David Valouch

Poradce pro ukončování bezdomovectví

V Platformě působím především jako člověk, který se stará o šíření Housing First přístupu. Společně s kolegy hledám inspirativní programy v ČR i v zahraničí a pomáhám jejich dobrou praxi přenášet do českého prostředí. Spoluorganizuji Podzimní školu Housing First a jako lektor vyučuji i jednodenní a dvoudenní kurzy Housing First pro neziskové organizace, úředníky státní správy nebo lokální politiky. 

Náš tým také pomáhá definovat standardy, podle nichž by měl v ČR přístup Housing First fungovat, aby byla zachována kvalita původního přístupu a aby byly peníze daňových poplatníků využity co nejefektivněji a s měřitelným dopadem. 

Můžete se na mne obracet v případě, že chcete udělat pro zaměstnance či spřízněné organizace kurz o Housing First, o moderních trendech v oblasti sociálního bydlení, o tvorbě koncepce sociálního bydlení pro obec nebo město, školení o drogách a uživatelích drog nebo když nás budete chtít upozornit na moderní funkční projekt, který by mohl zvýšit efektivitu služeb zaměřených na ukončování bezdomovectví, práci s duševně nemocnými či práci s lidmi se závislostí. 

david.valouch@socialnibydleni.org

+420 776 577 887

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.