Konference 2017

Mezinárodní konference s názvem Inspirace pro sociální bydlení a řešení bytové nouze proběhla 20. a 21. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci. Účastníci z Británie, Finska, Francie a USA se zaměřili na představení zahraničních zkušeností a možností jejich využití v české praxi.

Konferenci v Lichtenštějnském paláci pořádali Úřad vlády České republiky, odbor pro sociální začleňování, Platforma pro sociální bydlení, z.s. a FENTSA (Evropská síť organizací pracujících s lidmi bez domova)

Prohlédnout fotoreport

 

Konference se zaměřila na představení zahraničních zkušeností a možností jejich využití v české praxi v následujících oblastech:
  • Modely organizace a financování aktivit ukončování bezdomovectví a zajištění sociálního bydlení – od národních politik přes místní strategie a městské systémy ukončování bezdomovectví až po praxi jednotlivých organizací.
  • Praktické představení a trénink metod sociální práce v systémech sociálního bydlení „housing first“ pro pracovníky obcí a neziskových organizací.
  • Součástí konference bylo také představení českého překladu „Evropské příručky Bydlení především“, kterou vydává Úřad vlády ve spolupráci s městem Brnem a Platformou pro sociální bydlení:

PDF Evropská příručka Bydlení především

Videozáznam celé konference

 

Program konference pondělí 20. listopadu 2017

9:00 – 9:30       Úvod

Martina Štěpánková (Úřad vlády)
Ruth Owen (FEANTSA)
Štěpán Ripka (PSB)
Linda Sokačová (MPSV)
Jiří Klíma (MMR)

9:30 – 11:00      Inspirace pro sociální bydlení a ukončování bezdomovectví

Katherine Gale (USA): Systémový přístup k ukončování bezdomovectví na úrovni měst

Peter Fredrikkson (Finsko): Transformace finského systému sociálního bydlení

PDF Prezentace, Fredriksson

11:30 – 13:00      Paralelní panelové sekce
Evropská příručka Bydlení především: přínosy pro praxi (Zlatý sál )

Moderovala:  Radka Soukupová (ASZ)
Ruth Owen (FEANTSA)

PDF Prezentace
Antti Martikainen (Finsko, Armáda spásy)

PDF Prezentace
Jan Milota (IQ Roma Servis)

Systém ukončování bezdomovectví: národní, lokální a organizační dimenze (Hnědý sál )

Moderoval:  Vít Lesák (PSB)
Jana Chovancová (ASZ)

PDF Prezentace
Katherine Gale (USA)

PDF Prezentace
Peter Fredriksson (FI)

PDF Prezentace

14:00 – 15:30      Paralelní panelové sekce
Metoda Bydlení především: praktický trénink (FEANTSA) (Zlatý sál )

Moderoval:  David Valouch (PSB)
Raphael Bouloudine (Fr)
Jan Milota (IQ Roma Servis)

Financování sociálního bydlení a ukončování bezdomovectví: zahraniční zkušenost a možnost využití v Česku (Hnědý sál )

Moderoval:  Roman Matoušek (ASZ)

PDF Prezentace
Václav Štěrba (Evropská komise)
Aleš Pekárek (MMR, řídící orgán IROP)

PDF Prezentace
Šárka Mullerová (MPSV, řídící orgán OPZ)

PDF Prezentace
Peter Fredriksson (Finsko)

15:45 – 16:30      Představení českého překladu publikace „Evropská příručka Bydlení především“ (Zlatý sál )

Zástupce města Brna
Zástupce FEANTSA
Zástupce Úřadu vlády
Zástupce Platformy pro sociální bydlení

Program konference úterý 21. listopadu 2017

9:00 – 16:00     Metody „housing first“: praktický trénink (Zlatý sál )

Raphael Bouloudine (Fr)
Jan Milota, Karel Novák a kol. (IQ Roma Servis, Brno)

Google složka: Balíček materiálů ke školení od francouzského lektora

10:00 – 12:00     Ukončování bezdovomovectví v zahraničí a zkušenosti v ČR: hlavní zjištění (Hnědý sál )

Moderoval: Karel Schwarz (EAPN)
Roman Matoušek (ASZ): Způsoby řešení bytové nouze a bezdomovectví v ČR. Silné a slabé stránky

PDF Prezentace

Peter Fredriksson (Finsko): Transformace systému péče o osoby bez domova ve Finsku.
Jan Milota (IQ Roma Servis): Poučení z pilotáže přístupu bydlení především pro rodiny s dětmi v Brně
Vít Lesák (Platforma pro sociální bydlení): Systémový přístup k řešení bytové nouze a bezdomovectví na úrovni měst

PDF Prezentace

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.