Petr Schovánek

Koordinátor pro média iniciativy Za bydlení, PR manažer, Fundraiser

V Platformě pracuji jako mediální koordinátor v projektu Za bydlení a také jako fundraiser. Starám se o externí komunikaci iniciativy Za bydlení, řeším tedy všechny komunikační záležitosti, které souvisí s přijetím zákona o podpoře v bydlení. Iniciativě Za bydlení spravuji web, Twitter a taky Facebook. Jako fundraiser se starám o Klub přátel Platformy pro sociální bydlení a také organizuji benefiční koncerty na podporu systémového ukončování bezdomovectví. Zapojuji se také do organizace online benefiční aukce.

V minulosti jsem v Platformě pracoval jako evaluátor a zkoumal jsem faktory, které ovlivňují úspěšnost Housing First programů v České republice. 

Pokud vás zajímá cokoliv souvisejícího se zákonem o podpoře v bydlení, nebo s darováním peněz na podporu systémového ukončování bezdomovectví v ČR, neváhejte se mi ozvat.

petr.schovanek@socialnibydleni.org

+420 776 466 682

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.