Platforma pro sociální bydlení

Sousedské vztahy v sociálním bydlení

Sociální bydlení přístupy Housing Led a Housing First je efektivním nástrojem ukončování bezdomovectví, které je navíc v souladu se současným trendem deinstitucionalizace. Zabydlení ohrožených domácností, které žily v bytové nouzi a mohou mít potřebu komplexní sociální podpory, se nezřídka setkává s nevolí sousedství. Účastníci kurzu Sousedské vztahy v sociálním bydlení se naučí, jak potížím v sousedství předcházet již volbou vhodného sousedství. Dozví se, kteří aktéři mohou do sousedských sporů vstupovat, jaké mohou být motivace těchto aktérů a jak nastavit komunikační kanály, aby bylo možné sousedské spory efektivně řešit. Kurz je zaměřen prakticky, účastníci se dozví konkrétní techniky, jak je možné přistupovat ke stížnostem v sousedství, vyzkouší si proces facilitace sousedského sporu a dozví se jak řešit situace, kdy není možné, aby nájemník sociálního bytu v bytě dále setrvával. Kurz je vhodný zejména pro pracovníky a pracovnice v přímé práci a jejich nadřízené, kteří poskytují podporu v sociálním bydlení s cílovou skupinou osob v bytové nouzi a sociálním vyloučení.