Jihlava

Realizátor: Statutární město Jihlava
Trvání projektu: 1.10.2019 – 30.11.2021
Cílový počet bytů: 12
Počet zabydlených bytů k 30.4.2022: 15
Další informace: 
Testování konceptu Housing First v Jihlavě
Všech 12 domácností z projektu Housing First je již ubytováno
Mediální výstupy: 
Dejte nám šanci. Princip stabilního bydlení Housing First se šíří Českem
Jihlava nabídne městské byty bezdomovcům, přidělí jim je losem

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.