Platforma pro sociální bydlení

Dvoudenní základní kurz Housing First

Kurz Úvod do přístupu Housing First vám poskytne základní znalosti, abyste mohli začít podporovat domácnosti s potřebou komplexní podpory přímo v bytech.

Housing First je přístup k ukončování bezdomovectví, který se zaměřuje na lidi v bytové nouzi s potřebou komplexní podpory. Housing First umožňuje lidem pronájem cenově dostupného bydlení s nájemní smlouvou bez podmínění tréninkovým bydlením, psychiatrickou léčbou nebo abstinencí. Zabydleným domácnostem zajišťují intenzivní a individualizovanou podporu týmy sociálních pracovnic, pracovníků a dalších odbornic a odborníků. 

Přístup se úspěšně používá při práci s lidmi v bytové nouzi ve 13 městech České republiky a dál se rozvíjí. Na kurzu se dozvíte praktické informace a zkušenosti z české praxe.

Osnova kurzu:

 • Cílová skupina Housing First
 • Rozdíl mezi Housing First a prostupným bydlením (Housing Ready)
 • Principy Housing First
 • Trojstranný kontrakt a proces zabydlování
 • Sociální práce v přístupu Housing First
 • Case management na obci a dobrá praxe ve spolupráci
 • Tým a role pracovníků v týmu Housing First
 • Proces zabydlování klientů Housing First
 • Nejčastější problémy po zabydlení

 

Akreditace MPSV č.A2020/0372-SP/PC/VP

 • Lektor: Adam Fialík
 • Dvoudenní kurz trvající 16 hodin
 • Cena: 3500 Kč
 • Místo konání: Brno nebo dle domluvy