Individuální plánování v kontextu Housing First

Individuální plánování bývá v sociálních službách často vnímané jako nezbytná formalita. Cílem kurzu je podpořit účastníky v tom, aby vnímali individuální plánování jako užitečný nástroj, který pomáhá jejich klientům zpřítomňovat si budoucnost a podporovat jejich zotavení.

Trvání: jednodenní kurz, 8 hodin

Cena: 1800 Kč

Místo konání: dle domluvy

Akreditace: MPSV č. A2021/0329-SP/PC/VP

Akreditována je pouze prezenční forma, rádi pro vás kurz uděláme i online bez akreditace

V programech, které využívají přístup Housing First, se i individuální plánování řídí principy postavenými na nedirektivní sociální práci a dobře nastaveném vztahu mezi pracovníkem a klientem. Individuální plánování staví na silných stránkách klienta a důsledně rozkrývá jeho přání a sny. Sociální pracovník se soustředí na facilitaci celého procesu, ale nevnáší do plánu vlastní názory nebo představy, pokud ho o to klient nepožádá. Může přitom využívat techniky motivačních rozhovorů a pracovat s ambivalencemi v motivacích klienta. 

V kurzu vám představíme paletu nástrojů, jak mapovat klientova přání s využitím technik individuálního plánování zaměřeného na člověka. Probereme i různé formy, jak je možné individuální plán ztvárnit. Kurz je určen primárně pro realizátory Housing First programů, je vhodný také pro všechny pracovníky terénních a kontaktních služeb, které podporují svoje klienty v různých formách sociálního bydlení.

Nejbližší termín: oznámíme brzy

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.