Brno

Realizátor: Statutární město Brno

S ohledem na dosažené výsledky dříve realizovaných projektů se město rozhodlo realizovat další projekt zaměřený na metodu Housing First. V něm se zaměřuje především na rodiny a jednotlivce (seniory, mladé dospělé osoby opouštějící ústavní péči a osoby se zdravotním postižením).  

Trvání projektu: 1.1.2020 – 31.8.2022
Cílový počet bytů: 20
Počet bytů zabydlených k 30.4.2022: 22
Další informace: 
Programové zabydlování rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení
Mediální výstupy: 
Projekt Housing First – Události v regionech – Brno

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.