Platforma pro sociální bydlení

Jan Snopek

Předseda

jan.snopek@socialnibydleni.org
+420 724 773 391

Je zakládajícím členem Platformy. Vystudoval sociální antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci svého nedokončeného doktorského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy se zabýval etnografickým a historickým výzkumem politik bydlení a antropologií města.

Mgr. Jan Snopek, hlavní analytik Platformy

Vedle Platformy pracuje téměř čtyři roky jako poradce pro oblast sociálního bydlení a ukončování bezdomovectví na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Odborně zde vedl zpracování kapitoly o bydlení Strategického plánu sociálního začleňování, podílel se na přípravě a realizaci projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně a spolupracoval na tvorbě Akčního plánu ukončování bezdomovectví rodin s dětmi.

Tři roky pracoval jako expert pro oblast bydlení v Agentuře pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Předtím se pracoval v analytické společnosti GAC, kde se věnoval zejména tématům sociálního vyloučení a politik sociálního začleňování.