Platforma pro sociální bydlení

Karel A. Novák

Od roku 2016 se prakticky i teoreticky věnuje zavádění přístupu Housing first. Vedle přímé práce s účastníky těchto programů konzultuje postupy práce v týmech realizujících programy Housing first v ČR. Hlavním předmětem jeho zájmu je věrnost principům Housing first, proces zotavení, snižování pocitu osamělosti a případová koordinace podpory účastníků Housing first programů.

Kurzy lektora