Pořádáme diskuzní semináře pro poslance, kde se setkávají různé vize politik

Na dvou diskusních seminářích v roce 2018 odborníci Platformy diskutovali s poslanci PSP a představiteli veřejné správy potřebnost a podobu zákona o sociálním bydlení a aktuality o stavu bytové nouze v ČR. Seminář umožňuje propojit zákonodárce, kteří vnímají jako důležité prosazení zákona.

Fotoreport

Diskuzní seminář s poslanci ©_Petr Vrabec