Informujeme o stavu bytové nouze a energetické chudobě v ČR

Prostřednictvím pravidelných Zpráv o vyloučení z bydlení jsme informovali o stavu bytové nouze v Česku. Mapovali jsme počet lidí bez střechy, na ubytovnách, v azylových domech či v nevyhovujícím bydlení. Soustředili jsme se ale i na širší problematiku dostupnosti bydlení nebo fungování dávek na bydlení. S našimi daty pracují zástupci státní správy, obcí i neziskových organizací.

Proč je to potřeba? 

Před vydáním první zprávy za rok 2019 nebyl v Česku k dispozici podobný dokument, který by mapoval bytovou nouzi v takové šíři a přesnosti. Obce ani stát neměly přehled o počtu rodin v bytové nouzi na jejich území, neshromažďovaly a nevyhodnocovaly potřebná data na pravidelné bázi, nepřijímaly potřebná opatření. Zpráva o vyloučení z bydlení jim tato data dává do rukou a navrhuje i způsoby, jak situaci řešit. 

V roce 2021 jsme zjistili, že až:

0

tisíc domácností

v ČR se nachází v bytové nouzi

0

domácností

trpí nadměrnými náklady na bydlení

Co děláme

Naše mapování začíná sběrem a analýzou dat: z dávkových systémů, od obcí a sociálních služeb, ministerstev nebo ze sčítání osob bez domova v jednotlivých městech. Na základě údajů z různých zdrojů se nám daří vypočítat nejen celkový počet domácností v bytové nouzi v ČR, ale i zatížení bytovou nouzí na úrovni jednotlivých obcí nebo počty lidí v konkrétních formách bytové nouze.

Snažili jsme se zajistit, aby se Zpráva o vyloučení z bydlení stala hlavním zdrojem informací o rozsahu bytové nouze jak pro média, tak i pro politiky nebo zástupce státní správy. Poslancům jsme data představili na tematických seminářích. Distribuovali jsme je i do obcí a neziskových organizací, kterým mohou sloužit i jako argument pro změnu.

Znát rozsah problému je prvním krokem k jeho řešení. Data proto doplňujeme i o návrhy konkrétních opatření, která by nejpalčivější problémy mohla zmírnit. Jedná se například o zákon o sociálním bydlení, zpřístupnění a zvýšení dávek na bydlení nebo větší investice do rozšiřování obecních bytových fondů. 

Chcete znát další podrobnosti? Napište na jan.klusacek@socialnibydleni.org.

Proč je důležité čísla o lidech v bytové nouzi znát? Protože bez správného zmapování situace a problémů nelze nastavovat konkrétní systémová opatření. Zpráva odhaluje řadu zajímavých poznatků a otevírá nová témata, kterým je potřeba se věnovat.

Barbora Špicarová Stašková, Projekt MPSV Podpora sociálního bydlení
Tisková konference ke zveřejnění Zprávy o vyloučení z bydlení 2019
Tisková konference ke zveřejnění Zprávy o vyloučení z bydlení 2021

Newsletter

Pravidelné informace o našich aktivitách a také o problematice sociálního bydlení v Česku.