Vzdělávací semináře

V březnu 2018 pořádala Platforma v Brně kazuistický seminář věnovaný tématu intervencí na pomezí psychiatrické, psychologické a sociální podpory v samostatném bydlení. Stále více se totiž ukazuje, že odborná psychologická a psychiatrická podpora zabydlených domácností je v některých případech klíčová a může být zásadním faktorem při snaze o udržení poskytnutého bydlení.

V červnu 2017 pořádala Platforma v Praze odborný seminář, jehož tématem byla definice úspěšnosti v ukončování bezdomovectví v místních programech sociálního bydlení a metody vyhodnocování úspěšnosti. Téma Platforma zvolila v reakci na skutečnost, že zatímco v zahraničí je stále běžnější požadavek formulovat politiku ukončování bezdomovectví na základě důkladného poznání toho, co funguje a co nikoliv, u nás se tento trend zatím příliš neprosadil a politiky sociálního začleňování jsou formulovány spíše na základě „zdravého selského rozumu“.

V květnu 2017 Platforma v Brně uspořádala seminář věnovaný teorii a praxi přístupu Bydlení především (Housing first) v Evropě a v České republice. V jeho rámci byl představen český překlad Evropské příručky Bydlení především. Následovala reflexe míry, v níž se daří v českém kontextu daří naplňovat základní principy tohoto přístupu.

V prosinci 2016 Platforma v Pardubicích pořádala seminář, jehož cílem bylo diskutovat Ministerstvem práce a sociálních věcí předpokládanou a ideální roli sociální služby azylový dům v systému ukončování bezdomovectví a připravenost poskytovatelů na plánované změny.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.