Vypracovali jsme 10 tezí pro řešení bytové nouze v obcích

Dokument pojmenovává potřeby místních samospráv při nastavování efektivního systému řešení bytové nouze.

10 tezí pro místní samosprávy

10 tezí řešení bytové nouze pro obce
Facebook
Twitter