

od nás dostalo metodickou podporu

0

lidí

získalo díky těmto projektům domov

Co děláme

Realizátorům nabízíme vzdělávání v tématu prostřednictvím akreditovaných kurzů, Podzimní školy Housing First nebo webinářů. Poskytujeme také konzultace k přípravě nových projektů nebo třeba při řešení jednotlivých klientských kazuistik. 

Zajišťujeme, aby se jednotliví realizátoři učili od sebe navzájem. Proto pořádáme konference zaměřené přímo na Housing First a připravujeme exkurze po ČR i zahraničí. Organizujeme také regionální setkání, kde mají týmy možnost se setkat a navzájem sdílet zkušenosti.

Aby realizátoři mohli zvyšovat kvalitu služeb, které klientům poskytují, vyhodnocujeme kvalitu a efektivitu jednotlivých projektů. Kromě toho také sledujeme, do jaké míry jsou jednotlivé projekty věrné původním principům, které sestavil zakladatel Housing First Sam Tsemberis.

Chcete se o podpoře Housing First v ČR dozvědět více? Napište na ivana.siglova@socialnibydleni.org.

Děkuji za přínosnou zkušenost, získání nových informací, nasměrování a zvýšení osobní důvěry v projekt HF (že v tom nejsem ‚sám‘).

Bylo to moc fajn! Skvělá organizace, pohodová uvolněná atmosféra, inspirace, super lidi. Je na vás všech vidět, že to děláte rádi.

účastníci Podzimní školy Housing First
Konference Housing First 2022
Exkurze pracovníků Housing First v Amsterdamu

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.