Konference 2016

Mezinárodní konference s názvem Zákon o sociální bydlení jako prevence a řešení bytové nouze rodin a jednotlivců proběhla 5. října 2016 v prostorách Parlamentu ČR. Představili jsme na ní cost-benefit analýzu podle které by sociální bydlení státu ušetřilo až sto milionů ročně.

 

Mediální ozvěny

Česká televize: Sociální bydlení by podle analýzy ušetřilo až sto milionů ročně
(článek včetně videozáznamu z tiskové konference)

Materiály ke konferenci

PDF Cost-benefit analýza dopadů opatření rapid re-housing pro rodiny s dětmi na veřejné rozpočty

Fotoreport k nalezení na FB Platformy

Průběh konference

PDF Program konference

Pořadatel: Platforma pro sociální bydlení ve spolupráci s EAPN ČR, z. s.
Datum: 5. října 2016
Místo: Zasedací sál č. 205, Sněmovní  1, Praha 1
Moderátor: Karel Schwarz (EAPN ČR)

9:00 …10:00 Proč potřebujeme zákon o sociálním bydlení?

PŘEHRÁT     Štěpán Ripka (předseda Platformy pro sociální bydlení)
PŘEHRÁT     Zuzana Křičková (participativní skupina „Chceme bydlet“ Praha)
PŘEHRÁT     Jaroslav Zavadil (předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
PŘEHRÁT     Zuzana Jentschke Stöcklová (náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí)
PŘEHRÁT     Martina Štěpánková (náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu)
PŘEHRÁT     Zdeněk Semorád (Náměstek ministryně Ministerstva pro místní rozvoj)
PŘEHRÁT     Marie Bílková (ředitelka odboru, Ministerstvo financí)

10:00 ..11:00 Finanční nákladnost bytové nouze a její efektivní řešení

Moderátorka Hana Čápová (Respekt)

PŘEHRÁT     Roman Matoušek (Agentura pro sociální začleňování): Nákladnost různých řešení bytové nouze
PŘEHRÁT    Panelová diskuse (na základě předem dodané analýzy finanční nákladnosti) – různá řešení bytové nouze a jejich finanční nákladnost. 

Účastníci:
Marie Bílková (ředitelka odboru, MF ČR)
Martina Štěpánková (náměstkyně ministra pro lidská práva)
Zdeněk Semorád (Náměstek ministryně MMR)
Matěj Hollan (náměstek primátora, Brno)
poslanci VSP PS PČR: Markéta Adamová (TOP 09)
Hana Aulická Jírovcová (KSČM)
Zuzana Kailová (ČSSD)
Radka Maxová (ANO 2011)
za PSB Vít Lesák a Štěpán Ripka.

11:00 ..11:45 Přestávka s občerstvením, představení nových publikací, tisková konference

11:45 ..12:45 Podoby bytové nouze, sociální služby pro stabilizaci a udržení bydlení

PŘEHRÁT    Štěpán Ripka (Platforma pro sociální bydlení)

PDF Prezentace

PŘEHRÁT    Valerie Joovers a Tessa Hamers (HVO Querido Amsterdam) s konsekutivním tlumočením
PŘEHRÁT    Diskuse

12:45 ..13:35    Role obcí v poskytování sociálního bydlení

PŘEHRÁT    Matěj Hollan (náměstek primátora statutárního města Brno)
PŘEHRÁT    František Lukl (SMO ČR)

PDF Prezentace

PŘEHRÁT    Radim Sršeň (SMS ČR)

PDF Prezentace

PŘEHRÁT    Diskuse

13:35 ..14:00 Závěry – Zákon o sociálním bydlení jako efektivní nástroj řešení
bytové nouze rodin a jednotlivců

PŘEHRÁT    Závěrečné slovo

Tuto akci podpořil Evropský sociální fond

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.