Platforma pro sociální bydlení

Dvoudenní základní kurz Housing First

Kurz Úvod do přístupu Housing First vám poskytne základní znalosti, abyste mohli začít aplikovat tento přístup do běžné praxe ve Vašich sociálních službách či v sociální práci na obci.  

Housing First je přístup k ukončování bezdomovectví založený na důkazech (evidence based), který se zaměřuje na lidi bez domova s potřebou komplexní sociální podpory. Jde o lidi, kteří takzvaně propadávají sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, vážná duševní onemocnění, závislost na návykových látkách a další zdravotní omezení. Housing First svým klientům zprostředkovává bydlení ve standardních bytech s nájemní smlouvou bez podmínek předchozí léčby nebo absolvování tréninkového bydlení. K tomu přidává intenzivní a individualizovanou podporu. Při dodržení základních principů přístupu si klienti Housing First udrží bydlení v přibližně 90 % případů. 

První den kurzu je věnován vysvětlení principů Housing First, etickému rámci spolupráce a specifikům, které tento přístup má, včetně vymezení cílové skupiny podle typologie ETHOS. Dále se dozvíte, jak smluvně nastavit spolupráci města, neziskové organizace a klienta a jak klienta připravit na nastěhování. 

Druhý den je věnován budování týmu Housing First, rozdělení rolí v týmu, zastupitelnosti jednotlivých pracovníků, podpoře klientů před nastěhováním a bezprostředně po nastěhování a nejčastějším problémům, kterým klienti Housing First čelí.

Osnova kurzu:

 • Typologie bezdomovectví ETHOS a kdo je cílovou skupinou Housing First
 • Rozdíl mezi Housing First a prostupným bydlením (Housing Ready)
 • Trojstranný kontrakt a proces zabydlování
 • Sociální práce v přístupu Housing First
 • Case management na obci a dobrá praxe ve spolupráci
 • Tým a role pracovníků v týmu Housing First
 • Proces zabydlování klientů Housing First
 • Nejčastější problémy po zabydlení
 • Lektor: Adam Fialík , Alena Stašková (Augustová)
 • Akreditace MPSV č.A2020/0372-SP/PC/VP
 • Akreditována je pouze prezenční forma, rádi pro vás kurz uděláme i online bez akreditace
 • Dvoudenní kurz trvající 16 vyučovacích hodin
 • Datum konání: 27.-28. 7. 2022
 • Místo konání: Brno
 • Cena: 3500 Kč