Milan Greineder

Regionální poradce, Koordinátor Sítě partnerství pro ukončování bezdomovectví

Působím jako regionální poradce při komunikaci s obcemi a kraji, které realizují či plánují realizovat lokální opatření pro zlepšení situace domácností v bytové nouzi. Mé aktivity jsou součástí iniciativy Za bydlení, jejíž snahou je prosadit návrh zákona o podpoře v bydlení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tento návrh zákona, který vychází ze zahraničních i regionálních zkušeností, připravila Platforma pro sociální bydlení spolu s odborníky z akademické sféry, aktéry ze samospráv a neziskového sektoru. Já se podílím se na dopracování jednotlivých nástrojů podpory v rámci zákona (především u kontaktních míst pro bydlení), připravuji letáky a další podklady. Jednotlivé návrhy úprav konzultuji se zástupci obcí či krajů a zprostředkovávám jejich regionální zkušenosti a výstupy i politikům na celostátní úrovni. Podílel jsem se také na tvorbě publikace Bydlení jako problém – Zpráva o vyloučení z bydlení 2021 mapující rozsah bytové nouze v ČR. V současné době také působím v Platformě jako koordinátor Sítě partnerství pro ukončování bezdomovectví.

Pokud ve své obci nebo v rámci kraje prosazujete nebo chcete prosazovat změny pro zlepšení situace domácností v bytové nouzi, obraťte se na mě, rád vám zprostředkuji lokální zkušenosti z dalších samospráv, předám zajímavé kontakty, posdílím vaši praxi s lokálními aktéry a nabídnu vám k přečtení zajímavé odborné analýzy a materiály.

milan.greineder@socialnibydleni.org

+420 725 741 377

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.