Daruj domov

 

Každý má právo na bezpečný domov, ale ne každý k němu má přístup.

Nedostatek cenově dostupného bydlení v České republice odsouvá rodiny s dětmi i jednotlivce do krizového ubytování nebo na ulici.

V některých městech vznikají tyto problémy častěji než jinde. Jedním z nich je Ústí nad Labem. Žije zde až 1080 rodin a jednotlivců bez domova.

Ústí nad Labem je však město s obrovským potenciálem. Když se spojíme, můžeme vytvořit funkční systém, který Ústečané potřebují, aby mohli stabilně bydlet.

Vytvářejte domov spolu s námi

Přispějte svým darem a pomozte Ústečanům překonávat překážky, kterým čelí na cestě za opravdovým domovem.

 

Dali jsme si za cíl vybrat 100 000 Kč, které ohroženým rodinám i jednotlivcům pomůžou pokrýt základní výdaje spojené s bydlením.

 

Kolik stojí domov?

13 000 Kč

Kauce při pronájmu bytu

Majitelé bytů po budoucích nájemnících běžně požadují kauci ve výši dvou nájmů. Ne každý má však dostatečné finanční rezervy. Nutnost zaplacení kauce je častým důvodem, proč se pro lidi stává bydlení nedostupným.

 

12 000 Kč

Měsíční nájemné

I když lidé dokážou nájem pravidelně platit, může dojít ke krátkodobému výpadku příjmů – třeba vlivem ztráty zaměstnání nebo zpožděné výplaty příspěvku na bydlení. Celá domácnost je pak ohrožena ztrátou bydlení.

 

5000 Kč

Podpora sociální práce

Kvalitní sociální práce vyžaduje nejen čas, ale také vzdělávání samotných sociálních pracovníků a pracovnic, kteří za lidmi dochází a poskytují jim důležitou podporu při vytváření domova.

3000 Kč

Složenky za elektřinu a plyn

Nečekané nedoplatky za energie mohou v už tak napjatých rodinných rozpočtech vytvořit pořádnou trhlinu. Jsou velmi častým důvodem, proč se domácnosti zadlužují, přitom často stačí rychlá pomoc.

2000 Kč

Právní poradenství

Bezpečně bydlet znamená nejen mít si kde odpočinout po dlouhém dni. Důležité je také mít se kam obrátit, pokud potřebujeme poradit například při řešení dluhů.

 

500 Kč

Drobné opravy

Byt by měl být vždy bezpečný a vyhovovat potřebám těch, kteří v něm žijí. Na potřebné úpravy a opravy však často nezbývají finance. Byt se tak opravdovým domovem stává velmi těžko.

 

200 Kč

Doučování pro dítě

Domov tvoří hlavně jednotliví členové domácnosti. Podpora těch nejmladších, ať už ve vzdělávání nebo v aktivním trávení volného času, se vždycky vyplatí celé rodině.

 

 

 

 

 

Proč je to potřeba a jak to celé funguje?

 

—-

 

Partneři Daruj domov

Spojujeme poskytovatele sociálních služeb, vlastníky bytů, úřady, politiky, firmy i veřejnost v Ústí nad Labem, abychom podpořili rodiny a jednotlivce ohrožené ztrátou bydlení. Cílem je vytvořit funkční systém, který jim poskytne podporu při vytváření bezpečného domova.

 

Pokud se chcete zapojit do našich aktivit na Ústecku, napište nám.

 

—–

 

Děkujeme, že spolu s námi darujete domov

 

Platforma pro sociální bydlení vytváří infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví v České republice. Usilujeme o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací. Proto pomáháme obcím a neziskovým organizacím taková řešení zavádět a zasazujeme se o to, aby získala svou podporu i na úrovni státu. Ukončování bezdomovectví totiž přináší nejen zlepšení situace konkrétních lidí, ale i pozitivní dopady na veřejné zdraví a úspory veřejných zdrojů.