Propojujeme české obce, aby bezdomovectví řešily společně

Síť partnerství sdružující obce ukončující bezdomovectví přispívá k řešení zásadního problému, se kterým se obce potýkají – podpora, kterou pro své kroky dostávají ze strany státu, je nedostatečná.

Proč je to potřeba? 

Chybí legislativa, kontinuita funkční infrastruktury pro aplikaci a udržení politik ukončování bezdomovectví i stabilní financování aktivit. Pokud už obec chce situaci na svém území řešit funkčně a citlivě, často si neví rady.

Proto jsme v roce 2017 zřídili neformální spojenectví měst, neziskových organizací a orgánů státní správy. Obce dostávají pravidelně prostor navzájem sdílet zkušenosti, přinášíme jim novinky z oblasti legislativy, dotací a výzkumu. Vzájemné propojení a spolupráce s námi jim umožňuje nastavovat lepší místní systémy.

Řešení v číslech

0

let

sdružujeme obce, které jsou průkopníky efektivních řešení ze zahraničí. Počet členů se stále rozšiřuje.

0

obcí

se vzájemně inspiruje a pracují společně na ukončení bezdomovectví (mezi nimi např. Praha, Brno, Jihlava nebo Liberec)

Co děláme

Obcím v ČR nabízíme prostor k vzájemnému síťování, propojování a sdílení konkrétních postupů a zkušeností z praxe aplikace politik ukončování bezdomovectví na úrovni samospráv.

Ve 100denních výzvách obce motivujeme k nastavení ambiciózních, realistických vyčíslitelných a systémových cílů. Například: „Do jara nebude na našem území žádná rodina s dětmi na ubytovnách, ale v bytě nebo aspoň v azylovém domě pro rodiny s dětmi“. Obce pak provázíme procesem, aby cíle výzev mohly naplnit.

V letech 2017 a 2019 jsme pořádali workshopy s americkou expertkou na ukončování bezdomovectví Katharine Gale. V roce 2019 se členové Sítě partnerství vydali na zahraniční stáž do Glasgow

Zvažujete zapojení vaší obce? Napište na milan.greineder@socialnibydleni.org.

Už během prvního roku na radnici Prahy 10 se nám díky spolupráci s Platformou pro sociální bydlení podařilo změnit pravidla pronajímání obecních bytů, otevřít Kontaktní centrum bydlení, nastavit průběh spolupráce s poskytovateli služeb při zabydlování rodin v bytové nouzi a dokonce dostat více než 10 rodin s dětmi z ubytoven do bytu. Dostali jsme v pravý čas pravé nástroje a cenné rady a jsme moc rádi, že spolupráce nadále úspěšně pokračuje

Veronika Žolčáková, Praha 10
Zahraniční stáž v Glasgow
Katharine Gale (USA)
Návštěva Katharine Gale

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.