Platforma pro sociální bydlení

Osamělost – co o ní vědět a jak s ní pracovat

Osamělost je v České republice pro řadu lidí stále tabu, o kterém je obtížné mluvit. Může přitom mít významný dopad na život lidí a jejich zdravotní stav. Jde o komplexní problém, který nemá jednoznačné řešení – je třeba používat kombinaci různých postupů a nástrojů. Osamělost si nevybírá a může být přítomná v životech lidí napříč společností.  V rámci kurzu se však zaměřujeme na to, jak s osamělostí můžete pracovat vy jakožto sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách se svými klienty.  

Kurz Osamělost – co o ní vědět a jak s ní pracovat vás nejprve seznámí s problematikou osamělosti, naučí vás osamělost u klienta rozpoznat a toto téma citlivě otevřít. Seznámíte se se třemi typy intervencí (poznání a navázání vztahu s klientem, práce s osobností klienta a posilování dovedností, rozšiřování sítě vztahů), jejich smyslem a principy použití a naučíte se používat konkrétní nástroje, které můžete po absolvování kurzu přímo aplikovat.

Osnova kurzu

  • Spirála osamělosti a představení tří úrovní intervencí
  • 1. úroveň intervencí – poznání, představení souvisejících nástrojů
  • 2. úroveň intervencí – osobnost klienta a posilování specifických sociálních dovedností
  • 3. úroveň intervencí – okolí a rozšiřování sítě vztahů
  • Lektor: Josefína Schneiderová , Karel A. Novák
  • Akreditace MPSV č. A2020/0930-SP/PC/VP
  • Jednodenní kurz trvající 8 vyučovacích hodin
  • Cena: 1800 Kč
  • Akreditována je pouze prezenční forma, rádi pro vás kurz uděláme i online bez akreditace
  • Místo konání dle domluvy