Slovník pojmů: Noclehárny a nízkoprahová denní centra

V souvislosti s potřebami lidí bez domova je třeba zmínit i noclehárny (pobytová služba) a nízkoprahová denní centra (ambulantní služba), které mohou zmírnit některé nepříznivé důsledky života na ulici (nabízí nocleh, prostor pro obstarání osobní hygieny apod.), většinou ale nenabízí potřebnou komplexní sociální práci, jsou stigmatizující a nepřispívají dostatečně k integraci osob bez domova. Noclehárny mají navíc často nastavená pravidla, která de facto část lidí v nouzi z jejich využívání vylučují (např. odmítání opilých lidí vylučuje z jejich užívání alkoholiky, kteří ovšem ve své situaci nedokážou se svou nemocí bojovat; odmítání psů zase vylučuje ty, pro které je pes jediným věrným společníkem). Noclehárny, zejména pokud jsou nízkoprahové, jsou potřebnou sociální službou, ale neukončují bezdomovectví.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.