V bytové nouzi se nachází 35 000 až 62 000 domácností, ve kterých žije 20 000 až 51 000 dětí. 

Zdroj: Zpráva o vyloučení z bydlení 2021

Bytová nouze v bytech je zřejmě nejčastější formou bytové nouze. Patří sem funkčně nevyhovující bydlení bez tekoucí vody či elektřiny, ale také bydlení přelidněné nebo nejisté, tedy přebývání u příbuzných nebo známých. Bytová nouze v bytech se týká 9 000 až 25 000 českých domácností. Jelikož však primárně dopadá na rodiny s dětmi, celkem se v ní bude nacházet 40 000 až 120 000 obyvatel ČR.
Matka se synem ©_Barbora Kleinhamplová