K1

Bytová nouze v bytech je zřejmě nejčastější formou bytové nouze. Patří sem funkčně nevyhovující bydlení bez tekoucí vody či elektřiny, ale také bydlení přelidněné nebo nejisté, tedy přebývání u příbuzných nebo známých. Bytová nouze v bytech se týká 9 000 až 25 000 českých domácností. Jelikož však primárně dopadá na rodiny s dětmi, celkem se v ní bude nacházet 40 000 až 120 000 obyvatel ČR.

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.