Odsuzujeme navrhované změny zákonů, které přinesou ještě větší bídu rodinám s dětmi

Dítě ©_Barbora Kleinhamplová
Rodiny s dětmi mají již nyní potíže zvládat své náklady – v době covidu je zatěžuje jak dlouhodobý nedostatek obecních nebo sociálních bytů k pronájmu, přeplněné školky, tak i nedostatečné ošetřovné v době zavřených škol nebo nízká nemocenská při nařízené karanténě. Jejich situace se ale ještě zhorší, pokud budou přijaty návrhy změn v zákonech v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře. Shrnujeme pro vás ty nejdestruktivnější změny a společně s dalšími organizacemi se zasazujeme o to, aby v parlamentu neprošly.

Co všechno komplikuje rodinám s dětmi v době covidu život?

  • Zvýšení přídavků na děti po 13 letech o 130 – 180 Kč nebude ani od dubna 2021
  • Ošetřovné v době zavřených škol představuje 70 % příjmu a mívá zpoždění
  • Nemocenská při nařízené karanténě je jen 60 % příjmu
  • Nedostatek obecních nebo sociálních bytů k pronájmu
  • Přeplněné školky a nejistota pokračování dětských skupin 
  • Částečné úvazky rodičů nejsou pro zaměstnavatele výhodné
  • Měsíce trvající distanční výuka dětí

Změny v zákonech o hmotné nouzi a o státní sociální podpoře, které odmítáme:

Bydlení

Rodiny žijící v nekvalitních bytech přijdou o příspěvek na bydlení od následujícího čtvrtletí. Po přestěhování jim vznikne nárok na dávku jen na 80 % nových nákladů, nebo z výdajů za předchozí byt. Vyřízení nové dávky trvá až 60 dní.

O doplatek na bydlení přijdou rodiny na 6 měsíců společně s příspěvkem na živobytí, protože kvůli špatné kvalitě bydlení přestanou být zároveň považovány za osoby v hmotné nouzi. Šance na přestěhování do jiného bytu se blíží nule.

Kdo ze strachu kvůli špatné kvalitě bydlení nevpustí do bytu kontrolory, přijde o doplatek na bydlení na 6 měsíců, aniž by si mohl v té době požádat o doplatek na jiný byt. 

Po nevpuštění do bytu ztratí rodina nárok také na příspěvek na bydlení. Nemá-li kam jít, žádost podaná na stejný byt povede k nepřiznání příspěvku na bydlení. 

Péče o děti

Rodiče dětí s neomluvenými hodinami přijdou na 3 měsíce o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jako dosud, ale navíc se jim ještě strhne pokuta 5 000 Kč z těchto dávek, jakmile na ně opět získají nárok. Nejdříve z doplatku na bydlení a, pokud to nestačí nebo nárok na doplatek na bydlení v bezdoplatkových zónách nemají, pak i z příspěvku na živobytí. 

Rodičům dětí s neomluvenými hodinami pobírajícím rodičovský příspěvek se k tomu navíc již nyní strhává 22 800 Kč z této dávky na péči o jiné dítě. 

Postihy se rozšíří i na rodiče, které své dítě nezapíší do školky nebo nezajistí jeho vzdělávání po dobu povinného předškolního roku. Přijdou za to nově na 3 měsíce o dávky hmotné nouze a v dalších měsících se jim z doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí strhne částka 5 000 Kč.

Pokuty hrazené z dávek hmotné nouze

Rodinám v hmotné nouzi se dále strhne pokuta z doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí, pokud některý z členů rodiny spáchá takzvaný vybraný přestupek. Půjde především o pokuty ukládané za porušení vyhlášek obcí, které se v problematických lokalitách často později ukáží jako nezákonné nebo dokonce protiústavní.

Půl roku bez pomoci státu

Rodiny, kde není žádný nezaměstnaný (např. samoživitelky s dětmi na rodičovské dovolené), nově ohrozí sankce, které se převádějí ze zákona o zaměstnanosti do zákona o pomoci v hmotné nouzi. Půl roku bez nároku na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se ocitnou, pokud nezajdou k lékaři pro neschopenku, jako kdyby byli zaměstnaní nebo nezaměstnaní, do 3 dnů nedoloží neschopenku na Úřad práce, nebo nebudou zastiženi doma, když je lékař uzná za nemocné.

Šest měsíců bez příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení nově zůstanou domácnosti, které si po kontrole kvality svůj byt ve stanovené lhůtě neopraví (půlroční lhůta bez nároku na dávky poběží i po dobu, kdy si bude rodina hledat nebo najde jiné bydlení), nebo nevpustí do bytu kontrolu kvality bydlení.

Ze tří na šest měsíců se prodlouží doba, po kterou nebudou mít rodiny nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, pokud jim dávka byla přiznaná neprávem, nenahlásí změnu své situace, která má vliv na výši dávek, nebo nesplní jakoukoli výzvu Úřadu práce (zpravidla něco doložit) ve lhůtě, kterou stanoví.

Více informací v letáku zde

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.