Štítek: Podpora obcí

Klikněte pro výběr příspěvků na téma podpora obcí

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Analýzy a publikacePodpora obcí
28. 4. 2020

Společně s organizací R-Mosty a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR jsme napsali a vydali unikátní a obsáhlou příručku, která obce provede efektivním řešením bytové nouze. Přináší jim ucelený návod, jak nastavit systémové změny, konkrétní nástroje i praktické zkušenosti z Česka i zahraničí. Publikace bude brzy dostupná na nově spuštěném webu. 

Publikace vznikla jako součást projektu Posílení znalostní základny samospráv pro snižování a ukončování bezdomovectví Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006486. Financování bylo zabezpečeno z Operačního programu Zaměstnanost.
 

Vydali jsme příručku pro obce, jak efektivně řešit bytovou nouzi

Pomáháme řešit bytovou nouzi přímo v obcích. Jak spolupráci hodnotí jejich zástupci?

Podpora obcí

Ukončit bezdomovectví a bytovou v Česku. To je cíl, ke kterému v Platformě směřujeme. Jednou z cest, jak ho dosáhnout, je naše práce přímo v obcích. Tam pomáháme zavádět systémová řešení, která zejména rodinám s dětmi pomůžou dostat se z bytové nouze do standardního bydlení.

Poskytujeme poradenství, pořádáme školení, seznamujeme zástupce obcí s dobrou praxí z ostatních českých i zahraničních měst. A jsou vidět výsledky: obce úspěšně zabydlely už desítky domácností a ukazuje se, že přístupy jako Housing First fungují.

Přečtěte si, jak spolupráci hodnotí přímo zástupci vybraných obcí, kde naši poradci pro ukončování bezdomovectví pomáhají nastavovat místní systémy.

Pokračovat...

Pomáháme řešit bytovou nouzi přímo v obcích. Jak spolupráci hodnotí jejich zástupci?

Uspořádali jsme 2. podzimní školu Housing First

Konference a vzděláváníPodpora obcí

Druhou podzimní školu Housing First jsme uspořádali ve Slavonicích poslední týden v září 2019 společně s IQ Roma Servis a HVO Querido Discus Amsterdam a terénními pracovníky města Brna. Školení se účastnilo 30 lidí napříč městy a neziskovými organizacemi v celé ČR. Mezi účastníky byli i dva zástupci MPSV. 

Cílem bylo podpořit účastníky v zabydlování klientů v projektech Housing First, připravit je na nejčastější komplikace, proškolit je, co obnáší kvalitní sociální práce v domácnostech ohrožených ztrátou bydlení a inspirovat je i zahraničními zkušenostmi. 

Uspořádali jsme 2. podzimní školu Housing First

V roce 2019 jsme rozšířili Síť partnerství pro ukončování bezdomovectví

Podpora obcí

Po Brnu, Liberci a Praze 7 se na začátku roku 2019 do Sítě partnerství přidaly další obce různých velikostí a z různých regionů – ve spolupráci s Platformou, R-Mosty a Sociologickým ústavem začaly nově bytovou nouzi řešit i České Budějovice, Jihlava, Vrchlabí, Písek, Praha 10 a s nejambicióznějším plánem ukončit bezdomovectví všech dětí a seniorů na ubytovnách i hl. m. Praha.

V roce 2019 jsme rozšířili Síť partnerství pro ukončování bezdomovectví

V novém bytě

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

Analýzy a publikacePodpora obcí
19. 12. 2018

Výzkumný tým složený ze zástupců Ostravské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně představil výsledky ročního zkoumání pilotního projektu zabydlování rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) včetně cost-benefit analýzy. Ta ukázala, že v Brně dokázal projekt během jednoho roku ušetřit více než 1,5 milionu korun z veřejných rozpočtů.

Pokračovat...

Výsledky ročního výzkumu: Rapid Re-Housing ušetřil v Brně milion a půl z veřejných prostředků

V novém bytě

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Analýzy a publikacePodpora obcí

Přesun domácností z bytové nouze do standardního nájemního bydlení je přirozeným a jediným efektivním krokem k řešení sociálního vyloučení ve městě Brně. Ve spolupráci se sociální službou bude docházet k postupnému začleňování domácností do sociálních vazeb města, což v důsledku znamená také úbytek počtu rizikových lokalit ve městě Brně a pokles výskytu negativních jevů, které sociální vyloučení doprovázejí. Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018-25 je v souladu se schválenými strategickými dokumenty města Brna a usiluje o zlepšení kvality života všech obyvatel města. Jednotlivá opatření zohledňují aspekty právní, společenské i ekonomické.

PDF Akční plán ukončování bezdomovectví rodin s dětmi v Brně 2018 až 2025

 

Akční plán ukazuje cestu, jak ukončit bezdomovectví rodin s dětmi v Brně  do roku 2025

Dítě ©_Barbora Kleinhamplová

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Analýzy a publikacePodpora obcí

Podíleli jsme se na analýze krátkodobých dopadů brněnského projektu Rapid Re-Housing na zdraví a sociální začleňování rodin. „Už po prvních šesti měsících od nastěhování můžeme konstatovat, že projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky u 50 sledovaných rodin ve srovnání s kontrolní skupinou. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví,” upřesnil Štěpán Ripka. Studii Ostravské univerzity si můžete přečíst zde.

PDF Analýza dopadů zabydlení

 

Analýza dopadů zabydlení brněnského Rapid Re-Housingu ukazuje skvělé výsledky projektu

Dítě ©_Barbora Kleinhamplová
Toolkit

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

Ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem vyvíjíme interaktivní toolkit, který umožní šíření efektivních způsobů ukončování bezdomovectví rodin a jednotlivců v obcích. Uživatele z řad neziskového sektoru a samospráv krok za krokem provede procesem nastavování úspěšné praxe řešení bytové nouze na svém území.

Pokračovat...

Náš metodický toolkit usnadní obcím ukončovat bezdomovectví

Toolkit
10 tezí řešení bytové nouze pro obce

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

Advokacie a kampaněPodpora obcí

Dokument pojmenovává potřeby místních samospráv při nastavování efektivního systému řešení bytové nouze.

10 tezí pro místní samosprávy

Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

10 tezí řešení bytové nouze pro obce
Síť partnerství

Obce a organizace v Síťi partnerství vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Podpora obcí

V Síti partnerství ve spolupráci s R-Mosty a Sociologickým ústavem sdružujeme obce a neziskové organizace, které se rozhodly spolupracovat na ukončování bezdomovectví a řešení bytové nouze na svém území. Členové sítě spolupracují s našimi poradci a pravidelně se potkávají v rámci čtvrtletního harmonogramu společných setkání. Do sítě partnerství se zapojili Brno, Praha 7 a Liberec.

www.ukoncovani-bezdomovectvi.cz

Obce a organizace v Síťi partnerství vzájemně sdílí zkušenosti, jak ukončovat bezdomovectví

Síť partnerství
V novém bytě, Rapid Re-Housing_©_Barbora Kleinhamplová

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

 

Podpora obcí

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení.

 

Pokračovat...

Přímo jsme se podíleli na realizaci brněnského Rapid Re-Housingu

 

V novém bytě, Rapid Re-Housing_©_Barbora Kleinhamplová