Udržet si bydlení je předpokladem pro překonání krize. Vyzýváme k obnovení rovného přístupu k doplatku na bydlení

Vláda v současnosti přijímá řadu opatření směřujících k udržení pracovních míst. Přesto lze předpokládat, že část pracovních míst bude buď utlumena, nebo zanikne, a skokově se tak zvýší počet osob bez dostatečného příjmu – řada domácností se ocitne v situaci akutní hmotné nouze.

Jednou klíčových dávek pomoci v hmotní nouzi je i doplatek na bydlení. V řadě obcí ovšem jeho využití není možné, protože celé obce nebo jejich podstatné části byly označeny za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Jsou zde vyhlášeny tzv. „bezdoplatkové zóny“ a dávku zde nelze vyplácet.

Lidé žijící v těchto obcích, kteří v důsledku ztráty zaměstnání budou o doplatek na bydlení chtít nově žádat, však nebudou mít možnost tuto rychlou sociální pomoc získat.

Nemožnost nově využít doplatek na bydlení zvýší míru zadlužení, míru ohrožení ztrátou bydlení, prohloubí sociální propad domácností a v neposlední řadě může i ztížit realizaci epidemiologických opatření v dané lokalitě. 

Proto jsme se připojili k výzvě, ve které chceme poukázat na hrozbu spojenou s tímto omezením pro osoby nově žádající o doplatek na bydlení v souvislosti s dopady výskytu COVID-19. Chceme apelovat na kompetentní orgány, aby zvážily zrušení opatření, kterými byla tato bariéra v přístupu k podpoře v bydlení zavedena.

Přečíst celou výzvu

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.