Platforma pro sociální bydlení

Františka Dvorská

Projektová manažerka

V Platformě pracuje od března roku 2018 na pozici projektové a office manažerky. Vystudovala Seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teorii a dějiny audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. Jejím odborným zájmem je romská kinematografie a práce s pamětníky.

Františka Dvorská

Sociální inkluzi se věnuje od roku 2014, kdy se stala podporou expertního týmu v Agentuře pro sociální začleňování. Vedle práce v Platformě působí také jako zakládající členka odborného think-tanku Institut pro sociální inkluzi, kde má na starosti koordinaci regionálních konferencí.