“Je to rozdávání bytů Romům!”

Lidí v bytové nouzi je v České republice přes 80 000. Problematická situace je obzvlášť ve větších městech s rapidně rostoucími cenami nájemného, nejedná se zdaleka jen o lidi bez střechy nad hlavou nebo o rodiny žijící na ubytovnách. Už vůbec nelze otázku dostupnosti bydlení redukovat na Romy. Sociální, resp. dostupné bydlení má být veřejnou službou pro tu část společnosti, která své potřeby na běžném trhu s bydlením uspokojuje těžko. Nemusí se přitom jednat zdaleka jen o finanční překážky pořízení bydlení, ale i o zvláštní požadavky, např. na bezbariérovost v případě osob s tělesným postižením. Uzavřít standardní nájemní smlouvu k bytu může být problém i pro vícečetné rodiny, lidi v exekuci apod.

Facebook
Twitter