Dmitrii Shabalin

Analytik

V Platformě pro sociální bydlení se v současné době věnuji výzkumu úmrtí lidí bez domova v
České republice. Podílím se také na dalších analytických pracích.

dmitrii.shabalin@socialnibydleni.org

777 424 932

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.