Usilujeme o změnu v Ústí nad Labem

Spojujeme poskytovatele sociálních služeb, vlastníky bytů, úřady, politiky, firmy i veřejnost v Ústí nad Labem, abychom podpořili rodiny a jednotlivce ohrožené ztrátou bydlení. Cílem je vytvořit funkční systém, který jim poskytne podporu při vytváření bezpečného domova.

Proč je to potřeba? 

V Ústí nad Labem žije až 1000 rodin a jednotlivců bez domova. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že řešení tohoto problému na místní úrovni vyžaduje koordinovanou spolupráci všech aktérů, kteří mohou situaci ovlivnit – včetně široké veřejnosti. Právě v Ústí je pro takovou spolupráci velký potenciál.

Situaci ohrožených domácností ale ve velkém ovlivňuje i celostátní řešení. Jako velmi problematické se ukazuje nastavení dávkového systému: ten není schopen pružně reagovat na konkrétní situace. Snahu o dlouhodobé řešení je tedy potřeba doplnit i o rychlou přímou finanční pomoc domácnostem, kterým hrozí, že přijdou o bydlení. 

Jak projekt pomáhá:

0

jsme vybrali na podporu ohrožených domácností za první rok fungování projektu

0

ústeckých domácností

obdrželo díky fondu Daruj domov finanční pomoc

Co děláme

Podporujeme komunitu lidí, kterým na osudu Ústí záleží a mají chuť se spolupodílet na změně. Spolupracujeme nejen s místními organizacemi, které se věnují sociální oblasti, ale i s lidmi z kulturní sféry. Pořádáme v Ústí tematické kulturní akce nebo třeba debaty s místními. 

Setkáváme se s místními politiky a političkami, úředníky a úřednicemi a nasloucháme jejich potřebám. Společně hledáme řešení, která by mohla řešení bytové nouze v Ústí nad Labem vylepšit. Pomohli jsme vytvořit například první strategický dokument města věnovaný otázce bytové politiky. 

Zřizujeme fond Daruj domov, který dává veřejnosti možnost pomáhat ohroženým ústeckým rodinám. Finanční dary z fondu pomáhají konkrétním domácnostem pokrýt nutné výdaje spojené s bydlením, na které státní pomoc nestačí.  

Chcete se do našich aktivit na ústecku také zapojit? Napište na barbora.birova@socialnibydleni.org.

Posílám peníze, které jsem na nákladech řízení získala od magistrátu města Ústí nad Labem ve vyhraném sporu o zrušení bezdoplatkové zóny, a děkuji, že pomáháte řešit jeden z nejpalčivějších problémů našeho města.

Karolína Žákovská, zastupitelka Ústí nad Labem
Divadlo Bydlet Ústí
Divadlo Bydlet Ústí

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.